Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου, 2021

Τα ερωτηματικά για τις λαϊκές αγορές χωρίς μεσάζοντες παραμένουν

Γράφει ο Γιάννης Αγγελίδης

Λάβαμε μία απαντητική επιστολή από την εταιρεία Κοινωνική Εξέλιξη σχετικά με το άρθρο του Γιάννη Αγγελίδη που δημοσιεύσαμε την 1 Απριλίου με τίτλο “Λαϊκές αγορές χωρίς μεσάζοντες” και την οποία δημοσιεύουμε αυτούσια.

Δείτε την επιστολή του νομικού συμβούλου της εταιρείας Κοινωνική Εξέλιξη ΕΔΩ
mail--envelope--letter

Στην απάντηση της εταιρείας έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα:

Οι συμβάσεις που υπογράφει με τους δήμους έχουν οικονομικό αντικείμενο διότι οι συμμετέχοντες παραγωγοί καταβάλουν το 5% επί του τζίρου τους στην εταιρεία με το οποίο καλύπτει τα έξοδα της και το κέρδος της.

Για την επιλογή των παραγωγών, τον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων και την ταυτότητά τους, δεν μας ενημερώνει ποιες διαδικασίες ακολουθούνται, από ποιόν καθορίζονται, και πως ελέγχονται.

Επίσης δεν υπάρχει απάντηση σε ποιόν ανήκει το λογισμικό με το οποίο γίνεται η διοργάνωση των δράσεων. Το ίδιο λογισμικό που χρησιμοποιεί και ο Δήμος Παλλήνης στο οποίον απασχολείται ο κύριος Μανούσης , που ήταν μέχρι την δημοσίευση του άρθρου νόμιμος εκπρόσωπός της Κοινωνικής Εξέλιξης.

Σχετικά με την αναφορά περί αναληθών και δυσφημιστικών άρθρων για την εταιρεία σας θα σας επισημάνουμε ότι όλα τα ερωτήματα που απευθύνονται στην εταιρεία σας και κυρίως στους Δήμους με τους οποίους η εταιρεία συνεργάζεται δεν απαντώνται παρά το γεγονός ότι οι τελευταίοι έχουν υποχρέωση να δώσουν εξηγήσεις για τους παρακάτω αναφερόμενους λόγους.

Α)Οι συμβάσεις που υπογράφει οποιοδήποτε φορέας με τους ΟΤΑ με τις οποίες παρέχει υπηρεσίες για λογαριασμό τους πρέπει να είναι υποχρεωτικά αναρτημένες στην Διαύγεια και καταχωρημένες στο Ενιαίο Μητρώο Συμβάσεων.

Β)Για την επιλογή της εταιρείας σας θα έπρεπε να έχει διενεργηθεί δημόσιος διαγωνισμός, αφού η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες για λογαριασμό των δήμων που της αποφέρουν εισοδήματα. Η συγκεκριμένη μορφή σύμβασης ορίζεται ως σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών με αντάλλαγμα τα έσοδα που προκύπτουν από το δικαίωμα εκμετάλλευσης. Το κρίσιμο σημείο είναι υπολογισμός των εσόδων που θα προκύψουν από την εκτέλεση της σύμβασης γιατί από αυτό καθορίζεται ο τρόπος που θα γίνει η ανάθεση.

Επιπλέον οι δήμοι έχουν την υποχρέωση στις συμβάσεις να καθορίζονται με σαφήνεια διαδικασίες και κανόνες, που αφενός να διασφαλίζουν, την διαφάνεια στην επιλογή των παραγωγών ώστε να εξασφαλίζεται ο ανταγωνισμός, και αφετέρου την ποιότητα και την ταυτότητα των προσφερομένων προϊόντων.

Ερωτήσεις για αυτά τα ζητήματα τέθηκαν στο άρθρο και για τα οποία δεν έχουμε πάρει απαντήσεις.

Ευχαριστούμε τον νομικό εκπρόσωπο της εταιρείας για την κατανόηση που δείχνει, αλλά πιστεύουμε ότι τα ερωτήματα είναι εύλογα και πρέπει να απαντηθούν πέρα από τις προεκλογικές σκοπιμότητες – που δεν μας αφορούν – αφού έχουν να κάνουν με θέματα διαφάνειας του δημοσίου βίου αλλά και με θέματα υγιεινής και ασφάλειας των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών στους δημότες.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων