Τετάρτη, 4 Αυγούστου, 2021

Άκυρη η κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων που τοποθετούνται στα δικαστήρια

Ακύρωσε η Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας την κινητικότητα δημοσίων υπαλλήλων που τοποθετούνται στα δικαστήρια, καθώς δεν ελήφθη υπόψη η άποψη των υπηρεσιακών συμβουλίων της δικαιοσύνης όπως επιτάσσει το Σύνταγμα για τους εργαζόμενους στα δικαστήρια.

Το Ανώτατο Δικαστήριο έκανε δεκτή έτσι την προσφυγή του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Πειραιώς και ακύρωσε απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης κατά το μέρος με το οποίο το καλοκαίρι του 2013 ενέκρινε την μετάταξη υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε άλλες πτυχές του δημοσίου στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια Πειραιά με την ίδια εργασιακή σχέση και σε προσωποπαγείς θέσεις διοικητικών γραμματέων.

Όπως αναφέρει η “capital.gr” η μετάταξη έγινε στο πλαίσιο της κινητικότητας με βάσει τον νόμο 4093/2012 από άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου ύστερα από απόφαση των υπηρεσιακών τους συμβουλίων. Το ΣτΕ έκρινε όμως ότι ενόψει των διατάξεων του Συντάγματος για τον τομέα της Δικαιοσύνης και τον συνταγματικό κανόνα για την στελέχωση των γραμματειών των δικαστηρίων και εισαγγελιών με μονίμους δικαστικούς υπαλλήλους, για την μετακίνηση τέτοιων υπαλλήλων στα Δικαστήρια απαιτείται σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου των δικαστηρίων (άρθρο 92 του Συντάγματος).

Γι΄αυτό η Ολομέλεια ακυρώνοντας την μετάταξη αναπέμπει την υπόθεση στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο των δικαστηρίων του Πειραιά για να ακολουθεί η Συνταγματικά επιβεβλημένη διαδικασία και να κρίνει η ίδια η Δικαιοσύνη για τα προσόντα τους και την δυνατότητα να ανταποκριθούν στα καθήκοντα τους.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων