Τετάρτη, 4 Αυγούστου, 2021

Ανακαλούνται περισσότερα από 1.900 οχήματα Mitsubishi από την ελληνική αγορά

Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοινώνει ότι η εταιρεία Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ, επίσηµος εισαγωγέας και διανοµέας των αυτοκινήτων Mitsubishi στην Ελλάδα, σε συνεργασία µε το Τµήµα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας, εκτελεί πρόγραµµα ανάκλησης αυτοκινήτων µάρκας Mitsubishi τύπου Outlander (CW0W), Lancer Sportback (CX0A), Lancer (CY0A) και Lancer Evolution (CZ4A).

Η ανάκληση αφορά 1.954 οχήµατα, µοντέλα ετών 2009 και 2010. Στο κύκλωµα του εγκέφαλου ETACS που ελέγχει τη λειτουργία των φώτων και των υαλοκαθαριστήρων, ενδέχεται, σε περιορισµένο αριθµό αυτοκινήτων να δηµιουργηθεί µεγαλύτερη ηλεκτρική αντίσταση, µε αποτέλεσµα την δυσλειτουργία ή ακόµη και την πλήρη διακοπή της λειτουργίας τους.

Μέχρι στιγµής στην Ελλάδα δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος που να σχετίζεται µε το συγκεκριµένο θέµα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχηµάτων, θα ενηµερωθούν εγγράφως µέσω συστηµένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στα κατά τόπους εξουσιοδοτηµένα συνεργεία Mitsubishi για να γίνει έλεγχος και τυχόν αντικατάσταση του εγκεφάλου ETACS, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν µε την Τεχνική ∆ιεύθυνση της εταιρείας Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ στα τηλέφωνα 210 3483300 και 797 µε το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών της, ή µέσω e-mail στη διεύθυνση: info@saracakis.gr.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων