Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου, 2022

Αντιπαράθεση ΕΕ- Βρετανίας για προϋποθέσεις της συμφωνίας μελλοντικής σχέσης

Η ΕΕ αντικρούει τους ισχυρισμούς του ΗΒ για τις προϋποθέσεις της συμφωνίας μελλοντικής σχέσης. Συγκεκριμένα ο Επικεφαλής Διαπραγματευτής της ΕΕ Μισέλ Μπαρνιέ, με τρισέλιδη επιστολή του προς τον ομόλογό του του ΗΒ Ντ.Φρόστ, ξεκαθαρίζει ότι περιπτωσιολογική και “αλά καρτ” επιλογή δυνατοτήτων και πρόσβασης στην κοινή αγορά της ΕΕ, με “αλά καρτ” προϋποθέσεις δεν υφίσταται στη νομική τάξη της ΕΕ και ως εκ τούτου το ΗΒ δεν μπορεί να “διαλέγει” αυτόνομα στοιχεία άλλων συμφωνιών που η ΕΕ έχει συνάψει χωρίς τους ανάλογους όρους και προϋποθέσεις. Ξεκαθαρίζει δε για μια ακόμη φορά, βάσει της εντολής των 27 κυβερνήσεων, ότι η ΕΕ έχει την πρόθεση να συνάψει με το ΗΒ την πλέον φιλόδοξη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου και στρατηγικής συνεργασίας, όχι όμως παραβιάζοντας το κοινοτικό δίκαιο.

Συγκεκριμένα, με την επιστολή του ο Μ.Μπαρνιέ υπενθυμίζει στον Ντ.Φρόστ, ότι η Κομισιόν “είχε ήδη δημοσιεύσει, στις 18 Μαρτίου 2020, ένα σχέδιο νομικής συμφωνίας για μια φιλόδοξη, σύγχρονη και ολοκληρωμένη μελλοντική εταιρική σχέση ΕΕ-ΗΒ, που θα καλύπτει όλους τους τομείς των διαπραγματεύσεων όπως περιγράφεται στην πολιτική δήλωση που συμφωνήθηκε με τον πρωθυπουργό Τζόνσον πριν από επτά μήνες”.

Τονίζει όμως ότι “δεν νομίζω, ωστόσο, ότι η ανταλλαγή επιστολών σχετικά με την ουσία των διαπραγματεύσεων είναι αναγκαστικά ο καλύτερος τρόπος για να συζητήσουμε σε ουσιαστικά σημεία” και “δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη σοβαρή δέσμευση και τις λεπτομερείς διαπραγματεύσεις και, συγκεκριμένα, δεν θα ήθελα ο τόνος που έχετε υιοθετήσει να επηρεάσει την αμοιβαία εμπιστοσύνη και την εποικοδομητική στάση που είναι απαραίτητη μεταξύ μας”.

Επισημαίνει δε στον Ντ.Φροστ “τρία σημεία τα οποία αφορούν το συνολικό πλαίσιο των ανταλλαγών μας. Πρώτον, η ΕΕ συμφώνησε τον Οκτώβριο του 2019 μια Πολιτική Διακήρυξη με τον Πρωθυπουργό Τζόνσον που καθορίζει το πλαίσιο για τη μελλοντική μας σχέση, με μια συμφωνημένη ισορροπία”, τονίζοντας ότι “αυτό είναι το μόνο προηγούμενο που ακολουθεί η ΕΕ” και ξεκαθαρίζοντας ότι “παραμείναμε πιστοί στην Πολιτική Διακήρυξη στο νομικό κείμενο που προτείναμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο δείχνει πώς οι στόχοι που είχαμε ορίσει από κοινού τον Οκτώβριο του 2019 μπορούν να μεταφραστούν σε μια συνολική συμφωνία”.

Αναλυτικά σημειώνει ότι “φιλοδοξία μας είναι να επιτύχουμε, ως μέρος της συνολικής οικονομικής εταιρικής σχέσης μας, μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, χωρίς δασμούς ή ποσοστώσεις για οποιαδήποτε αγαθά”, αλλά αυτό δεν θα είναι το ίδιο με την Ενιαία Αγορά ή την Τελωνειακή Ένωση και “αντικατοπτρίζει μια κυρίαρχη και ανεξάρτητη επιλογή στο Ηνωμένο Βασίλειο”. “Η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι εξίσου κυρίαρχα και ως εκ τούτου θα θέσουν τους όρους πρόσβασης στις αντίστοιχες αγορές τους”, τονίζει.

“Δεν υπάρχει αυτόματο δικαίωμα σε οφέλη που μπορεί να προσφέρει ή να χορηγήσει η ΕΕ σε άλλα πλαίσια και περιστάσεις σε άλλους, συχνά πολύ διαφορετικούς, εταίρους. Κάθε συμφωνία που έχει συνάψει η ΕΕ είναι μοναδική, με τη δική της ισορροπία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, προσαρμοσμένη στον εταίρο και την εποχή κατά την οποία συνάπτεται. Δεν υπάρχει μοντέλο, ούτε ομοιόμορφο προηγούμενο που πρέπει να ακολουθήσει η εμπορική πολιτική της ΕΕ”, ξεκαθαρίζειε ο Μπαρνιέ.

“Δεν δεχόμαστε επιλεκτικά οφέλη στην Ενιαία Αγορά χωρίς τις αντίστοιχες υποχρεώσεις, δεν αποδεχόμαστε επίσης την επιλογή αλά κάρτ από τις προηγούμενες συμφωνίες μας”, διευκρινίζει.

“Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορεί να αναμένει υψηλής ποιότητας πρόσβαση στην ενιαία αγορά της ΕΕ εάν δεν είναι διατεθειμένο να δεχτεί εγγυήσεις για να εξασφαλίσει ότι ο ανταγωνισμός θα παραμείνει ανοιχτός και δίκαιος. Η ΕΕ είναι ξεκάθαρη σχετικά με αυτό από το 2017”, υπενθυμίζει και σημειώνει: “δεδομένης της γεωγραφικής εγγύτητας και της οικονομικής αλληλεξάρτησης, πρέπει να υπάρχουν ισχυρές ισότιμες εγγυήσεις για την αποφυγή στρεβλώσεων του εμπορίου και των αθέμιτων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, προς όφελος των καταναλωτών και των εταιρειών και από τις δύο πλευρές”.

“Οι σύγχρονες εμπορικές και οικονομικές συμφωνίες υψηλής ποιότητας υπερβαίνουν τον παραδοσιακό στόχο της απλής εξάλειψης των δασμών και πρέπει να προστατεύσουν – ή ακόμα και να αυξήσουν – τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, προς το γενικό συμφέρον των πολιτών και των καταναλωτών. Αυτό σημαίνει την τήρηση των κοινών υψηλών προτύπων που ισχύουν στην ΕΕ και στο Ηνωμένο Βασίλειο στο τέλος της μεταβατικής περιόδου στους τομείς των κρατικών ενισχύσεων, του ανταγωνισμού, των κοινωνικών προτύπων και των προτύπων απασχόλησης, του περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής και των σχετικών φορολογικών θεμάτων”, ξεκαθαρίζει.

“Απαιτεί επίσης κατάλληλους μηχανισμούς για την αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των προτύπων στο εσωτερικό, καθώς και για την επιβολή και την επίλυση διαφορών. Αυτό δεν σημαίνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα δεσμευόταν από το δίκαιο της ΕΕ μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου σε αυτούς τους τομείς · το Ηνωμένο Βασίλειο θα παραμείνει εντελώς ελεύθερο να καθορίσει τα δικά του υψηλότερα πρότυπα. Πρέπει όμως να δώσουμε στους εαυτούς μας συγκεκριμένες, αμοιβαίες και αμοιβαίες εγγυήσεις για να συμβεί αυτό”, σημειώνει ο Μπαρνιέ.

“Όπως σας ανέφερα την περασμένη εβδομάδα, εκτός από το γεγονός ότι δεν έχουμε τον απαραίτητο χρόνο για μια διαπραγμάτευση για κάθε δασμολογική γραμμή, η ΕΕ ανέκαθεν κατέστησε σαφές ότι οποιαδήποτε μελλοντική εμπορική συμφωνία μεταξύ μας θα πρέπει να περιλαμβάνει ισχυρές ισότιμες εγγυήσεις, ανεξάρτητα από το εάν καλύπτει το 98% ή το 100% των τιμολογίων”, υπενθυμίζει στον Ντ.Φρόστ.

Τρίτον, και όσον αφορά την επιβολή του νόμου και τη δικαστική συνεργασία, “η ΕΕ δεν προσέφερε προηγουμένως μια τόσο στενή και ευρεία εταιρική σχέση ασφάλειας με οποιαδήποτε τρίτη χώρα εκτός του χώρου Σένγκεν”, υπενθυμίζει.

“Το Ηνωμένο Βασίλειο επιδιώκει τη συνεχή πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων ΕΕ ή Σένγκεν. Αυτή η πρόσβαση συνδέεται με τις υποχρεώσεις που πρέπει να συμμορφώνονται τα κράτη μέλη και θα υπερβαίνει αυτό που έχουν ορισμένα από αυτά σήμερα. Αυτοί είναι επίσης όλοι οι τομείς που από τη φύση τους απαιτούν ισχυρές διασφαλίσεις όσον αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Χρειαζόμαστε το Ηνωμένο Βασίλειο να παράσχει αυτές τις εγγυήσεις, όπως συμφωνήθηκαν πριν από επτά μήνες μόνο στην Πολιτική Διακήρυξη, όπως επαρκή πρότυπα προστασίας δεδομένων”, ξεκαθαρίζει.

“Εν κατακλείδι, θα ήθελα να δηλώσω και πάλι ότι η επιτυχία των διαπραγματεύσεών μας θα είναι δυνατή μόνο εάν επιτευχθεί απτή και παράλληλη πρόοδος σε όλους τους τομείς των διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης και των δεσμεύσεων για ισότιμους όρους και κατάλληλων μηχανισμών διακυβέρνησης, καθώς και σε ισορροπημένες, βιώσιμες και μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις για την αλιεία”, αναφέρει ο Μπαρνιέ.

“Ο επόμενος γύρος πρέπει να φέρει αυτόν τον νέο δυναμισμό για να αποφευχθεί το αδιέξοδο. Παραμένω πεπεισμένος ότι με αμοιβαίο σεβασμό και εποικοδομητική δέσμευση από το Ηνωμένο Βασίλειο σε όλα τα θέματα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, μπορούμε να προχωρήσουμε στον περιορισμένο διαθέσιμο χρόνο”, καταλήγει.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων