Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου, 2021

Το βίντεο διεισδύει στην επικοινωνία μεταξύ διοικητικών στελεχών

Η Cisco, διεθνής ηγέτης στην Τεχνολογία Πληροφοριών (ΙΤ), ανέθεσε στη Redshift Research την διεξαγωγή παγκόσμιας έρευνας σε περισσότερα από 1300 άτομα, με τίτλο “Cisco Global Young Executives’ Video Attitudes Survey 2013”. Αντικείμενο της έρευνας είναι να παρουσιάσει τις απόψεις που έχουν νέα διοικητικά στελέχη, ηλικίας κάτω των 34 ετών, για την χρήση βίντεο ως μέσα επικοινωνίας.

Από τα συμπεράσματα προκύπτουν τα εξής:

• Τρία στα πέντε στελέχη θα βασίζονται περισσότερο σε επιχειρηματικά βίντεο για την επικοινωνία τους μέσα στα επόμενα πέντε με δέκα έτη.

• Το 87% των ερωτώμενων υποστηρίζει την σημασία και το θετικό αντίκτυπο των βίντεο στην επιχείρηση, διότι βοηθά στην βελτίωση της εμπειρίας των εργαζομένων εξ αποστάσεως, στην μείωση των εξόδων μετακίνησης καθώς και στην προσέλκυση κορυφαίων ταλαντούχων υποψηφίων.

• Το 94% των επιχειρήσεων με λιγότερους από 400 εργαζομένους υποστηρίζουν σαν έναν ακόμη πλεονέκτημα των βίντεο την απομάκρυνση των γλωσσικών εμποδίων στην παγκόσμια αγορά.

• Το 87% θα προτιμούσε να εργαστεί για μία επιχείρηση που έχει επενδύσει στην επικοινωνία μέσω των βίντεο και αξιοποιεί με αποτελεσματικό τρόπο την τεχνολογία για την ανάπτυξη των επιχειρησιακών της δραστηριοτήτων.

Τα ευρήματα της έρευνας, εκτός από το να συμπεραίνουν ότι το βίντεο θα επηρεάσει δραματικά την επικοινωνία στο μέλλον, μπορούν να ενταχθούν σε τρεις, σημαντικές για τα στελέχη, κατηγορίες, ανάλογα με το αντίκτυπο που έχει το βίντεο στο ευρύτερο πλαίσιο της επιχείρησης, το αντίκτυπος που έχει το βίντεο στην καριέρα των στελεχών και τις ανάγκες που θα έχει η επιχείρηση στο μέλλον.

Το 70% εκείνων που φιλοδοξούν να διοικούν ομάδες μεγαλύτερες των 51 ατόμων, σημείωσαν ότι θα βασίζονται σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό στο βίντεο κατά την πορεία της μελλοντικής τους καριέρας.

Τα βίντεο γίνονται ολοένα και ελκυστικότερα λόγο των πλεονεκτημάτων τους να διαβάζουν οπτικές ενδείξεις και να ενισχύουν την επικοινωνία χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία ή μετακίνηση προσώπων. Επιπλέον, μέσω της χρήσης των βίντεο θα υπάρξει καλύτερη εμπειρία όσον αφορά τις καινοτομίες που επιφυλάσσει η τεχνολογία του μέλλοντος, κάτι που δεν μπορεί να γίνει εφικτό μέσα από την face-to-face επικοινωνία.

Παράλληλα, το 54% των συμμετοχόντων δηλώνει ότι ενδιαφέρεται να προσαρμοστεί στην εμπειρία της χρήσης των βίντεο. Το 21% ανέφερε ότι ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τα χαρακτηριστικά εκείνα που θα μεταφέρουν την επικοινωνία στο επόμενο επίπεδο, όπως για παράδειγμα οι μεταφράσεις σε πραγματικό χρόνο, και που θα μειώσουν τις δυσκολίες που παρουσιάζονται εξ αιτίας γλωσσικών διαφορών στην παγκόσμια αγορά.

Τέλος, λόγω της εξοικονόμησης σε έξοδα μετακίνησης, του χτισίματος δυνατών σχέσεων και της βελτίωσης της εμπειρίας της εξ αποστάσεως εργασίας που προσφέρουν, το 87% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι τα βίντεο έχουν θετικό αντίκτυπο σε μια επιχείρηση.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων