Παρασκευή, 30 Ιουλίου, 2021

Οι «πράσινες» πόλεις στην Ε.Ε.: Συμπόσιο του ΚΑΠΕ για το περιβάλλον και την ενέργεια

Με την ενεργή συμμετοχή του υπουργού ΠΕΚΑ Γιάννη Μανιάτη, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης από την Ελλάδα και χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς και εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και ειδικών επιστημόνων, πραγματοποιείται συμπόσιο στην Αθήνα και στο Ξενοδοχείο Athens Plaza, στις 25 Φεβρουαρίου 2014 με θέμα: «Αειφόρες Κοινότητες στην ν.α. Ευρώπη.»

Το Συμπόσιο διοργανώνεται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο πλαίσιο του έργου RE-SEEties που υποστηρίζεται από το πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας της ΝΑΕ και συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ.

Η εκδήλωση έχει στόχο να παρουσιάσει τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τις τεχνολογίες ΕΕ, ΑΠΕ και διαχείρισης απορριμμάτων όπως επίσης και θέματα στρατηγικού ενεργειακού σχεδιασμού. Φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως πεδίο ανταλλαγής εμπειριών και απόψεων μεταξύ των ενδιαφερομένων έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι το όραμα και τα αποτελέσματα του έργου θα διαδοθούν και θα ενσωματωθούν σε όλα τα επίπεδα διαμόρφωσης πολιτικής και λήψης αποφάσεων.

Απευθύνεται σε δημάρχους, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης που ασχολούνται με την ενέργεια και το περιβάλλον, εταιρείες παροχής ενέργειας, μελετητικά γραφεία και εταιρείες συμβούλων στους τομείς ΑΠΕ, ΕΞΕ και διαχείρισης απορριμμάτων, Τύπο, κα.

Υπενθυμίζεται ότι η αποδοτική χρήση των πόρων είναι προτεραιότητα στην ατζέντα των χωρών της ΝΑ Ευρώπης. Οι καταναλωτικές συνήθειες των πολιτών μπορεί να προκαλέσουν καταστροφές στο περιβάλλον. Η υπερβολική ενεργειακή κατανάλωση, η αλόγιστη παραγωγή απορριμμάτων, η έλλειψη μέτρων συντονισμού και ευαισθητοποίησης καταναλωτών οδηγούν στην αναζήτηση λύσεων σχετικά με την αποδοτικότερη χρήση των διαθέσιμων πόρων σε σχέση με το παρελθόν.

Οι κοινότητες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε αυτήν την κατεύθυνση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Το έργο RΕ-SEEties, στοχεύει στην υποστήριξη των Δήμων στη διαμόρφωση της πολιτικής και το στρατηγικό σχεδιασμό στους τομείς της εξοικονόμησης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της αξιοποίησης των απορριμμάτων.

Το έργο, στο οποίο συμμετέχουν δήμοι και ενεργειακά κέντρα από 8 χώρες της ΝΑΕ, επεξεργάζεται δύο βασικά θέματα: την ενέργεια και τα απορρίμματα με ένα ολοκληρωμένο τρόπο. Υπογραμμίζει τις προκλήσεις της ενεργειακής κατανάλωσης και της παραγωγής απορριμμάτων, τις αλληλεπιδράσεις τους και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από αυτές.

Το έργο εστιάζει στην πλευρά της ζήτησης και διερευνά τους τρόπους με τους οποίους θα αλλάξουν τα καταναλωτικά πρότυπα και πως μέτρα πολιτικής μπορούν να υποστηρίξουν αλλαγές στη ζήτηση, με πιλότους τις πόλεις που εφαρμόζουν καινοτόμες λύσεις, εργαλεία και κίνητρα.

Οι συμμετέχουσες στο έργο πόλεις είναι υπεύθυνες για το σχεδιασμό και την υλοποίηση στρατηγικών, έχοντας ήδη τις βασικές ικανότητες σε θέματα πολιτικής και λήψης αποφάσεων. Σε αυτή τη διαδικασία υποστηρίζονται από μια ομάδα επιστημόνων με εξειδίκευση και εμπειρία σε τεχνικά θέματα αλλά και δύναμη σε θέματα διάδοσης στους τομείς των ΑΠΕ και της ΕΕ.

Να σημειωθεί ότι αυτή τη στιγμή το έργο RE-SEEties βρίσκεται στη μέση της διαδρομής του: έχουν ήδη υλοποιηθεί δράσεις σχετικά με την πρόβλεψη της κατανάλωσης πόρων, αναλύσεις, η ανάπτυξη της εργαλειοθήκης του έργου που προορίζεται για χρήση από τους Δήμους και άλλους ενδιαφερόμενους. Είναι, δε, έτοιμο να ενσωματώσει τα μέχρι τώρα αποτελέσματα του στην τοπική, εθνική αλλά και Ευρωπαϊκή πολιτική.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε επικοινωνήστε:

Κα Δήμητρα Μηναδάκη, ΚΑΠΕ, 19Ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, 19009, Πικέρμι, e-mail: minadaki@cres.gr

Δείτε το πρόγραμμα του συμποσίου αναλυτικά εδώ.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων