Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου, 2021

Η παραγωγική λειτουργία των ΕΑΣ και ΕΛΒΟ πρέπει να διασφαλιστεί

Η απόφαση για το μέλλον της εταιρείας «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα» (ΕΑΣ) και της «Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων» (ΕΛΒΟ) θα ληφθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας, διαβεβαιώνει το υπουργείο Οικονομικών, καθώς πρέπει να υποβληθούν τα σχέδια εκκαθάρισής τους στην τρόικα έως το τέλος Αυγούστου προς έγκριση, βάσει του σχετικού προαπαιτούμενου για την καταβολή της δόσης του Σεπτεμβρίου. Η όλη διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός του 2013.

Μετά από αλλεπάλληλες συσκέψεις για τις δύο αμυντικές βιομηχανίες ,προωθείται η ένταξη της ΕΛΒΟ σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, ενώ για την ΕΑΣ εξετάζεται η διάσπασή της στα δύο (αμυντικό και πολιτικό σκέλος) και εν συνεχεία η ένταξή της στο καθεστώς κατάργησης- συγχώνευσης- αναδιάρθρωσης “αλά ΕΡΤ”.

Η ΕΑΣ αντιμετωπίζει κυρίως το θέμα των κρατικών ενισχύσεων ύψους 1,2 δισ. ευρώ που δόθηκαν την περίοδο 2004- 2012 και τα οποία ζητά η Κομισιόν να επιστραφούν ως πρακτική αντίθετη με την κοινοτική νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων. Αν όμως οι ενισχύσεις αυτές αποδειχθεί ότι αφορούν την αμυντική παραγωγή, μπορεί να επιτραπεί κατ’ εξαίρεση η παροχή ενισχύσεων για λόγους εθνικής άμυνας, οπότε θα επιστραφεί μόνο το 5-7% του σκέλους των ενισχύσεων που δόθηκαν για μη αμυντικούς σκοπούς. Αν αυτό περάσει, τότε η ΕΑΣ θα ενταχθεί στο άρθρο 14 Β του Ν 3429, όπως η ΕΡΤ, που προβλέπει κατάργηση – συγχώνευση – αναδιάρθρωση μονάδων και απόσπαση περιουσιακών στοιχείων.

Η ΕΛΒΟ οδεύει προς το άρθρο 14Α του ν. 3429/2005 για την ειδική εκκαθάριση δημόσιων επιχειρήσεων (κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα). Εκκρεμεί το ήμισυ της επιχορήγησης του 2013 ύψους 7,5 εκατ ευρώ με αποτέλεσμα σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας να μην μπορεί να προχωρήσει η εκτέλεση προγραμμάτων ενώ τα χρέη της ΕΛΒΟ είναι 25 εκατ ευρώ. Ο εκκαθαριστής μπορεί να αποφασίζει την άμεση διακοπή ή το σταδιακό περιορισμό ή διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης, όπως και τη διατήρηση ή μη των πάσης φύσεως συμβάσεων της επιχείρησης. Ο νόμος ορίζει ότι μετά τη δημοσίευση της απόφασης του Εφετείου, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να προβεί στην πώληση ή εκμίσθωση, με έναν ή και περισσότερους δημόσιους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς, του συνόλου ή επί μέρους στοιχείων που συνθέτουν το ενεργητικό της επιχείρησης, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται πάσης φύσεως απαιτήσεις, δικαιώματα, σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, λογότυποι, διακριτικά γνωρίσματα και εμπορική επωνυμία.

Το μόνο που μπορεί να πει κάποιος για όλα αυτά είναι ότι η χώρα χρειάζεται να παράγει αυτοδύναμα ένα ελάχιστο αμυντικό υλικό, όπως είναι τα πολεμοφόδια, και να διαθέτει μια βιομηχανία που να μπορεί να συντηρεί τις μηχανοκίνητες δυνάμεις της. Είναι στοιχειώδης ανάγκη της εθνικής άμυνας και οι «κόκκινες γραμμές» δεν θα μπορεί να ξεπεραστούν με την επίκληση οιασδήποτε οικονομικής αναγκαιότητας.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων