Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου, 2021

Δ. Στεργίου-Καψάλης: «Θα είναι εύκολη υπόθεση η έκπτωση Δημάρχων με το σχέδιο νόμου που προωθούν»

Ο Δήμαρχος Πεντέλης Δημήτρης Στεργίου-Καψάλης και υποψήφιος Πρόεδρος ΠΕΔ. ΑΤΤΙΚΗΣ σε ανακοίνωσή του για το θέμα της «επιβολής του διοικητικού μέτρου της εκπτώσεως του Δημάρχου» που προωθείται από σχέδιο νόμου, αναφέρει:

«Το κράτος προσπαθεί  για μια ακόμη φορά να σφίξει τον ελεγκτικό βρόγχο επί δικαίων και αδίκων στους Δημάρχους και γενικότερα στους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Με ήσυχο και ύπουλο τρόπο χωρίς καμία διαβούλευση με τα όργανα της αυτοδιοίκησης ΚΕΔΕ και ΠΕΔΑ προωθεί σε σχέδιο νόμου την επιβολή του διοικητικού μέτρου της εκπτώσεως του Δημάρχου,  δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 236 του ν. 3852/2010.

Το συγκεκριμένο άρθρο του Καλλικράτη έχει μεταξύ άλλων ως μόνη προϋπόθεση την αμετάκλητη καταδίκη για παράβαση καθήκοντος, δηλαδή χωρίς να απαιτείται, σύμφωνα και με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, να έχει προκληθεί και οικονομική βλάβη στον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοικήσεως ή τα νομικά του πρόσωπα, όπως προεβλέπετο από την προϊσχύουσα διάταξη του άρθρου 146 παράγραφος 1 εδάφιο γ΄ του κώδικα δήμων και κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006.

ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.

Μόνος δρόμος προώθησης θεμάτων της  αυτοδιοίκησης και των αιρετών που την υπηρετούν είναι η διαβούλευση μαζί τους».

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων