Κυριακή, 14 Αυγούστου, 2022

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ‘’Capital-Controls’’ στο Εurogroup του Σαββάτου.

Γράφει ο Γιάννης Νάκος

Χθές το βράδυ ο Πρωθυπουργός με μια κίνηση λυτρωτικού χαρακτήρα που κατά την γνώμη μου επεριέχει έντονα στοιχεία αποποίησης ευθυνών προκήρυξε ‘’Δημοψήφισμα’’ που θα λάβει χώρα στις 5 Ιουλίου.
Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός στην Παγκόσμια Πολιτική και Οικονομική σκακιέρα δημιουργώντας ξανά εκκεντρικά δημοσιεύματα τόσο στον εγχώριο τύπο όσο και στα διεθνή πρακτορεία. Το διακύβευμα δεν είναι άλλο παρά η θέση της Ελλάδας στο Ευρωπαικό γίγνεσθαι και κατ’επέκταση η σταθερότητα και βιωσιμότητα της Ευρωπαικής οικονομικής πολιτικής που μοιάζει να αντιμετωπίζει την μεγαλύτερη πρόκληση από την εποχή άσκησης της από τις χώρες μέλη της Νομισματικής Ένωσης.

Ο χρόνος έχει κυλήσει σε κρίσιμο σημείο για τις διαπραγματεύσεις όπου δυστυχώς δεν έχουν ευδοκιμήση παρά τις’’ ατέρμονες’’ προσπάθειες και τα χαμογελαστά δίχως νόημα πρόσωπα που τις εκφράζουν.
Μπορούμε να πούμε πως η βραχυπρόθεσμη απόρροια των σημερινών γεγονότων πυροδοτεί δυο ζητήματα που θα τεθούν προς διερεύνηση τα επόμενα εικοσιτετράωρα, και αναφέρομαι φυσικά στα α)capital-controls και β) στην Συνταγματικότητα του ‘’Δημοψηφίσματος’’.

Όσον αφορά τα πρώτα, ‘’ οι κεφαλαιακοί έλεγχοι και ένα plan Β για την Ελλάδα αναμένεται να τεθούν επί τάπητος στο Eurogroup του Σαββάτου,’’ συμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal επικαλούμενο Ευρωπαίους αξιωματούχους,ενώ για την περιπτωση του Δημοψηφισματος τα πραγματα περιπλεκονται σε εσωτερικο επιπεδο καθώς η πολιτική χροιά της απόφασης περιπλέκεται με την νομική υπόσταση που μπορεί να της αποδωθεί καθώς η διεξαγωγή δημοψηφίσματος για κρίσιμο εθνικό θέμα, όταν το θέμα αυτό είναι ευθέως και πρωτίστως δημοσιονομικό, αντιβαίνει στο άρθρο 44 παρ. 2 του Συντάγματος” το διλημμα στο οποίο θα κριθεί να ανταποκριθεί ο λαός θα είναι ”Ευρώ”ή ”Δραχμή”.

HTML tutorial

Ας δούμε όμως με την σειρά τι απαιτείται για την διενέργεια Δημοψηφίσματος από το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής τον οποίο θα πρέπει να υπόψιν τόσο οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι όσο και ο λαός που οφείλει να γνωρίζει την διαδικασία για να καταστεί αντικειμενικός κριτής των γεγονότων. Αρχικα Το άρθρο 44 παρ. 2 του Συντάγματος που αναφέρεται στην προκήρυξη δημοψηφίσματος ορίζει ότι «O Πρόεδρος της Δημοκρατίας προκηρύσσει με διάταγμα δημοψήφισμα για κρίσιμα εθνικά θέματα, ύστερα από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του όλου αριθμού των βουλευτών, που λαμβάνεται με πρόταση του Yπουργικού Συμβουλίου.

Δημοψήφισμα προκηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με διάταγμα και για ψηφισμένα νομοσχέδια που ρυθμίζουν σοβαρό κοινωνικό ζήτημα, εκτός από τα δημοσιονομικά, εφόσον αυτό αποφασιστεί από τα τρία πέμπτα του συνόλου των βουλευτών, ύστερα από πρόταση των δύο πέμπτων του συνόλου και όπως ορίζουν ο Kανονισμός της Bουλής και νόμος για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. Δεν εισάγονται κατά την ίδια περίοδο της Bουλής περισσότερες από δύο προτάσεις δημοψηφίσματος για νομοσχέδιο.
Aν νομοσχέδιο υπερψηφιστεί, η προθεσμία του άρθρου 42 παράγραφος 1 αρχίζει από τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος».

Επίσης με το άρθρο 115 του Κανονισμού της Βουλής «1. H πρόταση τoυ Yπoυργικoύ Συμβoυλίoυ με την oπoία ζητείται η διεξαγωγή δημoψηφίσματoς για κρίσιμo εθνικό θέμα σύμφωνα με τo άρθρo 44 παρ. 2 εδ. α΄ τoυ Συντάγματoς κατατίθεται στη Boυλή, τυπώνεται και διανέμεται στoυς Boυλευτές και εγγράφεται κατά πρoτεραιότητα στην ημερήσια διάταξη.
2. H πρόταση πρέπει να αναφέρει τo εθνικό θέμα για τo oπoίo ζητείται η διεξαγωγή δημoψηφίσματoς, καθώς και την πρoθεσμία διενέργειάς τoυ και να πρoσδιoρίζει με σαφήνεια τo ερώτημα ή τα ερωτήματα στα oπoία θα απαντήσει o λαός.
3. H πρόταση συζητείται με ανάλoγη εφαρμoγή των διατάξεων των άρθρων 95 έως 100.
4. H ψηφoφoρία για την απoδoχή ή μη της πρότασης είναι oνoμαστική και αφoρά τo κείμενo της πρότασης όπως κατατέθηκε ή διαμoρφώθηκε κατά τη συζήτηση στη Boυλή.
5. H πρόταση εγκρίνεται με την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών.
6. H απόφαση της Boυλής πoυ δέχεται την πρόταση τoυ Yπoυργικoύ Συμβoυλίoυ για τη διεξαγωγή δημoψηφίσματoς δημoσιεύεται με παραγγελία τoυ Πρoέδρoυ της Boυλής στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως τo αργότερo μέσα σε δέκα ημέρες».

Συμπερασματικά το κύριο ερώτημα είναι όπως επισημαίνεται και στο δημοσίευμα αν οι τράπεζες θα καταφέρουν να μείνουν ανοικτές μέχρι την Κυριακή που θα διεξαχθεί το δημοψήφισμα ή εάν η χώρα θα αναγκαστεί να επιβάλει κεφαλαιακούς ελέγχους.
«Αν το ΔΣ της ΕΚΤ περιορίσει τη βοήθεια προς τις τράπεζες, η Αθήνα ίσως αναγκαστεί να περάσει νομοθεσία για τον περιορισμό των αναλήψεων και άλλων χρηματοοικονομικών συναλλαγών ή ακόμα και να έρθει αντιμέτωπη με το κλείσιμο των τραπεζών.
Σε κάθε περίπτωση, η παραπαίουσα οικονομία της Ελλάδας μπορεί να οδηγηθεί σε μεγαλύτερη ύφεση»,
Alea jacta est..

Πηγές: Wall Streat Journal

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων