Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου, 2021

Ακατάσχετοι οι καταθετικοί λογαριασμοί

Αν μετατρέψετε τους τραπεζικούς λογαριασμούς σας σε καταθετικούς, τότε αποτρέπετε την κατάσχεση ποσών από αυτούς, είτε από τις τράπεζες τις ίδιες, είτε από το δημόσιο, σύμφωνα με σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, Ευάγγελου Ζερβέα, μετά τις κατασχέσεις που έχουν προβεί μονομερώς οι τράπεζες.

Ειδικότερα, καλεί τους καταθέτες να προβούν άμεσα σε δήλωσή τους προς εκείνη την Τράπεζα που τηρούν λογαριασμό για τον οποίο επιθυμούν να ισχύει το ακατάσχετο των 1.500 ευρώ για ατομικό τους λογαριασμό ή των 2.000 ευρώ για κοινό τους λογαριασμό, προκειμένου να προστατευθούν χάρη στις ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4161/20.

Σύμφωνα με τον κ. Ζερβέα, από τις 14 Ιουνίου 2013 ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4161/2013 σύμφωνα με τις οποίες προβλέφθηκε ότι απαιτήσεις από καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για ατομικό λογαριασμό και των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για κοινό λογαριασμό (άρθρο 20). Ωστόσο, το εν λόγω ακατάσχετο συνοδεύεται από τη νομοθετική πρόβλεψη ότι ”με δήλωση του καταθέτη προς ένα εκ των πιστωτικών ιδρυμάτων προσδιορίζεται ο λογαριασμός για τον οποίο θα ισχύει το ακατάσχετο”. Οι Τράπεζες προβαίνουν σε συμψηφισμούς για χρέη τους προς αυτές χωρίς να τηρούν τα παραπάνω όρια των 1.500 ευρώ και 2.000 ευρώ αντίστοιχα.

Να και ένα καλό νέο…

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων