Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου, 2021

Τι εξασφαλίζει η αναθεώρηση του ΕΣΠΑ;

Από το σύνολο της άσκησης της αναθεώρησης του ΕΣΠΑ εξασφαλίζεται το ποσό των  1,2 δισ. ευρώ που απαιτείται για την ενίσχυση των αυτοκινητοδρόμων αλλά και τα 380 εκατ. ευρώ για τα μέτρα κοινωνικής στήριξης. Δηλαδή,  210 εκατ. ευρώ για την κοινωφελή εργασία και 170 εκατ. ευρώ για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Επιπλέον,  συνολικά 570 εκατ. ευρώ σε κοινοτική συμμετοχή, σε σύνολο 20,5 δισ. ευρώ, μετακινούνται από πρόγραμμα σε πρόγραμμα για να αντιμετωπιστούν καλύτερα οι ανάγκες της χώρας. Όλα τούτα γνωστοποίησε το υπουργείο Ανάπτυξης μη παραλείποντας να σημειώσει ότι «κανένα έργο δεν χάνεται εξαιτίας της αναθεώρησης» και ότι «όσα έργα δεν ολοκληρωθούν στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2014– 2020».

Η επιλογή αυτή, όπως αναφέρει το υπουργείο, πέραν του ότι διασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχιση των έργων, θα επιτρέψει στη χώρα μας να απορροφήσει άμεσα πόρους από το νέο ΕΣΠΑ, με σκοπό να στηριχθεί η πραγματική οικονομία, η ρευστότητα και η απασχόληση τα έτη 2014 και 2015.

Η αναθεώρηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα ενώ οι αρχές που την διέπουν είναι:

– Εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση για την κατασκευή των συγχρηματοδοτούμενων αυτοκινητοδρόμων που θα συμβάλει σημαντικά στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και στη δημιουργία δεκάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας. Με τον τρόπο αυτόν καλύπτεται, όπως είχε ανακοινωθεί από τον Απρίλιο του 2013, το όποιο χρηματοδοτικό κενό των έργων.

– Επιταχύνεται ο ρυθμός απορρόφησης των πόρων και της διοχέτευσής τους στην πραγματική οικονομία και στην κοινωνία.

– Κατευθύνονται πόροι για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών, για την ανάσχεση της ανεργίας, για τη στήριξη του κοινωνικού ιστού, με δράσεις όπως οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, η κοινωφελής εργασία, το voucher απασχόλησης, κ.α.

– Ενισχύονται Επιχειρησιακά Προγράμματα και άξονες προτεραιότητας που παρουσιάζουν υψηλές επιδόσεις και έχουν ανάγκη υποστήριξης με πρόσθετους πόρους, εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη επιτάχυνση και εξάλειψη του ενδεχόμενου μελλοντικών απωλειών.

 

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων