Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου, 2021

Οι χρυσοί μισθοί στο Δημόσιο συνεχίζονται – Ποιοι είναι οι αμετανόητοι Οργανισμοί

Σε τουλάχιστον 55 Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) του Δημοσίου δεν εφαρμόζεται το Ενιαίο Μισθολόγιο που έχει θεσπιστεί εδώ και δύο χρόνια. Αυτό αποκαλύπτεται από ελέγχους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που ξεκίνησαν τον περασμένο Δεκέμβριο και θα συνεχιστούν σε ακόμη 100 Οργανισμούς αναφορικά με το προσωπικό και τη μισθοδοσία του. Όπως γράφει το «έθνος» ήδη έχει σταλεί σχετική εντολή όχι μόνο να γίνουν οι επιβεβλημένες διορθώσεις στο ύψος των αποδοχών, αλλά να επιστραφούν μέχρι και το τελευταίο ευρώ τα ποσά που καταβλήθηκαν παράτυπα σε υπαλλήλους και στελέχη των εν λόγω φορέων.

Ανάμεσα στα «αμετανόητα» ΝΠΙΔ είναι ο Γεωργικός Οργανισμός «Δήμητρα», το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ), οι Οδικές Συγκοινωνίες (ΟΣΥ), το Εθνικό Κτηματολόγιο – Χαρτογράφηση Α.Ε. και η εταιρεία Κτιριακές Εγκαταστάσεις Α.Ε. (πρώην Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων).

Συγκεκριμένα, από τα έγγραφα που παρουσιάζει η εφημερίδα έχει διαπιστωθεί μεταξύ άλλων:

-Καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης προϊσταμένου επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ύψους 900 ευρώ για υπηρεσία η οποία δεν έχει χαρακτηριστεί νόμιμα ως Γενική Διεύθυνση (Νομική Υπηρεσία).

-Καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης διευθυντή ποσού 400 ευρώ σε δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής.

-Μη περικοπή κατά το ένα τρίτο από 1ης Ιανουαρίου της προσωπικής διαφοράς των απασχολούμενων δικηγόρων με σχέση έμμισθης εργασίας.

-Ερευνητής ο οποίος αμείβεται με το ειδικό μισθολόγιο των ερευνητών λαμβάνει επιπρόσθετα επίδομα θέσης γενικού διευθυντή 900 ευρώ.

-Υπάλληλοι λαμβάνουν επίδομα θέσης ευθύνης, λόγω μη ολοκλήρωσης της λειτουργικής ενοποίησης του Οργανισμού για αρκετούς τομείς ευθύνης (τμήματα και διευθύνσεις)

-Λανθασμένη αναγνώριση προϋπηρεσίας σε αρκετούς υπαλλήλους, με αποτέλεσμα τη μη ορθή κατάταξή τους στα μισθολογικά κλιμάκια που προβλέπονται από τον νόμο του ενιαίου μισθολογίου (ν.4024/2011).

-Λανθασμένη βαθμολογική κατάταξη ορισμένων Διευθυντών με αποτέλεσμα τη μη ορθή κατάταξή τους στα μισθολογικά κλιμάκια.

-Μη πιστή εφαρμογή του νόμου 2685/1999 στις μετακινήσεις υπαλλήλων που γίνονται είτε στο εξωτερικό είτε στο εσωτερικό.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων