Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου, 2021

Πώς να κάνετε αίτηση σε δημόσιους παιδικούς σταθμούς (Δικαιολογητικά)

Γύρω στις 20 Μαΐου αναμένεται να ανακοινωθεί από τους δήμους η ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων για τους δημόσιους παιδικούς σταθμούς.

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για να κάνει κανείς αίτηση είναι τα εξής:

1. Ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού

2. Πιστοποιητικό υγείας παιδιού – Έντυπο από τον παιδίατρο που το παρακολουθεί

3. Φωτοτυπία εμβολίων, πρόσφατο μαντού και αντίγραφο βιβλιαρίου του παιδιού

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

5. Βεβαίωση εργασίας μετά αποδοχών από τον εργοδότη του τελευταίου μήνα προς της αιτήσεως της εγγραφής και των δυο γονιών. Στην βεβαίωση θα αναγράφεται η σχέση εργασίας και το ωράριο.

6. Βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών τρέχοντος έτους

7. Αντίγραφο εκκαθαριστικού εισοδήματος οικείας ΔΟΥ καθώς και το αντίγραφο εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους

8. Άδεια παραμονής για αλλοδαπούς

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία είναι αληθή

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων