Κυριακή, 22 Μαΐου, 2022

Ανυπολόγιστο το κόστος της κυπριακής διάσωσης

Σε κινούμενη άμμο θα πορευτεί στο εξής η Κύπρος μετά τη συμφωνία διάσωσής της, καθώς οι παράμετροι της συμφωνίας δεν έχουν διασαφηνιστεί και δεν έχουν σταθμιστεί όλες οι επιπτώσεις στην κυπριακή οικονομία.

Η Κύπρος ενισχύεται με 10 δισεκ. ευρώ και αναδιαρθρώνεται πλήρως ο χρηματοοικονομικός της τομέας, με κύριο άξονα την εκκαθάριση της Λαϊκής Τράπεζας, το «καλό» τμήμα της οποίας απορροφά η Τράπεζα Κύπρου, μαζί με τα 9 δισεκ. ευρώ που είχε λάβει η Λαϊκή από τον μηχανισμό ELA της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Στόχος της εκκαθάρισης της Λαϊκής είναι να εξοικονομηθούν 4,2 δισ. ευρώ.

Κανείς πάντως δεν μπόρεσε επισήμως να πει πόσα χρήματα θα χρειασθούν τελικά για την «ανασυγκρότηση» του κυπριακού τραπεζικού τομέα, έναντι των 5,8 δισ. που είχαν υπολογιστεί στο προηγούμενο Eurogroup. Συμφωνήθηκε πάντως η συρρίκνωση του τραπεζικού τομέα στο επίπεδο του ευρωπαϊκού μέσου όρου ως το 2018, αλλά και μια σειρά μέτρων στα δημόσια οικονομικά, με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και ιδιωτικοποιήσεις.

Στην Τράπεζα Κύπρου το «κούρεμα» των καταθετών, των μετόχων και των ομολογιούχων θα είναι της τάξεως του 29-32% για ποσά πάνω από 100.000 ευρώ, ενώ στην περίπτωση της Λαϊκής θα είναι αρκετά μεγαλύτερο. Οι καταθέτες κάτω των 100.000 ευρώ και οι υπόλοιπες τράπεζες βγαίνουν ανέπαφοι. Η εφαρμογή της συμφωνίας δεν απαιτεί έγκριση από την Κυπριακή Βουλή, καθώς από την Παρασκευή είχαν ψηφισθεί 9 νόμοι.

Υπενθυμίζεται ότι αυτοί αφορούν την επιβολή περιοριστικών μέτρων στις συναλλαγές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, τη σύσταση Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης, καθώς και την εξυγίανση των τραπεζών και έξι συναφή νομοθετήματα για το τραπεζικό σύστημα. Ακόμη εγκρίθηκαν: Ο περί τραπεζικών εργασιών τροποποιητικός νόμος, ο περί ειδικού φόρου πιστωτικού ιδρύματος τροποποιητικός νόμος, ο περί της διαχείρισης χρηματοοικονομικών κρίσεων τροποποιητικός νόμος, ο περί σύστασης και λειτουργίας σχεδίου προστασίας καταθέσεων και εξυγίανσης πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων νόμος, οι περί λειτουργίας ταμείου προστασίας καταθέσεων και εξυγίανσης πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων κανονισμοί και τέλος ο περί συνεργατικών εταιρειών τροποποιητικός νόμος.

Ο Επίτροπος Οικονομίας, Όλι Ρεν παραδέχτηκε ότι το μέλλον της Κύπρου και του λαού της διαγράφεται δύσκολο. Ενώ δεν μπόρεσε να εκτιμήσει το βάθος της ύφεσης που θα υποστεί η Μεγαλόνησος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συγκροτήσει μια Ομάδα Δράσης (Task Force), που θα αναλάβει την τεχνική υποστήριξη τμε έμφαση στην απασχόληση, την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη. Παρατηρητές εκτιμούν ότι οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων θα είναι μόνο για λίγες ημέρες.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων