Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου, 2021

ΔΕΗ: Ανταγωνιστικό το κόστος του λιγνίτη – Στόχος οι χαμηλές τιμές

Booz&Co διενήργησε για λογαριασμό της ΔΕΗ έρευνα σχετικά με το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη σε 7 Ευρωπαϊκές χώρες και την Τουρκία.

Σύμφωνα με τη μελέτη το κόστος εξόρυξης στην Ελλάδα είναι χαμηλότερο απ’ ότι σε 6 από τις άλλες 7 χώρες της μελέτης: Γερμανία, Τσεχία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Τουρκία. Μόνο η Βουλγαρία παρουσιάζει χαμηλότερο κόστος εξόρυξης λιγνίτη (σε ευρώ ανά τόνο).

Αναλητικότερα, η θερμογόνος δύναμη του Ελληνικού λιγνίτη το 2012 ανήλθε σε 1.200 kcal/kg, ενώ στις άλλες χώρες κυμάνθηκε μεσοσταθμικά από 1.605 kcal/kg (Βουλγαρία) έως 2.915 kcal/kg (Τσεχία). Αυτό οδηγεί μονοσήμαντα σε υψηλότερο κόστος παραγωγής. Επισημαίνεται, ακόμη, πως το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τον εγχώριο λιγνίτη παραμένει ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σε σχέση με το κόστος ηλεκτροπαραγωγής σε σχέση με άλλα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

Κυρίαρχο συμπέρασμα της ανάλυσης είναι ότι η εκμετάλλευση του λιγνίτη στην Ελλάδα γίνεται ιδιαίτερα αποδοτικά με βάση τα συγκριτικά στοιχεία των άλλων χωρών, αν και το κόστος επιβαρύνεται αναπόφευκτα από το χαμηλό θερμιδικό περιεχόμενο του εγχώριου λιγνίτη.

Η ΔΕΗ παρακολουθεί συνεχώς το κόστος της, προβαίνοντας συστηματικά σε συγκρίσεις με τις λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες. Πιστή στις αρχές της διαφάνειας και στο πλαίσιο του υγιούς ανταγωνισμού είναι η μόνη εταιρία που δημοσιοποιεί όλα τα κρίσιμα στοιχεία κόστους των δραστηριοτήτων της, επαληθευμένα από εξωτερικούς Ελεγκτές.

Η ΔΕΗ συνεχίζει την προσπάθεια βελτίωσης της αποδοτικότητας και μείωσης του κόστους εκμετάλλευσης με στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στο χαμηλότερο δυνατό κόστος στους καταναλωτές και την Ελληνική οικονομία.

Πηγή: bankwars

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων