Σάββατο, 28 Μαΐου, 2022

ΑΑΔΕ: Πιλοτική υποβολή νέων ηλεκτρονικών τελωνειακών παραστατικών

Σε πιλοτική λειτουργία τέθηκε, στο υποσύστημα εισαγωγών του ICISnet, η υποβολή των νέων τελωνειακών παραστατικών για τους κατόχους αδειών τελωνειακής αποθήκευσης.

Όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, ολοκληρώνονται έτσι οι απαιτούμενες μηχανογραφικές προσαρμογές για την πλήρη ηλεκτρονικοποίηση της διαδικασίας υπαγωγής εμπορευμάτων στο καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης, με σκοπό τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων, την απλούστευση των διαδικασιών και τη σταδιακή κατάργηση των χρησιμοποιούμενων μέχρι σήμερα εντύπων.

Με τη δυνατότητα υποβολής των Δελτίων Εισόδου, Μεταβίβασης και Εξόδου, μέσω του ICISnet, επιτυγχάνεται η παρακολούθηση από τις τελωνειακές αρχές των διαδικασιών απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας κατά την πώληση αγαθών, τα οποία εισέρχονται σε αποθήκες τελωνειακής αποθήκευσης, καθώς και των μεταβιβάσεων, που πραγματοποιούνται εντός του καθεστώτος.

Η υπαγωγή εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης, μη ενωσιακών και εγχώριων εμπορευμάτων, συμβάλλει στην περαιτέρω προώθηση του διαμετακομιστικού εμπορίου στη χώρα μας, στην ενίσχυση των εξαγωγών και εφοδιασμών πλοίων και αεροσκαφών και των αντίστοιχων τομέων επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και των επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Για τη διευκόλυνση των φορέων, έχει αναρτηθεί στη Διαδικτυακή Πύλη της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων της ΑΑΔΕ, το εγχειρίδιο με τίτλο, “Ηλεκτρονικές Διαδικασίες Τελωνειακής Αποθήκευσης ΠΟΛ.1184/18”.

Η θέση σε πλήρη παραγωγική λειτουργία των νέων ηλεκτρονικών τελωνειακών διαδικασιών του καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης, θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση σχετικής Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ. Μέχρι την έκδοσή της, εφαρμογή έχουν οι ισχύουσες διατάξεις της ΠΟΛ.1184/2018 (ΦΕΚ4512/2018).

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων