Τρίτη, 19 Οκτωβρίου, 2021

ΑΑΔΕ: Τριπλή γραμμή «χρηματοδότησης» με 25% επιστροφή φόρων, επιστρεπτέα προκαταβολή και νέα 800άρια

Υπό συνθήκες πανδημίας, «μοιράζει χρήμα» η εφορία! Σήμερα ανακοινώνεται η τελική κατανομή του 1 δισ. ευρώ που θα δοθεί ως χαμηλότοκο (σχεδόν άτοκο) δάνειο με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής σε 90.000 επιχειρήσεις, μέσω της ΑΑΔΕ.

Μέχρι σήμερα επίσης, όποιος σπεύσει μέσω του Taxisnet να εξοφλήσει ολοσχερώς τις φορολογικές υποχρεώσεις του, από αύριο θα βρει στον ατομικό του λογαριασμό στην ΑΑΔΕ ένα «πορτοφόλι» με πιστωτικό υπόλοιπο όσο το 25% της οφειλής την οποία αποπλήρωσε, αντί να μεταθέσει την εξόφλησή της για 4 μήνες αργότερα.

Ενδεχομένως και σήμερα όμως –ή αλλιώς στις αρχές της επόμενης εβδομάδος- όσοι αυταπασχολούμενοι κατέθεσαν αιτήσεις μέσω του MyBusinessSupport της ΑΑΔΕ, θα λάβουν και τα 800 ευρώ που δικαιούνται αν ανήκουν στους πληττόμενους ΚΑΔ και απασχολούν έως 20 εργαζόμενους.

Η υπουργική απόφαση που θα καθορίζει τους όρους χορήγησης της επιστρεπτέας προκαταβολής για επιχειρήσεις και επαγγελματίες (βάσει ΚΑΔ) , θα σημάνει την δρομολόγηση των πληρωμών από την ερχόμενη εβδομάδα στους δικαιούχους. Οι άμεσα δικαιούχοι θα επιβεβαιώσουν τι έχουν λαμβάνειν (από 2.000 έως 500.000 ευρώ ανάλογα με την επιχείρηση, το τζίρο και τους εργαζόμενους) επισκεπτόμενοι από την Δευτέρα το MyBusinessSupport όπου κατέθεσαν την αίτησή τους.

Για την έκπτωση 25% του ΦΠΑ, οι οδηγίες της ΑΑΔΕ ορίζουν ότι το ευεργέτημα δικαιούνται επιχειρήσεις που πλήττονται «εφόσον εξοφλήσουν ολοσχερώς μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020 το συνολικό ποσό της οφειλής που αντιστοιχεί στην απόδοση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που προκύπτει από τις δηλώσεις α’ τριμήνου του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων και του τρίτου μήνα του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων».

Το 25% της καταβληθείσας οφειλής, θα συμψηφιστεί «με άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά την 1η Μαΐου 2020».

Μόνον για τους υπόχρεους διπλογραφικών βιβλίων, προϋπόθεση είναι να έχουν εξοφλήσει και τον Φ.Π.Α. της περιόδου Φεβρουαρίου 2020, εκτός αν τελούσαν ήδη σε αναστολή στις 26 Μαρτίου 2020.

Ο συμψηφισμός διενεργείται, είτε με αίτημα που υποβάλλεται μέσω email από τον δικαιούχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Δ.Ο.Υ., είτε με αυτεπάγγελτο (χωρίς αίτηση) συμψηφισμό από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. με άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά την 1η Μαΐου 2020, εφόσον δεν υποβληθεί αίτημα από τον φορολογούμενο για συμψηφισμό με άλλες οφειλές. Το αίτημα μπορεί να αφορά και μελλοντικές οφειλές, δηλαδή οφειλές που δεν έχουν ακόμη βεβαιωθεί κατά τον χρόνο του αιτήματος. Το ποσό του ευεργετήματος δεν συμψηφίζεται με οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής πριν την 1η Μαΐου 2020.

Παράδειγμα 1:
Φορολογούμενος με απλογραφικά βιβλία (ατομική επιχείρηση) εξοφλεί 15.4.2020 ποσό ΦΠΑ 2.000 ευρώ από δήλωση της φορολογικής περιόδου του α’ τριμήνου του 2020. Λόγω της καταβολής τυγχάνει ευεργετήματος ποσού 500 ευρώ για συμψηφισμό. Ο φορολογούμενος κατά τον χρόνο αυτό (15.4.2020) έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές από ΕΝΦΙΑ έτους 2019 ύψους 1.000 ευρώ. Η φορολογική διοίκηση δεν μπορεί να συμψηφίσει ούτε ο φορολογούμενος μπορεί να αιτηθεί συμψηφισμό του ποσού των 500 ευρώ του ευεργετήματος με το ποσό των 1.000 ευρώ από ΕΝΦΙΑ.

Παράδειγμα 2:
Φορολογούμενος με διπλογραφικά βιβλία (Ομόρρυθμη Εταιρεία) εξοφλεί 30.4.2020 ποσό 4.000 ευρώ και κατά τον ίδιο χρόνο εξοφλεί και το ποσό φόρου της δήλωσης ΦΠΑ της φορολογικής περιόδου Φεβρουαρίου 2020(εφόσον απαιτείται). Ως εκ τούτου τυγχάνει ευεργετήματος ποσού 1.000 ευρώ για συμψηφισμό. Η εταιρεία υποβάλλει 30.6.2020 τη δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 και κατά τον χρόνο της βεβαίωσης του φόρου δεν έχει υποβάλει αίτηση συμψηφισμού του ευεργετήματος με συγκεκριμένες οφειλές. Συνεπώς, το ποσό των 1.000 ευρώ δύναται να συμψηφιστεί αυτεπαγγέλτως (χωρίς αίτηση) από τη Φορολογική Διοίκηση με τη βεβαιωθείσα οφειλή από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019.

Εφόσον υποβληθεί τροποποιητική δήλωση για τις ως άνω περιόδους, με την οποία μειώνεται το αρχικό χρεωστικό ποσό της δήλωσης, το ποσό του συμψηφισμού μειώνεται αναλόγως.

Παράδειγμα: εάν με την αρχική δήλωση το χρεωστικό ποσό φόρου ανέρχεται σε 1.000 ευρώ, χορηγείται το ευεργέτημα του συμψηφισμού για το ποσό των 250 ευρώ. Εάν με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης μειωθεί το χρεωστικό ποσό στα 800 ευρώ, το ευεργέτημα του συμψηφισμού περιορίζεται στο ποσό των 200 ευρώ (το 25% των 800 ευρώ), και εκπίπτει του ευεργετήματος του συμψηφισμού η διαφορά των 50 ευρώ.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων