Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου, 2021

Η ανεργία και η «μαϊμού» ανάκαμψη

Η υψηλή ανεργία που παραμένει στα ύψη αποτελεί το τεκμήριο πως η υποχώρηση της ύφεσης είναι λογιστική και όχι πραγματική. Έτσι, το 2014 με την «ωρίμανση» των αλλεπάλληλων υφεσιακών σκορ θα φτάσουμε να έχουμε «μαϊμού» ανάκαμψη με υψηλότερη ανεργία. Κι αυτό μπορεί να γίνει επειδή η πραγματική ύφεση υπολογίζεται στη μικρότερη βάση που δημιούργησε η περσινή ύφεση.

Έτσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) η ύφεση το τρίτο τρίμηνο του 2013 υποχώρησε στο 3%, αλλά η ανεργία παραμένει στο 27,3% τον Αύγουστο. Ενώ στους νέους κάτω των 24 ετών φτάνει στο «εφιαλτικό» ύψος του 60,6%. Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 95.326 άτοµα σε σχέση µε τον Αύγουστο του 2012 (+7,5%) και κατά 6.557 άτοµα σε σχέση µε τον Ιούλιο του 2013 (+0,5%).«Πρωταθλήτρια» στην ανεργία ήταν η περιοχή της Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (29,7%), ενώ η περιοχή του Αιγαίου εμφάνισε το χαμηλότερο ποσοστό (23,1%), προφανώς λόγω της τουριστικής περιόδου.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου κατά το 3ο τρίμηνο του 2013 παρουσίασε μείωση 2,96%). Στο δεύτερο τρίμηνο, μετά τις αναπροσαρμογές που έγιναν, η ύφεση προσδιορίστηκε στο 3,7% του ΑΕΠ, ενώ το πρώτο τρίμηνο στο 5,5%. Έτσι, στο εννεάμηνο του έτους η ύφεση περιορίζεται στο 3,99% του ΑΕΠ. Για να επιτευχθεί ο στόχος του περιορισμού της ύφεσης στο 3,8% του ΑΕΠ για όλη τη χρονιά, θα πρέπει το τέταρτο τρίμηνο της χρονιάς το ΑΕΠ να διαμορφωθεί (σε σταθερές τιμές 2005) στα 39,1 δισ. ευρώ (το 4ο τρίμηνο του 2012 ήταν 40,7 δισ.) ή ύφεση 4% του ΑΕΠ.

Γι΄ αυτό και η υποχώρηση της ύφεσης δεν αντανακλάται στα στοιχεία για την απασχόληση. Όπως φάνηκε από την ανακοίνωση της EΛΣΤΑΤ, τον Αύγουστο, η τελευταία παρέμεινε στο 27,3%, έναντι 25,5% τον Αύγουστο του 2012 και 27,3% τον Ιούλιο του 2013. Το σύνολο των απασχολουμένων τον Αύγουστο του 2013 εκτιµάται ότι ανήλθε σε 3.631.430 άτοµα. Οι άνεργοι ήταν 1.365.406 άτοµα, ενώ ο οικονοµικά µη ενεργός πληθυσμός 3.360.334 άτομα. Οι απασχολούμενοι µμειώθηκαν κατά 88.242 σε σχέση µε τον Αύγουστο του 2012 (-2,4%) και αυξήθηκαν κατά 9.777 άτοµα σε σχέση µε τον Ιούλιο του 2013 (+0,3%).

Ο αριθμός των οικονομικά μη ενεργών, δηλαδή των ατόμων που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ήταν χαμηλότερος κατά 620 άτοµα σε σχέση µε τον Αύγουστο του 2012 (-0,02%) και κατά 9.068 άτοµα σε σχέση µε τον Ιούλιο του 2013 (-0,3%).

Στους νέους ηλικίας 15-24 ετών το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε στο 60,6%, ενώ στα άτομα ηλικίας 25-34 ετών ανήλθε στο 37,4%.

Η ΕΛΣΤΑΤ υποστηρίζει ότι τους τελευταίους 3 µήνες παρατηρείται µια σταθερότητα στο εκτιμώμενο εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας. Πρέπει ωστόσο να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι η εποχική διόρθωση στηρίζει τις εκτιµήσεις της στα δεδοµένα πολλών µηνών για να μπορέσει να διακρίνει την επίδραση των εποχικών παραγόντων και να την αφαιρέσει από τα εκτιμώμενα μεγέθη. Χρειάζονται αρκετές «παρατηρήσεις» (δηλαδή, ικανό πλήθος µηνιαίων εκτιµήσεων) για να επιβεβαιωθεί ότι έχει πραγµατικά υπάρξει σηµαντική µεταβολή στην τάση αλλαγής των µεγεθών απασχόλησης και ανεργίας. Από τα παραπάνω αντιλαμβάνεται κανείς τι μαγειρέματα γίνονται.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων