Σάββατο, 29 Ιανουαρίου, 2022

Δείτε τις κορυφαίες επιχειρήσεις της ελληνικής οικονομίας (Πίνακες)

Κυκλοφόρησε για τρίτη χρονιά η έκδοση της Direction, «ΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ». Στις σελίδες της παρουσιάζονται τα οικονομικά στοιχεία από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς του 2013 των 500 πρώτων επιχειρήσεων σε κύκλο εργασιών (Τop 500) και των 100 αντίστοιχων σε κέρδη προ φόρων (Top 100), την επεξεργασία των οποίων ανέλαβε η Direction Business Reports. Υπάρχει αναλυτική παρουσίαση επιμέρους κλάδων της οικονομίας, καθώς και Special Report με τις κορυφαίες εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις βάσει κύκλου εργασιών του 2013. Επίσης, παρουσιάζονται και οι ισχυροί όμιλοι του Χ.Α. με την αξιοποίηση στοιχείων 6μήνου 2014. Τέλος, στην έκδοση φιλοξενείται αποκλειστική έρευνα, που αναδεικνύει 38 επιχειρήσεις με συνεχή παρουσία στο Τop 100 από το 2010 έως το 2013, ενώ καταθέτουν τις απόψεις τους υπουργοί, θεσμικοί παράγοντες και στελέχη της αγοράς.

Συνοπτική κλαδική ανάλυση για τις 500 μεγαλύτερες επιχειρήσεις το 2013

TOP 500

ΕΜΠΟΡΙΟ 39,60% – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 31,80% – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 28,60%

O εμπορικός κλάδος προσέφερε τις περισσότερες επιχειρήσεις στο τοπ 500 που ανέδειξε η βάση δεδομένων της Direction Business Reports, με βάση την επίδοση του κύκλου εργασιών για το οικονομικό έτος 2013.

Ειδικότερα, στις 500 εταιρείες ο εμπορικός κλάδος εκπροσωπήθηκε από 198 εταιρείες ή ποσοστό 39,60%. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η βιομηχανία, έχοντας 159 εταιρείες ή ποσοστό 31,80% επί του γενικού συνόλου. Ο κλάδος των υπηρεσιών είχε τις λιγότερες επιχειρήσεις, με 143 εταιρείες, καλύπτοντας το 28,60% του σχετικού δείγματος.

Εξειδικεύοντας τις κατηγορίες των τριών κλάδων που διακρίθηκαν το 2013, συναντάμε τις επιχειρήσεις από τα φάρμακα-καλλυντικά- απορρυπαντικά (εμπορικές και παραγωγικές), που βρέθηκαν στην πρώτη θέση, με το μεγαλύτερο αριθμό εταιρειών (70), που αντιστοιχούν στο 14% επί του συνόλου. Ακολούθησαν οι εταιρείες τροφίμων (βιομηχανικές και εμπορικές), με 65 εταιρείες, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 13%, και αμέσως μετά έχουμε τις εταιρείες από τα πετρελαιοειδή (διυλιστήρια και εμπορικές), με 23 επιχειρήσεις και ποσοστό 4,60%. Σε ελάχιστη απόσταση βρίσκονται οι εταιρείες από τον κλάδο των ασφαλειών, όπου διακρίθηκαν 22 επιχειρήσεις που αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,40%, ενώ με τον ίδιο αριθμό εταιρειών και το ίδιο ποσοστό συγκαταλέγονται για την παρελθούσα οικονομική χρήση και οι εταιρείες από τον κλάδο ηλεκτρολογικού-ηλεκτρονικού υλικού (εμπορικές και βιομηχανικές).

Αναλυτικότερα, τώρα, θα δούμε ποιες κατηγορίες εταιρειών διακρίθηκαν στους τρεις κλάδους (Εμπόριο, Βιομηχανία, Υπηρεσίες) για την παρελθούσα χρήση με βάση τον ετήσιο κύκλο εργασιών τους.

ΕΜΠΟΡΙΟ

Κατ’ αρχάς, στις 198 εμπορικές επιχειρήσεις, την πρώτη θέση καταλαμβάνουν οι εταιρείες φαρμάκων-καλλυντικών-απορρυπαντικών, με 56 εταιρείες ή ποσοστό 11,20% επί του συνόλου των 500, και ακολούθησαν οι εταιρείες καυσίμων-λιπαντικών-υγραερίων, με 20 εταιρείες ή ποσοστό 4%. Τον ίδιο αριθμό εταιρειών και το ίδιο ποσοστό εμφάνισαν και οι εταιρείες των σούπερ μάρκετ, για να ακολουθήσουν οι εταιρείες των μεταφορικών μέσων και ανταλλακτικών, όπου εκπροσωπήθηκαν 17 εταιρείες, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 3,40%. Οι εταιρείες από την κατηγορία των ηλεκτρολογικών επιχειρήσεων και οι εταιρείες τροφίμων εμφάνισαν ακριβώς τον ίδιο αριθμό (13), που αντιστοιχεί και στο ίδιο ποσοστό (2,60%). Χαμηλότερα στη σχετική λίστα βρέθηκαν οι εταιρείες από τον κλάδο διαφόρων ειδών (9), της ένδυσης-υπόδησης (9) και των ηλεκτρονικών υπολογιστών-μηχανών γραφείου, με 9 εταιρείες, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,80%. Με 8 εταιρείες (ποσοστό 1,60%) στον εμπορικό κλάδο εκπροσωπήθηκαν οι εταιρείες των οικιακών επαγγελματικών συσκευών και ακολούθησαν τα μεταλλικά προϊόντα, με 5 εταιρείες και ποσοστό 1%, ενώ αμέσως μετά, με ποσοστό 0,80% και 4 εταιρείες, κατετάγη ο κλάδος των πολυκαταστημάτων και των χημικών αερίων, όπου συμπεριλαμβάνονται και οι εταιρείες που παράγουν ή εισάγουν εκρηκτικές ύλες. Στη συνέχεια βρίσκονται οι εταιρείες των ιατρικών και εργαστηριακών μηχανημάτων, με 3 εταιρείες και ποσοστό 0,60%, ενώ ακόμη χαμηλότερα έχουμε τις εταιρείες βιβλίων-εφημερίδων και περιοδικών, με 2 επιχειρήσεις και ποσοστό 0,40%, όπως ακριβώς ήταν η επίδοση και για τις εταιρείες ποτών. Από μία μόλις εταιρεία και ποσοστό 0,20% συνεισέφεραν στον εμπορικό κλάδο οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα αγροτικά προϊόντα-ζωοτροφές, στα έπιπλα-φωτιστικά, στα μηχανήματα-εργαλεία-λειαντικά και στην κατηγορία χαρτί-ξύλο-φελλός.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Στον κλάδο της βιομηχανίας, οι εταιρείες τροφίμων κατέλαβαν την 1η θέση στην επιμέρους ανάλυση, με 53 επιχειρήσεις, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10,40%, και ακολούθησαν τα μεταλλικά προϊόντα, με 15 επιχειρήσεις και τα φάρμακα-καλλυντικά, με 14 εταιρείες. Πολύ χαμηλότερα στη σχετική λίστα βρέθηκαν οι εταιρείες ελαστικού-πλαστικού, με 9 εταιρείες και ποσοστό 1,80%, και ακολούθησαν ακριβώς με την ίδια επίδοση οι ηλεκτρολογικές εταιρείες και οι εταιρείες ηλεκτρονικού υλικού. Μεταλλουργικά προϊόντα και ποτά είχαν εκπροσώπηση από 8 εταιρείες, ενώ στη συνέχεια συναντάμε τις εταιρείες προϊόντων μη μεταλλικών ορυκτών και χαρτιού και προϊόντων. Με 5 εταιρείες εκπροσωπήθηκαν στον κλάδο οι εταιρείες χημικών αερίων-χρωμάτων και εκρηκτικών και με 4 εταιρείες είχαμε τις κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις. Χαμηλότερα στη λίστα συμπεριελήφθησαν οι εταιρείες διαφόρων προϊόντων, των μεταφορικών μέσων-ναυπηγείων και των προϊόντων πετρελαίου και άνθρακα, με 3 εταιρείες εκάστη και ποσοστό αντιπροσώπευσης στο 0,60%. Από 2 επιχειρήσεις και ποσοστό 0,40% εμφάνισαν οι εταιρείες εκτυπώσεων-γραφικών τεχνών, εμφιάλωσης υγραερίων, καπνού, ορυχείων-μεταλλείων-αλυκών και προϊόντων καπνού. Στο τέλος της κλαδικής λίστας για το βιομηχανικό κλάδο συναντάμε, με μία εταιρεία ή ποσοστό 0,20%, τις κατηγορίες των επιχειρήσεων από τις εκδόσεις εφημερίδων-περιοδικών, της ένδυσης, των ηλεκτρικών συσκευών-φωτιστικών και των μηχανημάτων.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τέλος, στις 143 εταιρείες από τον κλάδο υπηρεσιών, βρέθηκαν στη πρώτη θέση οι ασφαλιστικές εταιρείες, με 22 εκπροσώπους και ποσοστό 4,40%, για να ακολουθήσουν οι εταιρείες από την ενέργεια-νερό με 20 εταιρείες ήτοι ποσοστό 4%, ενώ πιο χαμηλά συναντάμε τις εταιρείες των υπηρεσιών μεταφορών, με 14 εταιρείες, δηλαδή ποσοστό 2,80%. Από 10 εταιρείες συνεισέφεραν στον κλάδο οι τεχνικές-οικοδομικές επιχειρήσεις και οι τράπεζες και ακολούθησαν με 9 εταιρείες, δηλαδή ποσοστό 1,80%, οι τηλεπικοινωνίες. Από 8 εταιρείες είχαν οι εταιρείες ιατρικών υπηρεσιών και στη συνέχεια ακολούθησαν η πληροφορική (5 εταιρείες και ποσοστό 1%), με 4 εταιρείες και ποσοστό 0,80%, ενώ εκπροσωπήθηκαν οι αεροπορικές μεταφορές, οι διάφορες υπηρεσίες, οι θαλάσσιες μεταφορές, οι ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις, τα τουριστικά γραφεία και οι υπηρεσίες προς επιχειρήσεις. Ακολουθούν τα ταχυδρομεία, η ενοικίαση αυτοκινήτων, τα τυχερά παιχνίδια-καζίνο και οι χερσαίες μεταφορές, που εκπροσωπήθηκαν από 3 εταιρείες. Με 2 εταιρείες εκάστη και ποσοστό αντιπροσώπευσης στο 0,40% συναντάμε τις επιχειρήσεις από την ακίνητη περιουσία, τις αποθηκεύσεις και τις διαφημιστικές. Με μόλις μία εταιρεία είχαν αντιπροσώπευση οι εταιρείες των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και του ποδοσφαίρου.

Συμπερασματικά, θα πρέπει να τονίσουμε ότι το 2013, τη χειρότερη χρονιά της εξαετούς ύφεσης, οι υγιείς επιχειρήσεις αντιμετώπισαν τη χρήση με ιδιαίτερη ανθεκτικότητα παρά την κάθετη πτώση της ζήτησης. Τα δύο «όπλα» των επιχειρήσεων ήταν οι χαμηλές δανειακές υποχρεώσεις και η αύξηση των εξαγωγών.

OI ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟ 2013

Το 2013 κορυφώθηκε η εξαετής ύφεση στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα η πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων να μεγιστοποιήσουν τις ζημιές τους και να αυξήσουν ακόμη περισσότερο τις τραπεζικές τους υποχρεώσεις. Υπήρξαν όμως και οι ηγέτιδες επιχειρήσεις, οι επονομαζόμενοι και «πρωταθλητές», που κατόρθωσαν -έστω και με μείωση τζίρου και κερδών- να ξεπεράσουν τη χειρότερη χρονιά της ύφεσης και να ατενίζουν το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία.  Ήδη έχουν προχωρήσει στην έναρξη νέων επενδυτικών σχεδίων, θέτοντας τις βάσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας, που θα επιφέρει οφέλη στην πραγματική οικονομία.

Η επιλογή του Top 500 από τη βάση δεδομένων της Direction Business Reports ανέδειξε τις πιο ανθεκτικές ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Είναι προφανώς οι ίδιες εταιρείες που ξεπέρασαν με τις λιγότερες δυνατές απώλειες τη μεγαλύτερη ύφεση που γνώρισε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο η Ελλάδα. Παρά το γεγονός ότι η πλειονότητα των εταιρειών εμφάνισε μείωση του κύκλου εργασιών το 2013 σε σχέση με το 2012 εξαιτίας της κατάρρευσης της αγοραστικής δύναμης του  Έλληνα πολίτη, τελικά άντεξαν και έριξαν το βάρος στην ενίσχυση του δικτύου διανομής και στην αύξηση της εξωστρέφειας.

Στην κορυφή του πίνακα, για άλλο ένα οικονομικό έτος, βρέθηκε ο κλάδος διύλισης πετρελαίου. Οι δύο μοναδικοί εκπρόσωποι του κλάδου, τα Ελληνικά Πετρέλαια και η Motor Oil, εμφάνισαν μείωση του κύκλου εργασιών τους και των κερδών προ φόρων. Η πτώση του κλάδου συνδέεται άρρηκτα με την εγχώρια ύφεση, αφού οι περισσότεροι πολίτες περιόρισαν και τις μετακινήσεις τους με αυτοκίνητο στα χρόνια της ύφεσης αλλά και πλήρωσαν λιγότερα για τη θέρμανσή τους. Στην τρίτη θέση συμπεριελήφθη η ΔΕΗ , η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη επιχείρηση της Ελλάδας από πλευράς αριθμού εργαζομένων. Η ΔΕΗ έχει να αντιμετωπίσει και τον αυξανόμενο αριθμό απλήρωτων λογαριασμών εξαιτίας της αδυναμίας των νοικοκυριών να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους προς τις ΔΕΚΟ. Στην 4η θέση βρίσκεται ο ΟΠΑΠ, ο οποίος από το καλοκαίρι του 2013 έχει αλλάξει ιδιοκτησιακό καθεστώς. Μπορεί η εταιρεία να εμφανίζει περιορισμό της κερδοφορίας της, ωστόσο είναι από τις πλέον δυναμικές επιχειρήσεις, με πληθώρα παιχνιδιών και κυρίαρχη θέση στη χώρα μας στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών. Ταυτόχρονα, η εταιρεία θα αποκτήσει και το ιπποδρομιακό στοίχημα για τα επόμενα 20 χρόνια. Ο ΛΑΓΗΕ, που είναι ο αρμόδιος φορέας για τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας, βρίσκεται στην 5η θέση, και ο οποίος τα τελευταία χρόνια είχε μια αυξανόμενη τάση των οικονομικών του επιδόσεων. Στην 6η θέση βρίσκεται η Τράπεζα Πειραιώς, που αποτελεί βάσει ενεργητικού τη μεγαλύτερη τράπεζα της Ελλάδας. Ακολούθησε η Alpha Bank, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και η Εurobank. Πρόκειται για τις 4 μεγαλύτερες συστημικές τράπεζες της χώρας, οι οποίες μετά την ανακεφαλαιοποίησή τους, το πρώτο τετράμηνο του 2014, παρουσιάζουν ικανοποιητική κεφαλαιακή εικόνα και σχεδιάζουν τα επόμενα βήματά τους για το 2015. Η Τράπεζα της Ελλάδος (10η θέση) συγκαταλέγεται στη λίστα των 500 μεγαλύτερων εταιρειών της χώρας με βάση τον τζίρο τους. Πρόκειται σαφέστατα για την εποπτική αρχή του τραπεζικού κλάδου, που το αντικείμενό της είναι να ελέγχει εάν πληρούνται οι νόμοι στις διατραπεζικές συναλλαγές. Ο κλάδος των καυσίμων-λιπαντικών παρά την κατάρρευση του τζίρου και των περιθωρίων κέρδους, διατήρησε τη δυναμική του και το 2013, αφού εκπροσωπήθηκε στις 15 πρώτες θέσεις από την ΕΚΟ ΑΒΕΕ (11η θέση) και την Coral AE (12η θέση). Στη 13η θέση ακολούθησε η ΑΒ Βασιλόπουλος, η οποία το 2014 πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους 80 εκατ. ευρώ. Ακολουθεί η ΔΕΠΑ (14η θέση) και ο ΟΤΕ, που παρέμεινε ψηλά στη λίστα του Τop 500. Στις επόμενες θέσεις ακολούθησαν ο ΔΕΔΔΗΕ , η Τράπεζα Κύπρου, η Cosmote, θυγατρική του ΟΤΕ, η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και η εμπορική εταιρεία πετρελαιοειδών Mamidoil Jetoil.

ΟΙ ΠΛΕΟΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΤΟ 2013

Στις τρεις πρώτες κερδοφόρες εταιρείες βάσει κερδών προ φόρων για το 2013 βρέθηκαν οι τράπεζες, μία μάλιστα εκ των οποίων ήταν η εποπτική αρχή του κλάδου, η Τράπεζα της Ελλάδος. Σε απόλυτα μεγέθη πρώτη βρέθηκε η Alpha Bank, η οποία αλλάζει σελίδα στη διοίκησή της μετά την αποχώρηση του προέδρου της, Ιωάννη Κωστόπουλου, τη θέση του οποίου ανέλαβε ο πρώην υπουργός Οικονομικών, Βασίλης Ράπανος. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Τράπεζα Πειραιώς, η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας με βάση και την τρέχουσα κεφαλαιοποίησή της στο Χρηματιστήριο. Η Folli Follie Group κατέκτησε την 4η θέση στη γενική κατάταξη και είναι η πρώτη από πλευράς απόδοσης στον εμπορικό κλάδο. Ο ελληνικός πολυεθνικός όμιλος της οικογένειας Δ. Κουτσολιούτσου εισήλθε στο μετοχικό κεφάλαιο της μεγαλύτερης εταιρείας ταξιδιωτικού τουρισμού και ήδη επεκτείνεται σε 3 ηπείρους (αμερικανική, ευρωπαϊκή, ασιατική). Ταυτόχρονα, συνεχίζει την ισχυρή εξάπλωσή της στην αγορά της Κίνας. Στην 5η θέση ήταν η Cosmote, που αποτελεί την ισχυρή θυγατρική του ΟΤΕ στην κινητή τηλεφωνία, με συνεχή ανάπτυξη και αύξηση μεριδίων αγοράς στην εγχώρια αγορά αλλά και στη βαλκανική και ανατολική Ευρώπη. Ακολούθησε ο ΟΠΑΠ, ο οποίος το καλοκαίρι του 2013 μεταβιβάστηκε από το Δημόσιο σε ιδιωτικό όμιλο και συνεχίζει την αναπτυξιακή του τροχιά με νέα παιχνίδια και εντονότερη παρουσία στο διαδίκτυο. Στην 7η θέση βρέθηκε η ΔΕΠΑ, με την κυβέρνηση να αναστέλλει προς το παρόν την ιδιωτικοποίησή της. Η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά (8η θέση), μετά την έξοδό της από το Χρηματιστήριο, συνεχίζει με ακόμη πιο έντονους ρυθμούς την ανάπτυξή της στον κλάδο των ορυκτών, με διεθνή παρουσία σε δεκάδες χώρες της Ευρώπης και της Ασίας. Την πρώτη δεκάδα των πιο κερδοφόρων επιχειρήσεων συμπληρώνουν η Εθνική Ασφαλιστική, θυγατρική του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας με αύξηση των πελατών της κατά τη διάρκεια του 2013 και ακολούθησε ο ΛΑΓΗΕ από το χώρο της ενέργειας. Αμέσως μετά, στη λίστα των 100 πιο κερδοφόρων επιχειρήσεων του 2013 συναντάμε το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, όπου κινεζική εταιρεία έχει ζητήσει από την Κυβέρνηση να αγοράσει την πλειοψηφία του διεθνούς αεροδρομίου, προκειμένου να καταστεί κόμβος προσέλκυσης κινεζικών αεροπορικών εταιρειών με προορισμό την Ευρώπη. Η εταιρεία Jumbo συνέχισε και το 2013 να αυξάνει τα κέρδη της και να αναπτύσσεται με νέα καταστήματα, τόσο στην ελληνική επικράτεια όσο και σε Ρουμανία, Βουλγαρία κ.α. Η εταιρεία ζύθου Μπρουινβέστ, παρά την πτώση της ζήτησης για ποτά λόγω της ύφεσης, διατήρησε τα περιθώρια κέρδους και αμέσως μετά στη 14η θέση βρέθηκε η Aegean Airlines, όπου για πρώτη φορά στην ιστορία της ξεπέρασε το 1 εκατ. επιβάτες που διακίνησε λόγω της μεγάλης αύξησης τουριστών κυρίως προς τη χώρα μας. Ο ΑΔΜΗΕ (15η θέση) βρέθηκε στην επικαιρότητα το καλοκαίρι λόγω των αντιδράσεων για την ιδιωτικοποίηση της μικρής ΔΕΗ, τελικά όμως δεν χρειάστηκε να περιορίσει την κατανάλωση ρεύματος από ενδεχόμενο black out που απειλούσαν οι συνδικαλιστές. Η Αττική Οδός (16η θέση), παρά την πτώση της κίνησης των οχημάτων, συμπεριελήφθη στις 20 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις, αφού η αξιοπιστία του δικτύου επιβραβεύεται από τους οδηγούς που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο οδικό άξονα. Τα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών (17η θέση) που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του ταξιδιωτικού λιανικού εμπορίου, διαθέτουν το αποκλειστικό δικαίωμα πώλησης στην Ελλάδα αφορολόγητων ειδών μέχρι το 2048. Τη 18η θέση κατέχει η ΕΥΔΑΠ, που είναι η μοναδική ΔΕΚΟ που έχει εξοφλήσει πλήρως τις υποχρεώσεις της προς το Ελληνικό Δημόσιο. Η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας για την ακύρωση της ιδιωτικοποίησης έγινε αποδεκτή από την Κυβέρνηση και έτσι η εταιρεία αφαιρέθηκε από τη λίστα αποκρατικοποιήσεων του ΤΑΙΠΕΔ. Η Καπνοβιομηχανία Καρέλια (19η θέση) και το 2013 ήταν στις πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις, με αύξηση των εξαγωγών της. Η Νέα Οδός εμφάνισε ικανοποιητική κερδοφορία και συμπληρώνει την πρώτη 20άδα των πιο κερδοφόρων επιχειρήσεων για το οικονομικό έτος 2013.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων