Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου, 2021

Πως θα παίρνουν άδειες οι εκπαιδευτικοί

Όλες τις νέες διατάξεις για τις άδειες των εκπαιδευτικών περιλαμβάνει η νέα εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας, που στάλθηκε σε όλες τις υπηρεσίες του.

Με την εγκύκλιο αυτή, προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις για τις άδειες που δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μετά τις τελευταίες αλλαγές που έχουν γίνει στους σχετικούς νόμους.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, όλες οι άδειες για τις οποίες δεν απαιτείται γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου χορηγούνται από την υπηρεσία στην οποία υπηρετεί ο εκπαιδευτικός, είτε οργανικά, είτε με απόσπαση. Σε περίπτωση απόσπασης, η υπηρεσία στην οποία είναι αποσπασμένοι οι εκπαιδευτικοί, υποχρεούται να κοινοποιήσει την απόφαση, με την οποία χορηγείται η άδεια, στην οργανική τους θέση.

Στις άδειες για τις οποίες απαιτείται γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου, προβλέπεται στην εγκύκλιο ότι θα εξετάζονται από το υπηρεσιακό συμβούλιο της οργανικής θέσης. Στην περίπτωση αποσπασμένου εκπαιδευτικού, o φορέας απόσπασης έχει τη δυνατότητα να εισηγηθεί θετικά ή αρνητικά για τις άδειες οι οποίες εξετάζονται από το υπηρεσιακό συμβούλιο της οργανικής θέσης.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων