Δευτέρα, 29 Μαΐου, 2023

Κρέας αλόγου: Δείτε τι έδειξαν πρόσφατες έρευνες σε εταιρείες τροφίμων

Το δεύτερο επίσηµο πρόγραµµα ελέγχου για την παρουσία κρέατος αλόγου σε προϊόντα που περιέχουν βόειο κρέας υλοποίησε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ), σε συνέχεια του διατροφικού επεισοδίου που αφορούσε στη νοθεία βόειου κρέατος µε κρέας αλόγου κατά το 2013 και µε γνώµονα την προστασία της δηµόσιας υγείας και των συµφερόντων των Ελλήνων καταναλωτών.

Από τον εργαστηριακό έλεγχο του συνόλου των δειγµάτων του προγράµµατος (102 δείγµατα) δεν ανιχνεύθηκε η παρουσία κρέατος αλόγου σε κανένα από αυτά, ενώ τα αποτελέσµατα του προγράµµατος έχουν ήδη γνωστοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το ανώτερο πρόγραµµα πραγματοποιήθηκε κατά το Α’ εξάµηνο του 2014.

Συνολικά, ελέγχθηκαν σε πανελλαδικό επίπεδο 102 δείγµατα κρέατος, κιµά, προϊόντων κρέατος και παρασκευασµάτων κρέατος, τα οποία διατίθενται στο εµπόριο και/ή φέρουν επισήµανση ως τρόφιµα που περιέχουν βόειο κρέας.

Ο έλεγχος περιλάµβανε τόσο προσυσκευασµένα τρόφιµα προοριζόµενα για τον τελικό καταναλωτή (81 δείγµατα), καθώς και τρόφιµα που προσφέρονται για πώληση στον τελικό καταναλωτή, χωρίς προσυσκευασία ή συσκευάζονται στην εγκατάσταση πώλησης, έπειτα από αίτηµα του καταναλωτή (21 δείγµατα).

Το σύνολο των ελεγχθέντων προϊόντων του προγράµµατος ελήφθησαν από τις περιφερειακές διευθύνσεις του ΕΦΕΤ, στοχεύοντας τόσο στον επανέλεγχο τροφίµων, τα οποία είχαν βρεθεί να περιέχουν κρέας αλόγου κατά το πρώτο πρόγραµµα επισήµου ελέγχου του έτους 2013 όσο και στη διενέργεια σχετικών ελέγχων σε όλη την επικράτεια της χώρας.

Οι εξειδικευµένες εργαστηριακές αναλύσεις ανίχνευσης του DNA αλόγου πραγµατοποιήθηκαν στο σύνολό τους στο Εργαστήριο ∆οκιµών Αττικής του ΕΦΕΤ, το οποίο έχει εξοπλιστεί και αναπτύξει τις κατάλληλες µεθόδους για το σκοπό αυτό.

«Σε κάθε περίπτωση, ο ΕΦΕΤ θα ήθελε να διαβεβαιώσει τον Έλληνα καταναλωτή ότι οι διενεργούµενοι έλεγχοι των τροφίμων στη χώρα µας είναι συνεχείς, στοχεύοντας στην προστασία τόσο της δηµόσιας υγείας όσο και των συµφερόντων των καταναλωτών», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων