Δευτέρα, 5 Ιουνίου, 2023

ΑΣΕΠ: Πρόσληψη μονίμων υπαλλήλων για το υπουργείο Οικονομικών

Το υπουργείο Οικονομικών, μέσω του διαγωνισμού ΑΣΕΠ, επιλέγει προσωπικό Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης έως την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 και ώρα 14:00.

Πρόκειται για την προκήρυξη 6Κ/2021 και αφορά στην πρόσληψη 115 υπαλλήλων στο υπουργείο Οικονομικών, μέσω ΑΣΕΠ.

Ειδικότητες και κατανομή

Δύο – Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών
109 – Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δημοσιονομικών
Τέσσερις – Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών

Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί στις εξής περιοχές:

-Κεντρικός Τομέας Αθηνών
-Αρκαδία
-Θεσπρωτία
-Μεσσηνία
-Πιερία
-Πρέβεζα

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (Βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της Προκήρυξης).

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, συνιστάται στους υποψήφιους να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής.

Το ΑΣΕΠ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες.

Διαβάστε το ΦΕΚ και επιπλέον πληροφορίες εδώ.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων