Τρίτη, 31 Ιανουαρίου, 2023

Καταργεί την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ο Γαβρόγλου

Καταργεί την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η οποία υπήρχε μόνο στα χαρτιά, ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου, καθώς στο τελευταίο άρθρο του σχεδίου νόμου για τις νέες δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, προβλέπεται η κατάργηση του προεδρικού διατάγματος 152/2013 (Α΄ 240), στο οποίο περιγράφεται ο τρόπος αξιολόγησής τους.

Το νομοσχέδιο, το οποίο παρουσιάζει η Καθημερινή, περιγράφει το νέο σύστημα επιλογής των εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των περίπου 20.000 θέσεων στην πυραμίδα της εκπαιδευτικής διοίκησης και προβλέπει συνολικά 23 θέσεις ευθύνης στη διοικητική πυραμίδα.

Τα κριτήρια είναι α) η επιστημονική συγκρότηση, β) η διοικητική και διδακτική εμπειρία, γ) η διοικητική και εκπαιδευτική επάρκεια και δ) η προσωπικότητα και γενική συγκρότηση.

Κεντρικό Συμβούλιο επιλογής

Νέο στοιχείο είναι ότι για την επιλογή των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που αποτελούν την κορυφή της διοικητικής πυραμίδας της εκπαίδευσης, θεσμοθετείται Κεντρικό συμβούλιο επιλογής στο οποίο θα μετέχει μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕ.Π.), που ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης ως Πρόεδρος.

Επίσης, θα μετέχουν:
– Τρεις πανεπιστημιακοί
– Εκπρόσωπος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)
– Δύο εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό.
– Δύο ή τέσσερις αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών

Μεταξύ των καινούργιων στοιχείων είναι ότι τα στελέχη εκπαίδευσης θα αξιολογούνται για τη θητεία τους από τα αρμόδια εποπτικά όργανα, τα οποία θα βαθμολογούν ως ακολούθως, όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο:

– Με βαθμό από 90 έως 100 βαθμολογούνται τα άριστα στελέχη που έχουν σημειώσει κατά την περίοδο αξιολόγησης όλως εξαιρετική επίδοση.

Ως όλως εξαιρετική επίδοση νοείται η υψηλού επιπέδου ικανότητα συντονισμού της υπηρεσίας για την επίτευξη συγκεκριμένων προδιαγεγραμμένων στόχων από τους οποίους προέκυψε σημαντικό όφελος. Για τη βαθμολογία με βαθμό από 90 και πάνω απαιτείται η παράθεση από τους αξιολογητές ειδικής αιτιολογίας της βαθμολογίας αυτής για τα κριτήρια αξιολόγησης, με καταγραφή πραγματικών δεδομένων που τη στοιχειοθετούν.

– Με τους βαθμούς 75 έως 89 βαθμολογούνται από τους αξιολογητές όσοι θεωρούνται πολύ επαρκή στελέχη, τα οποία μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας τους και ν’ αντιμετωπίσουν κάθε υπηρεσιακό ζήτημα.

– Με τους βαθμούς 60 έως 74 τα επαρκή στελέχη.
– Με τους βαθμούς 50 έως 59 τα μερικώς επαρκή στελέχη.
– Με τους βαθμούς 40 έως 49 τα μέτρια στελέχη.
– Με τους βαθμούς 25 έως 39 τα ανεπαρκή στελέχη.
– Με τους βαθμούς 0 έως 24 τα ακατάλληλα για τη θέση στελέχη.

«Μεταβαίνουμε σε πιο οργανωμένες δομές»

Ως προς τις υπόλοιπες διατάξεις, το νομοσχέδιο δεν έχει αλλαγές σε σχέση με ότι είχε παρουσιάσει το υπουργείο Παιδείας στα τέλη του 2017. Ενδεικτικά, καταργείται η θέση του σχολικού συμβούλου. Οι νέες δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου ορίζονται αφενός σε επίπεδο Περιφέρειας όπου ιδρύεται νέος θεσμός, τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, και αφετέρου σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και τα Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία.

«Βασικό χαρακτηριστικό αυτών των αλλαγών είναι ότι από μονοπρόσωπους θεσμούς υποστήριξης των σχολείων χωρίς θεσμική υποχρέωση συντονισμού των ενεργειών τους, μεταβαίνουμε σε πιο οργανωμένες, συνεργατικές και διεπιστημονικές δομές» υποστηρίζει το υπουργείο.

mastografia_banner

σχετικα αρθρα

voucher_banner

ροη ειδησεων

mastografia_banner