Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου, 2021

Τι θα κάνουμε τα 20 δισ. ευρώ του ΣΕΣ

Ενώ κανένας Έλληνας πολίτης δεν έχει αίσθηση που έχουν δαπανηθεί τα δισεκατομμύρια του περιβόητου ΕΣΠΑ που λήγει φέτος και πού τέλος πάντων βρίσκεται το όλο πρόγραμμα, αρχίζει το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) 2014 – 2020, όπως λέγεται το νέο ΕΣΠΑ, οι στόχοι του οποίου δεν είναι ιδιαίτερα γνωστοί, αν και περιλαμβάνει κονδύλια 20 δις ευρώ.

Πρόσφατα ψηφίστηκε ρύθμιση που από τη Βουλή, με στόχο την διευκόλυνση και επιτάχυνση απορρόφησης των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με την οποία επιτρέπεται στο ΥΠΑΑΝ η υπερδέσμευση (overbooking) κονδυλίων προς τους φορείς, χωρίς να μεταβάλλεται το ανώτατο όριο δαπανών που προβλέπει ο κρατικός προϋπολογισμός. Έτσι, το υπουργείο Ανάπτυξης ενέκρινε πιστώσεις ύψους 6,775 δις. ευρώ από το ΠΔΕ, έναντι 6,65 δις. που είναι το συνολικό ύψος του ΠΔΕ για εφέτος. Η δυνατότητα υπερδέσμευσης κονδυλίων δίνεται προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος να υπάρξουν στο τέλος του χρόνου αδιάθετα κονδύλια του ΠΔΕ στις περιπτώσεις π.χ. που ορισμένοι φορείς του Δημοσίου ή εργολάβοι καθυστερήσουν την υλοποίηση των συμβάσεων ή την υποβολή αιτημάτων πληρωμής. Κατά την κυβέρνηση, η εκτέλεση του ΠΔΕ του 2013 εξελίσσεται με ικανοποιητικό ρυθμό, καθώς από τα 6,65 δις. που προβλέπει ο προϋπολογισμός και τα 6,775 δις. πιστώσεων.

Στο ΣΕΣ 2014-2020, μέρος των πόρων αυτών καλείται να αξιοποιήσει η αυτοδιοίκηση, ενώ έμφαση θα δοθεί σε τομείς όπως ο τουρισμός, η αγροδιατροφή, η ενέργεια, η υγεία, το περιβάλλον, τα logistics-μεταφορές κα. Στο πλαίσιο του ΣΕΣ θα λειτουργήσουν ορισμένα νέα εργαλεία, όπως:

• Το CLLD (Community-led Local Development), που είναι ο διάδοχος του προγράμματος Leader και πλέον δεν θα αφορά μόνο το γεωργικό τομέα και τις αγροτικές περιοχές, αλλά και αστικές με πληθυσμό μέχρι 150.000 κατοίκους.

• Το ITI (Integrated Territorial Investment), που θα αφορά συνεργασίες και δράσεις ακόμη και μεταξύ Περιφερειών.

• Τα προγράμματα ELENA (European Local Energy Assistance) και JESSICA, που μπορούν να αξιοποιήσουν οι ΟΤΑ για την πραγματοποίηση έργων.Ειδικά στο JESSICA, υπάρχουν καθυστερήσεις στην υπογραφή συμβάσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων, που οφείλονται στον περιορισμένο αριθμό βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων, λόγω της οικονομικής κρίσης, στην αδυναμία των ΟΤΑ να ωριμάσουν και να δημοπρατήσουν επενδυτικά σχέδια, στους περιορισμούς στην δανειοδότηση των ΟΤΑ, στην αδυναμία των ιδιωτικών φορέων να εξασφαλίσουν δανειακά και ίδια κεφάλαια κα..

• Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας: πρόκειται για 5 διασυνοριακά διμερή προγράμματα, με χώρες μέλη της Ε.Ε. (Ελλάδα – Βουλγαρία, Ελλάδα – Κύπρος και Ελλάδα – Ιταλία) και με μη χώρες μέλη της Ε.Ε. (Ελλάδα – Αλβανία και Ελλάδα – πΓ.Δ.Μ.).

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων