Κυριακή, 14 Αυγούστου, 2022

Αυτός είναι ο πίνακας με τα νέα επιδόματα του ΟΑΕΔ μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού

Αυξήσεις στα επιδόματα ανεργίας, τα οποία ανάλογα με τον αριθμό προστατευόμενων μελών μπορεί να φτάνουν ως και τα 700 ευρώ το μήνα, καθώς και σε άλλες 11 βασικές παροχές του ΟΑΕΔ έφερε η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 713 ευρώ.

Τα νέα επιδόματα για όλες τις κατηγορίες περιλαμβάνονται σε «εσωτερική» εγκύκλιο του Οργανισμού την οποία αποκαλύπτει ο «Ε.Τ». Σύμφωνα με τους επίσημους πίνακες της εγκυκλίου, μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 713 ευρώ και του βασικού ημερομισθίου στα 31,85 ευρώ (που ισχύουν από 1ης/5/2022), αυξάνονται και τα αντίστοιχα βασικά επιδόματα ανεργίας του ΟΑΕΔ, που είναι συνάρτηση του μισθού/ημερομισθίου ως εξής:

*Το βασικό ημερήσιο επίδομα ανεργίας διαμορφώνεται στα 17,52 ευρώ.

*Το βασικό μηνιαίο επίδομα ανεργίας αυξάνεται στα 438 ευρώ.

HTML tutorial

Επηρεάζονται…

Με βάση το νέο επίδομα ανεργίας, αυξάνονται και άλλα επιδόματα του Οργανισμού, τα οποία σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα από 1ης/5/2022 έχουν ως εξής:

1 Το ειδικό εποχικό επίδομα οικοδόμων διαμορφώνεται στα 824,91 ευρώ (καταβάλλεται Οκτώβριο).

2 Το ειδικό εποχικό επίδομα για δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες, εργαζόμενους ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, καπνεργάτες διαμορφώνεται στα 780,33 ευρώ (καταβάλλεται Οκτώβριο).

3 Το ειδικό εποχικό επίδομα για μουσικούς, τραγουδιστές, ηθοποιούς, εργαζομένους σε τουρισμό και επισιτισμό διαμορφώνεται στα 557,38 ευρώ (καταβάλλεται Οκτώβριο).

4 Το ειδικό βοήθημα, μετά από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα ανέργων, αυξάνεται στα 262,80 ευρώ.

5 Το ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της επιδότησης λόγω ανεργίας αυξάνεται στα 227,76 ευρώ.

6 Το επίδομα αποφυλακισμένων αυξάνεται στα 262,80 ευρώ.

7 Το ειδικό επίδομα επίσχεσης εργασίας αυξάνεται στα 350,40 ευρώ.

8 Η εδική παροχή μητρότητας σε μητέρες με σύμβαση μισθωτού πλήρους απασχόλησης είναι ίση με τον κατώτατο μισθό, 713 ευρώ το μήνα, και καταβάλλεται για έξι μήνες.

9 Η εδική παροχή μητρότητας σε μητέρες με σύμβαση μισθωτού μερικής απασχόλησης είναι ίση με τον κατώτατο μισθό μερικής απασχόλησης, 356,50 ευρώ το μήνα, και καταβάλλεται για έξι μήνες.

10 Τα βοηθήματα ανεργίας αυτοαπασχολουμένων διαμορφώνονται στα 438 ευρώ, όπως το επίδομα ανεργίας.

11 Το επίδομα γονικής παροχής (άδειας τέκνου πληρωμένης για δύο μήνες από τον ΟΑΕΔ) διαμορφώνεται στα 713 ευρώ.

Επίδομα ανεργίας

Τα επιδόματα των ανέργων προσαυξάνονται με 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος και μπορεί να φτάσουν στα 700 ευρώ το μήνα.

Σύμφωνα με τον πίνακα υπολογισμού του επιδόματος ανεργίας (ημερήσιου και μηνιαίου) ανάλογα με τα προστατευόμενα μέλη, τα ποσά για τρεις κατηγορίες δικαιούχων του επιδόματος διαμορφώνονται ως εξής:

* 1η κατηγορία: Ανεργος που είχε μισθό πλήρους απασχόλησης (με αποδοχές μεγαλύτερες του 12πλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, δηλαδή με αποδοχές άνω των 382,21 ευρώ) δικαιούται επίδομα ανεργίας 438 ευρώ το μήνα χωρίς μέλη. Ανάλογα με τα μέλη, το επίδομα αυξάνεται σε 481,75 ευρώ (με 1 μέλος), σε 525,50 ευρώ (με 2 μέλη), σε 569,50 ευρώ (3 μέλη), σε 613,25 ευρώ (με 4 μέλη), σε 657 ευρώ (με 5 μέλη) και σε 700,5 ευρώ με 6 μέλη.

* 2η κατηγορία: Ανεργος που είχε αποδοχές μεγαλύτερες του 6πλάσιου και μικρότερες του 12πλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, δηλαδή με αποδοχές από 191,11 ευρώ ως 382,20 ευρώ, δικαιούται επίδομα ανεργίας 328,50 ευρώ το μήνα χωρίς μέλη. Ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας που δηλώνει ως προστατευόμενα, το επίδομα αυξάνεται σε 361,25 ευρώ (με 1 μέλος), σε 394,25 ευρώ (με 2 μέλη), σε 427 ευρώ (3 μέλη), σε 460 ευρώ (με 4 μέλη), σε 492,75 ευρώ (με 5 μέλη) και σε 525,50 ευρώ με 6 μέλη.

* 3η κατηγορία: Ανεργος που είχε αποδοχές έως του 6πλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, δηλαδή με αποδοχές έως 191,10 ευρώ, δικαιούται μηνιαίο επίδομα ανεργίας 219 ευρώ το μήνα χωρίς μέλη. Ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας που δηλώνει ως προστατευόμενα, το επίδομα αυξάνεται σε 241 ευρώ (με 1 μέλος), σε 262,75 ευρώ (με 2 μέλη), σε 284,75 ευρώ (3 μέλη), σε 306,50 ευρώ (με 4 μέλη), σε 328,50 ευρώ (με 5 μέλη) και σε 350,50 ευρώ με 6 μέλη.

Τα αντίστοιχα βασικά ημερήσια επιδόματα ανεργίας για τις τρεις κατηγορίες ανέργων διαμορφώνονται σε 17,52 ευρώ τη μέρα για την πρώτη κατηγορία, σε 13,14 ευρώ τη μέρα για τη 2η κατηγορία και σε 8,76 ευρώ τη μέρα για την τρίτη κατηγορία.

Προσαυξήσεις

Για κάθε επιπλέον προστατευόμενο μέλος, το βασικό ημερήσιο επίδομα ανεργίας κάθε κατηγορίας προσαυξάνεται κατά 10%.

Για την πρώτη κατηγορία, το επίδομα με ένα μέλος είναι 19,27 ευρώ τη μέρα και με 6 μέλη 28,03 ευρώ τη μέρα.

Για τη δεύτερη κατηγορία, το επίδομα με ένα μέλος είναι 14,45 ευρώ τη μέρα και με 6 μέλη 21,02 ευρώ τη μέρα.

Για την τρίτη κατηγορία, το επίδομα με ένα μέλος είναι 9,64 ευρώ τη μέρα και με 6 μέλη 21,02 ευρώ τη μέρα.

Το επίδομα ανεργίας βάσει μισθού και μελών

Οικογενειακή κατάσταση Μισθός από 382,21 ευρώ και άνω Μισθός από 191,11 ευρώ ως 382,20 Μισθός έως 191,10 ευρώ
Βασικό μηνιαίο επίδομα 438 328,5 219
Επίδομα με 1 μέλος 481,75 361,25 241
Επίδομα με 2 μέλη 525,5 394,25 262,75
Επίδομα με 3 μέλη 569,5 427 284,75
Επίδομα με 4 μέλη 613,25 460 306,5
Επίδομα με 5 μέλη 657 492,75 328,5
Επίδομα με 6 μέλη 700,5 525,5 350,5

11 βασικά επιδόματα του ΟΑΕΔ

Επίδομα Ποσό (σε ευρώ)
Εποχικό επίδομα οικοδόμων 824,91 (ετήσιο)
Εποχικό επίδομα για δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες, εργαζομένους ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, καπνεργάτες, 780,33 (ετήσιο)
Εποχικό επίδομα για μουσικούς, τραγουδιστές, ηθοποιούς, εργαζομένους σε τουρισμό και επισιτισμό 557,38 (ετήσιο)
Επίδομα γονικής παροχής 713 (μηνιαίο, για 2 μήνες)
Βοηθήματα ανεργίας αυτοαπασχολουμένων 438 (μηνιαίο)
Ειδική παροχή μητρότητας σε μητέρες με σύμβαση μισθωτού μερικής απασχόλησης 356,50 (6μηνιαίο)
Ειδική παροχή μητρότητας σε μητέρες με σύμβαση μισθωτού πλήρους απασχόλησης 713 (6μηνιαίο)
Επίδομα επίσχεσης εργασίας 350,40 (μηνιαίο)
Επίδομα αποφυλακισμένων 262,80 (εφάπαξ)
Βοήθημα μετά τη λήξη της επιδότησης λόγω ανεργίας 227,76
Βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα ανέργων 262,80 (ετήσιο)

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων