Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου, 2021

Αυτές τις εξετάσεις πρέπει να κάνετε ανά ηλικία

Ποιες προληπτικές εξετάσεις θα πρέπει να κάνουν άνδρες και γυναίκες, ανάλογα με την ηλικία τους και με ποια συχνότητα;

Στο αίμα για λιπίδια (χοληστερίνη, τριγλυκερίδια), σάκχαρο από 6 ετών και έπειτα κάθε 5 χρόνια. Επίσης γενική αίματος για ουρία, κρεατινίνη, ουρικό οξύ, χολερυθρίνη, τρανσαμινάσες, CRP σε κάθε ηλικία, κάθε 2 χρόνια

Γενική ούρων από 6 μηνών και έπειτα κάθε 1-2 χρόνια.

Έλεγχος πνευμόνων για τους μη καπνιστές με ακτινογραφία θώρακος μετά την ηλικία των 45 ετών, κάθε 2-3 χρόνια και για τους καπνιστές, σπειρομέτρηση κάθε χρόνο από την ηλικία έναρξης του καπνίσματος και ετήσια ακτινογραφία θώρακος μετά την ηλικία των 35.

Για το δέρμα, από την ηλικία των 20 ετών αυτοεξέταση ελιών κάθε 6-8 εβδομάδες, προσέχοντας τα 4 σημεία που δηλώνουν κίνδυνο εξαλλαγής μιας ελιάς. Ασυμμετρία του σχήματος, ανώμαλα όρια, αλλαγή χρώματος και αύξηση ή μείωση του μεγέθους.
Εκτίμηση δεκαετούς καρδιαγγειακού κινδύνου, στην ηλικία των 20 ετών και μετά την ηλικία των 40 ετών κάθε 5 χρόνια καθώς επίσης μέτρηση αρτηριακής πίεσης, από 6 μηνών και κάθε 6 μήνες.
Καρκίνοι

Παχύ έντερο: Από 50 ετών ετήσιος έλεγχος αιμοσφαιρίνης κοπράνων, σιγμοειδοσκόπηση ανά 5 χρόνια, κολονοσκόπηση ανά 10 χρόνια

Προστάτης: Από 50 ετών, ετήσιος έλεγχος με δακτυλική εξέταση και εξέταση PSA

Μαστός: Κλινική εξέταση ανά 3 χρόνια στις γυναίκες 20-40 ετών, κατ’ έτος από την ηλικία των 40 ετών. Μαστογραφία κάθε 1-2 χρόνια από την ηλικία των 40 ετών

Τράχηλος μήτρας: Τεστ ΠΑΠ, από 21 ετών κάθε χρόνο

Οφθαλμολογική εξέταση μετά τη γέννηση, 6 μηνών, 3 ετών, πριν από το σχολείο, 40 ετών και μετά τα 60 έτη κάθε 1-2 χρόνια

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων