Πέμπτη, 11 Αυγούστου, 2022

ΙΟΒΕ: Συνεχίστηκε η ανοδική πορεία του οικονομικού κλίματος τον Απρίλιο

Βάσει νέας μελέτης του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, η οποία ερευνά την τάση του οικονομικού κλίματος τον Απρίλιο, της οποίας τα αποτελέσματα καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι συνεχίστηκε η βελτίωση του οικονομικού κλίματος τον Απρίλιο, με το σχετικό δείκτη να ενισχύεται στις 94,9 (από 93,4) μονάδες, σε υψηλότερο μάλιστα επίπεδο από το αντίστοιχο περυσινό (90,7 μονάδες).

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Πιο συγκεκριμένα, στους επιμέρους επιχειρηματικούς τομείς, καταγράφεται βελτίωση προσδοκιών στις Υπηρεσίες και οριακά στο Λιανικό εμπόριο, σταθερότητα στη Βιομηχανία, αλλά επιδείνωση στις Κατασκευές. Από την πλευρά των νοικοκυριών, η πτωτική πορεία της καταναλωτικής εμπιστοσύνης ανακόπτεται μετά από τρεις μήνες συνεχούς υποχώρησης, αν και ακόμη κινείται σε πολύ χαμηλό επίπεδο.

Αναλυτικότερα:

HTML tutorial

-στη Βιομηχανία, τόσο οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες, όσο και οι αρνητικές εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση, αλλά και το ισοζύγιο στις εκτιμήσεις για τα αποθέματα δεν μεταβάλλονται ουσιαστικά.

-στις Κατασκευές, οι προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων βαίνουν δυσμενέστερες, ενώ στις πολύ αρνητικές προβλέψεις απασχόλησης καταγράφεται μικρή βελτίωση.

-στο Λιανικό Εμπόριο, οι θετικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις εξασθενούν εκ νέου, σε αντιδιαστολή με τις πιο ελαφρώς πιο αισιόδοξες προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους. Οι εκτιμήσεις για το ύψος των αποθεμάτων υποδηλώνουν αποκλιμάκωση.

-στις Υπηρεσίες, οι αρνητικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων αλλάζουν τάση και εξισορροπούνται, με τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης να βελτιώνονται, παρά την επιδείνωση των εκτιμήσεων για την τρέχουσα ζήτηση.

-στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, οι δυσμενείς προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάστασή τους και για την οικονομική κατάσταση της χώρας αμβλύνονται σημαντικά, εξέλιξη που αντισταθμίζεται εν μέρει από την επιδείνωση στις προβλέψεις για την ανεργία και την πρόθεση για αποταμίευση, η οποία καταγράφει τέταρτο διαδοχικό, ιστορικό χαμηλό.

Στην Ευρωζώνη, η ανάκαμψη του δείκτη οικονομικού κλίματος εκπορεύεται από τη βελτίωση των προσδοκιών σε όλους τους τομείς, αλλά και από την καταναλωτική εμπιστοσύνη. Συγκεκριμένα, οι επιμέρους δείκτες κλίματος κερδίζουν έδαφος τόσο στη Βιομηχανία (+1,3) και τις Κατασκευές (+3,7), όσο και στις Υπηρεσίες (+1,4) και το Λιανικό Εμπόριο (+1,4), με την καταναλωτική εμπιστοσύνη (+1,4) να κινείται στο ίδιο μήκος κύματος. Σε επίπεδο χωρών, μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρωζώνης, το οικονομικό κλίμα βελτιώθηκε σε όλες: στην Γερμανία (+1,8), την Ιταλία (+1,4), την Ολλανδία (+0,8), την Γαλλία (+1,2) και την Ισπανία (+1).

Η οριακά μικρότερη βελτίωση των προσδοκιών σε επίπεδο ΕΕ οφείλεται στο επί της ουσίας αμετάβλητο κλίμα στο Ηνωμένο Βασίλειο (+0,3), όταν στην Πολωνία (+1,1) σημειώνεται βελτίωση του σχετικού δείκτη. Σε τομεακό επίπεδο, οι προσδοκίες σε σχέση με την Ευρωζώνη παρουσιάζουν κοινή, θετική τάση σε όλους τους τομείς, αν και ελαφρώς λιγότερο έντονη στις Κατασκευές, το Λιανικό εμπόριο και την καταναλωτική εμπιστοσύνη.

Αναλυτικότερα:

– Στη Βιομηχανία, οι δείκτες επιχειρηματικών προσδοκιών διαμορφώθηκαν στις +3 και +2,6 μονάδες σε ΕΕ και Ευρωζώνη. Οι προσδοκίες για την εξέλιξη της παραγωγής επιδεινώθηκαν ελαφρά στην ΕΕ, ενώ οι εκτιμήσεις για τα επίπεδα παραγγελιών και ζήτησης βελτιώθηκαν και στις δύο ζώνες, όπως αντίστοιχα και οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα.

– Στις Υπηρεσίες, οι δείκτες προσδοκιών διαμορφώθηκαν στις +13,3 και +14,2 μονάδες σε ΕΕ και Ευρωζώνη αντίστοιχα. Οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για την τρέχουσα δραστηριότητά τους αλλά και για την τρέχουσα ζήτηση κερδίζουν έδαφος σε αμφότερες τις ζώνες, ενώ οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη ζήτηση δεν μεταβάλλονται.

– Στο Λιανικό Εμπόριο, οι σχετικοί δείκτες διαμορφώθηκαν στις +5,1 μονάδες στην ΕΕ και τις +3,2 μονάδες στην Ευρωζώνη. Οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα επιχειρηματική δραστηριότητα ανακάμπτουν τόσο στην ΕΕ όσο και στην Ευρωζώνη, ενώ οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα υποδηλώνουν μικρή κλιμάκωση στην ΕΕ, με την τάση στις προβλέψεις για τις πωλήσεις τους επόμενους μήνες να είναι θετική και στις δύο ζώνες.

– Στις Κατασκευές, ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών κινήθηκε στις -5,3 και -6,2 μονάδες αντίστοιχα, σε ΕΕ και Ευρωζώνη. Οι προβλέψεις για το επίπεδο των εργασιών βελτιώθηκαν στην ΕΕ και περισσότερο στην Ευρωζώνη, ενώ και στις προβλέψεις για την απασχόληση καταγράφεται θετική τάση και στις δύο ζώνες.

– Ο Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης διαμορφώνεται στις -3,4 και -3,6 μονάδες στην ΕΕ και την Ευρωζώνη αντίστοιχα. Οι προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους βελτιώνονται στην ΕΕ και την Ευρωζώνη, όπως και οι αντίστοιχες για την οικονομική κατάσταση της χώρας. Η πρόθεση αποταμίευσης επιδεινώθηκε οριακά στην Ευρωζώνη, ενώ στις προβλέψεις για την εξέλιξη της ανεργίας σημειώθηκε βελτίωση σε αμφότερες τις δύο ζώνες και κυρίως στην Ευρωζώνη.

Τέλος, η διαφαινόμενη ολοκλήρωση της εκκρεμούς αξιολόγησης του προγράμματος φαίνεται ότι αμβλύνει την επιχειρηματική αβεβαιότητα και απαισιοδοξία, ενώ οι πιέσεις στο φορολογικό και ασφαλιστικό, έχουν σε σημαντικό βαθμό ήδη προεξοφληθεί κατά τους προηγούμενους μήνες. Ως αποτέλεσμα, διατηρείται συνολικά μια τάση σταθεροποίησης του οικονομικού κλίματος.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων