Κυριακή, 23 Ιανουαρίου, 2022

53 θέσεις εργασίας στον Δήμο Μαρκοπούλου

Ο Δήμος Μαρκοπούλου ενημερώνει ότι εντός του Νοεμβρίου και το αργότερο στις αρχές Δεκεμβρίου, αναμένεται να ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων από ανέργους, ηλεκτρονικά και μέσω του Ο.Α.Ε.Δ., για την κάλυψη 53 θέσεων εργασίας στον Δήμο Μαρκοπούλου, στα πλαίσια του νέου προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας.

Η διάρκεια απασχόλησης καλύπτει πέντε (5) μήνες, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης και της εκπαίδευσης, φτάνει τους 6 μήνες και 15 ημέρες.

Στο πρόγραμμα έχουν δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών – μελών της Ε.Ε., Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κων/πολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, οι οποίοι ανήκουν, σε μία τουλάχιστον από τις κατηγορίες που ακολουθούν:

1) Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών, είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

2) Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.

3) Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι, στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

4) Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα.

5) Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, άνω των 29 ετών.

Τα κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων, είναι:

1) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες.

2) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, του/της συζύγου, των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες.

3) Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό.

4) Ηλικία.

5) Αριθμός ανήλικων τέκνων.

Οι άνεργοι θα υποβάλουν μία αίτηση συμμετοχής και μόνο ηλεκτρονικά, αλλιώς θα αποκλείονται. Στη συνέχεια, αφού επιλεγούν από τον Ο.Α.Ε.Δ., θα πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως στον Δήμο Μαρκοπούλου, όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων