Τρίτη, 4 Οκτωβρίου, 2022

Εξόφληση εφορίας σε 8 έως 24 δόσεις – Οι εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής των φετινών φόρων

Φόροι: Εως και σε 24 μηνιαίες δόσεις μπορούν να εξοφλήσουν φέτος εκατομμύρια φορολογούμενοι τις οφειλές που αναγράφουν τα εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και τα εκκαθαριστικά του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). Οι εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής είναι πλέον 3 και παρουσιάζονται σήμερα αναλυτικά από τoν «Ε.Τ.».

Οι φόροι 

Tα ποσά των οφειλών που καλούνται να πληρώσουν οι φορολογούμενοι με τα εκκαθαριστικά σημειώματα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων είναι:

– Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2021, ο οποίος επιβάλλεται με συντελεστές φόρου 9%-44% σε εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις και επιχειρηματικές δραστηριότητες, αυτοτελώς με συντελεστές 9%-44% σε εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες και αυτοτελώς με συντελεστές 15%-45% σε εισοδήματα από ακίνητα.

– Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, η οποία επιβάλλεται μόνο σε εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ προερχόμενα από μισθούς του δημόσιου τομέα και από συντάξεις, με συντελεστές κλιμακούμενους από 2,2% έως 10% .

– Το τέλος επιτηδεύματος, το οποίο ανέρχεται σε 400- 650 ευρώ για τις ατομικές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

– Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης, ο οποίος επιβαρύνει όσους κατέχουν Ι.Χ. αυτοκίνητα παλαιότητας μέχρι 10 ετών και κυβισμού άνω των 1.928 κ.εκ., σκάφη αναψυχής μήκους άνω των 5 μέτρων και πισίνες.

Τα ποσά που οφείλουν να καταβάλουν οι φορολογούμενοι με τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ είναι:

– Ο κύριος φόρος, ο οποίος υπολογίζεται με βάση τις τιμές ζώνης ανά τ.μ. για τα πάσης φύσεως κτίσματα και οικόπεδα και τις Αρχικές Βασικές Αξίες Γης ανά τ.μ. για τα αγροτεμάχια και μετά την αφαίρεση εκπτώσεων κυμαινόμενων από 10% έως 30%, ειδικά για όσους ιδιοκτήτες έχουν κτίσματα και εκτός σχεδίων πόλεων ή οικισμών, εδαφικές εκτάσεις συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 400.000 ευρώ.

– Ο πρόσθετος φόρος, ο οποίος υπολογίζεται στην περίπτωση κατά την οποία η συνολική αντικειμενική φορολογητέα αξία των κτισμάτων και των εντός σχεδίων πόλεων-οικισμών εδαφικών εκτάσεων που κατείχε ο φορολογούμενος την 1η-1-2022 και αποτυπώνονται στην περιουσιακή κατάσταση του 2022, βάσει του Ε9, υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ. Ο φόρος αυτός επιβάλλεται με τη μορφή προσαύξησης κλιμακούμενης από 5% έως 20% επί του κύριου ΕΝΦΙΑ.

Αν στην ακίνητη περιουσία του φορολογουμένου περιλαμβάνονται ένα ή περισσότερα ακίνητα κάθε ένα από τα οποία έχει αντικειμενική αξία μεγαλύτερη των 400.000 ευρώ, τότε επί του πέραν των 400.000 ευρώ ποσού αξίας κάθε τέτοιου ακινήτου επιβάλλεται επιπλέον φόρος με συντελεστές κλιμακούμενους από 0,2% έως 1%.

Οι οφειλές που αναγράφουν τα εκκαθαριστικά των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ μπορούν πλέον να εξοφληθούν από τους υπόχρεους φορολογουμένους με τους ακόλουθους 3 εναλλακτικούς τρόπους:

1) Σε 7-8 μηνιαίες δόσεις. Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τις οφειλές των φετινών εκκαθαριστικών του φόρου εισοδήματος σε 8 μηνιαίες δόσεις, η πρώτη και η δεύτερη εκ των οποίων λήγουν ταυτόχρονα την τελευταία εργάσιμη μέρα του μηνός Αυγούστου 2022 (την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022) και κάθε μία από τις υπόλοιπες έξι την τελευταία εργάσιμη μέρα των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 2022, Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2023. Επιπλέον, δόθηκε η δυνατότητα στα φυσικά πρόσωπα να εξοφλήσουν τον ΕΝΦΙΑ του 2022 σε 10 μηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη, η δεύτερη και η τρίτη έληξαν ήδη τον Μάιο, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, η τέταρτη δόση λήγει στις 31 Αυγούστου 2022 και κάθε μία από τις επόμενες έξι έως και την τελευταία εργάσιμη μέρα των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 2022, Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2023.

Οσον αφορά στις οφειλές των εκκαθαριστικών του φόρου εισοδήματος, το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα λήξης των μηνιαίων δόσεων, τα ποσά τους και ο κωδικός αριθμός της συνολικής οφειλής -η λεγόμενη «Ταυτότητα Οφειλής» (Τ.Ο.)- έχουν αναρτηθεί ήδη από την ΑΑΔΕ στην εφαρμογή «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» του λογαριασμού που έχει ο κάθε φορολογούμενος στην ψηφιακή πύλη myaade.gov.gr. Το ίδιο έχει συμβεί και με τα εκκαθαριστικά σημειώματα του ΕΝΦΙΑ. Για να πληροφορηθεί ο φορολογούμενος τα στοιχεία των δόσεων των οφειλών του και να τα χρησιμοποιήσει για να τις εξοφλήσει, θα πρέπει να εισέλθει στο λογαριασμό του στην ψηφιακή πύλη myaade.gov.gr., να επιλέξει «Ο Λογαριασμός μου» (Οφειλές, Πληρωμές και Επιστροφές) και στη συνέχεια «Στοιχεία Οφειλών εκτός Ρύθμισης». Η πληρωμή κάθε μηνιαίας δόσης μπορεί να γίνει:

α) με την καταβολή μετρητών σε οποιοδήποτε ΑΤΜ της τράπεζας στην οποία έχει καταθετικό λογαριασμό ο φορολογούμενος, με πληκτρολόγηση του κωδικού που αντιστοιχεί στην πληρωτέα οφειλή, δηλαδή της «Ταυτότητας Οφειλής» (Τ.Ο.),

β) μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (web banking), με μεταφορά του ποσού της δόσης από τον καταθετικό λογαριασμό του φορολογουμένου στο λογαριασμό του Δημοσίου, αφού προηγουμένως ο φορολογούμενος επιλέξει, από το μενού της ιστοσελίδας web banking της τράπεζάς του, την «πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών ΔΟΥ» και αφού συμπληρώσει σε ειδική φόρμα ορισμένα στοιχεία αναγκαία για τη συναλλαγή, όπως η «Ταυτότητα Οφειλής» και το ποσό της δόσης,

γ) με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα μέσω της εφαρμογής της «Προσωποποιημένης Πληροφόρησης» της ψηφιακής πύλης myaade.gov.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www1.gsis.gr/taxisnet/info/protected/displayDebtInfoAndPay.htm. Για την πληρωμή με κάρτα μέσω της ψηφιακής πύλης της ΑΑΔΕ, ο φορολογούμενος πρέπει να επιλέξει πρώτα το ποσό που θέλει να πληρώσει και στη συνέχεια να συμπληρώσει σε ειδική φόρμα τα στοιχεία που αναγράφει η κάρτα του, δηλαδή αριθμό κάρτας, μήνα και έτος λήξης της κάρτας και τριψήφιο κωδικό ασφαλείας που αναγράφεται στο πίσω μέρος της,

δ) απευθείας μέσω της ψηφιακής πύλης της ΑΑΔΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www1.gsis.gr/taxisnet/info/protected/displayDebtInfoAndPay.htm μέσω του συστήματος IRIS, το οποίο θα τον μεταφέρει στην ιστοσελίδα web banking της τράπεζας για να πληρώσει το οφειλόμενο ποσό με άμεση χρέωση του τραπεζικού του λογαριασμού.

2) Εως και σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις με τη χρήση πιστωτικής κάρτας. Εφόσον ο φορολογούμενος διαθέτει πιστωτική κάρτα, ακόμη κι αν το υπόλοιπο αγορών είναι σημαντικά χαμηλότερο της συνολικής οφειλής του, έχει τη δυνατότητα να πληρώσει μέσω της κάρτας του ολόκληρο το ανεξόφλητο υπόλοιπο των οφειλών του από φόρους εισοδήματος και, ξεχωριστά, ολόκληρο το ανεξόφλητο ποσό του ΕΝΦΙΑ. Στην περίπτωση αυτή, θα χρεωθεί άμεσα στον μηνιαίο λογαριασμό της κάρτας του μόνο με ένα μέρος της οφειλής. Συγκεκριμένα, ανάλογα με τον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που θα επιλέξει μεταξύ 2 και 12, θα χρεωθεί άμεσα με το 1/2 ή με το 1/3 ή με το 1/4 ή με το 1/5 ή με το 1/6 ή με το 1/7 ή με το 1/8 ή με το 1/9 ή με το 1/10 ή με το 1/11 ή με το 1/12 της συνολικής οφειλής. Στη συνέχεια η τράπεζα που διαχειρίζεται την κάρτα θα τον χρεώνει και στους λογαριασμούς των επόμενων μηνών με το ίδιο κλάσμα της οφειλής. Με τον τρόπο αυτό, ο φορολογούμενος αποκτά το δικαίωμα να πληρώσει το οφειλόμενο ποσό τμηματικά, σε 2 έως 12 μηνιαίες δόσεις άτοκα! Η πληρωμή της οφειλής μέσω πιστωτικής κάρτας μπορεί να γίνει από την ιστοσελίδα web banking της τράπεζας στην οποία ο φορολογούμενος την έχει εκδώσει. Για την ηλεκτρονική πληρωμή του ποσού θα χρειαστεί να επιλεγεί η «πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών ΔΟΥ» και στη συνέχεια να συμπληρωθούν σε ειδική φόρμα, στην ιστοσελίδα web banking της τράπεζας, ορισμένα απαραίτητα στοιχεία, όπως το ποσό της οφειλής, η «Ταυτότητα Οφειλής» (Τ.Ο.) και ο αριθμός των δόσεων (2 έως 12).

3) Εως και σε 24 έντοκες μηνιαίες δόσεις με την «πάγια ρύθμιση» του ν. 4646/2019. Οι 4 φόροι των εκκαθαριστικών σημειωμάτων των φετινών φορολογικών δηλώσεων και ο ΕΝΦΙΑ μπορούν και φέτος να εξοφληθούν έως και σε 24 μηνιαίες δόσεις με την «πάγια ρύθμιση» του ν. 4646/2019. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση οι μηνιαίες δόσεις της «πάγιας ρύθμισης» δεν θα είναι άτοκες αλλά θα επιβαρύνονται με τόκους υπολογιζόμενους με ετήσια επιτόκια 5,32% εάν επιλεγούν 2 έως 12 μηνιαίες δόσεις και 6,82% εάν επιλεγούν 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις.

Η ένταξη στη ρύθμιση αυτή μπορεί να γίνει και τώρα, για το μη ληξιπρόθεσμο ανεξόφλητο υπόλοιπο των οφειλών ή, εάν υπάρχουν απλήρωτες ληξιπρόθεσμες δόσεις, για ολόκληρο το ποσό της οφειλής, ληξιπρόθεσμο και μη.

Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά μαζί με σχετική υπεύθυνη δήλωση. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και της απαιτούμενης υπεύθυνης δήλωσης γίνεται μέσω ειδικής εφαρμογής του συστήματος ΤΑΧΙSnet, που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aade.gr. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή και συμπλήρωση της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης, ο οφειλέτης υποχρεούται να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή του.

 

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων