Κυριακή, 24 Οκτωβρίου, 2021

Η ΕΤΕπ δίνει 400 εκατομμύρια σε ελληνικές επιχειρήσεις

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ενεργοποίησε ένα δεύτερο Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Χρηματοδότησης του Εξωτερικού Εμπορίου (Trade Finance Facility – TFF), ύψους 400 εκατ. ευρώ, για την Ελλάδα. Το πρόγραμμα θα βοηθήσει τις ελληνικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να αυξήσουν τις εξαγωγές τους και να εξασφαλίσουν τις εισαγωγές που χρειάζονται για την ανάπτυξή τους.

Στο πλαίσιο αυτής της χρηματοδοτικής βοήθειας η ΕΤΕπ θα παρέχει εγγυήσεις για ενέγγυες πιστώσεις, χρηματοοικονομικές εγγυήσεις και άλλα προϊόντα χρηματοδότησης εμπορικών συναλλαγών που εκδίδονται από ελληνικές τράπεζες.

Υπό αυτό το πρόσμα γίνεται αντιληπτό πως η ΕΤΕπ θα παρέχει στους πελάτες ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό τη διασφάλιση ότι οι οικονομικές υποχρεώσεις που καθορίζονται σε αυτά τα μέσα εμπορικής χρηματοδότησης θα ικανοποιούνται.

Το πρόγραμμα θα παρέχει επίσης εγγυήσεις για εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης εκδιδόμενες για λογαριασμό ελληνικών επιχειρήσεων. Αυτό θα βοηθήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε εγχώριους και διεθνείς διαγωνισμούς.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί πως το νέο Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Χρηματοδότησης του Εξωτερικού Εμπορίου διαδέχεται το πρώτο πρόγραμμα αυτού του τύπου, το οποίο είχε θεσπιστεί το 2013 και έληξε το 2016.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων