Τετάρτη, 10 Αυγούστου, 2022

Τι θέλουν οι εργοδότες σήμερα;

Mε την ανεργία να καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και τα «μυαλά» να επιδιώκουν να εγκαταλείψουν την χώρα το ένα μετά το άλλο προς αναζήτηση όχι μόνο δουλειάς αλλά και μιας καλύτερης ζωής, δε μπορεί να μη σταθεί κανείς στη συζήτηση που τελευταίως αναπτύσσεται περί του τι θέλουν οι εργοδότες σήμερα. Κι αυτό για δυο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι ίσως για πρώτη φορά στην διάρκεια των τελευταίων ετών οι επιθυμίες ας το πούμε έτσι των εργοδοτών αναλύονται από πλείστες όσες έρευνες και ο δεύτερος, ότι εξαιτίας των οδυνηρών συνεπειών της κρίσης θα ήταν μια ευκαιρία να ανοίξει ένας διάλογος κι ενδεχομένως να διαμορφωθεί ένα περίγραμμα για το πως θα μπορούσε εφεξής να συνδεθούν οι ανάγκες της αγοράς με την εκπαίδευση και τη δια βίου εξέλιξη.

Σήμερα οι εργοδότες έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις όσον αφορά τις ικανότητες και τις αρμοδιότητες των εργαζομένων τους, απ’ ό,τι πριν μία πενταετία, όπως υποστηρίζει το 90% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα που συμμετείχαν στην τρίμηνη έρευνα Workmonitor της Randstad. Μάλιστα, η έρευνα υποδεικνύει ότι στην Ελλάδα μόνον ένας στους πέντε (20%) εργαζόμενους ανησυχεί ότι δεν θα καταφέρει να ανταποκριθεί μελλοντικά στις απαιτήσεις της θέσης εργασίας του και το 91% αναφέρει ότι θα έκανε ό,τι είναι απαραίτητο, για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτές.

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες, παγκοσμίως, υποστηρίζουν ότι τόσο οι εργοδότες όσο και οι εργαζόμενοι είναι υπεύθυνοι να διασφαλίζουν ότι οι ικανότητες και οι δεξιότητες των εργαζομένων ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των θέσεων εργασίας. Περίπου οκτώ στους δέκα Έλληνες εργαζόμενους (83%) πιστεύουν ότι η διασφάλιση της αντιστοιχίας των ικανοτήτων και των αρμοδιοτήτων με τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας είναι ευθύνη των εργοδοτών, συμβαδίζοντας με τις απαντήσεις των εργαζομένων στη Δανία, τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο και τη Σουηδία.

Τα τρία τέταρτα των Ελλήνων εργαζομένων (74%) θεωρούν ότι είναι και ευθύνη των ίδιων των εργαζομένων, γεγονός που συμβαδίζει με το παγκόσμιο αποτέλεσμα. Η Βραζιλία είναι η μόνη χώρα στην οποία οι ερωτηθέντες θεωρούν ότι είναι ευθύνη των εργαζομένων να καλύψουν το κενό μεταξύ των ικανοτήτων και των απαιτήσεων της θέσης. Παράλληλα, το 87% των εργαζομένων στην Ελλάδα αναμένει ότι οι εργοδότες θα συνεχίσουν να έχουν απαιτήσεις, όσον αφορά τις ικανότητες και τις δυνατότητές τους. Επίσης, το 85% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα υποστηρίζει ότι οι ψηφιακές ικανότητες θα γίνονται όλο και πιο σημαντικές για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων τους, ενώ το 74% αναφέρει ότι αναμένει πως η εκπαίδευση και τα επιπλέον σεμινάρια θα γίνουν ιδιαίτερα σημαντικά για τη θέση εργασίας τους.

HTML tutorial

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων