Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου, 2021

ΔΗΜΟΣΙΟ: 1 στους 5 υπαλλήλους αποχώρησε την τελευταία 6ετία – Ποιο είναι το προφίλ τους και ποιοι οι λόγοι που έφυγαν (ΠΙΝΑΚΕΣ)

Μειωμένο κατά 125.994 υπαλλήλους (ποσοστό 18,1%) εμφανίζεται το προσωπικό του Δημοσίου την τελευταία εξαετία. Αυτό προκύπτει από ανάλυση της αρμόδιας Διεύθυνσης του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, γεγονός το οποίο σημαίνει σχεδόν ένας στους πέντε δημοσίους υπαλλήλους έχει αποχωρήσει από το 2009 έως και το 2015.

Αναλυτικά, η μεταβολή τακτικού προσωπικού την τελευταία 6ετία, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Εξέλιξη τακτικού προσωπικού στο Δημόσιο Τομέα (31.12.2009 – 31.12.2015)  
31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015
692.907 667.374 646.657 629.114 599.207 576.856 566.913

Σύμφωνα με τη σχετική ανάλυση τη μεγαλύτερη μείωση (19%) σε προσωπικό έχουν την τελευταία τριετία οι Γενικές Γραμματείες Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και ΜΜΕ, οι κυβερνητικοί και πολιτειακοί φορείς καθώς και το υπουργείο Οικονομίας.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουν αποχωρήσει συνολικά 106.448 με το 2013 να κατέχει τα πρωτεία.Αναλυτικά οι αποχωρήσεις κατ’ έτος:  

Αποχωρήσεις έτους 2012 2013 2014 2015
ΣΥΝΟΛΟ 29.982 32.072 28.469 15.925

Τα έτη 2012 και 2014 παρουσιάζεται περιοδικότητα στις αποχωρήσεις και συγκεκριμένα αυξημένος αριθμός το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου και στο τέλος του έτους. Η αύξηση τον Ιούλιο και Αύγουστο οφείλεται στις αποχωρήσεις των εκπαιδευτικών που βάσει του τότε θεσμικού πλαισίου, πραγματοποιούνταν αυτό το διάστημα. Η αύξηση στο τέλος του έτους οφείλεται στην συμπλήρωση ορίου ηλικίας και 35ετίας.

Το 2014, παρουσιάζεται αύξηση του αριθμού των αποχωρήσεων τον μήνα Απρίλιο (οφείλεται στις υποχρεωτικές αποχωρήσεις λόγω λήξης διαθεσιμότητας) και τον μήνα Ιούνιο λόγω των αποχωρήσεων των εκπαιδευτικών (αλλαγή του θεσμικού πλαισίου και αποχώρηση με την λήξη πλέον του σχολικού έτους). Η ίδια τάση ακολουθείται και το 2015 με αύξηση αποχωρήσεων των Ιούνιο και το τέλος του έτους.

Το 2015 δεν παρατηρείται αύξηση των αποχωρήσεων στο τέλος του έτους, γεγονός που μπορεί να ερμηνευτεί από την μείωση πλέον του προσωπικού που αποχωρεί αυτοδίκαια λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας.

Αναλυτικά οι αποχωρήσεις κατ’ έτος και κατά μήνα: 

ΜΗΝΑΣ 2012 2013 2014 2015
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 3.271 3.040 2.529 2.217
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1.429 1.723 957 767
ΜΑΡΤΙΟΣ 1.832 1.279 1.228 1.096
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1.874 1.502 4.169 837
ΜΑΙΟΣ 2.079 1.678 1.713 983
ΙΟΥΝΙΟΣ 1.616 1.570 4.962 3.096
ΙΟΥΛΙΟΣ 4.066 4.717 3.435 2.318
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 3.478 3.673 1.534 941
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2.268 2.861 1.993 1.097
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2.717 2.671 1.684 854
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2.279 2.936 1.439 737
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 3.060 4.422 2.826 982
ΣΥΝΟΛΟ 29.969 32.072 28.469 15.925

 

Αναφορικά με το επίπεδο εκπαίδευσης τα σκήπτρα κατέχουν οι ΠΕ και ΔΕ με 40,2 και 31,8% αντίστοιχα επί του συνόλου: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012 2013 2014 2015
Αριθμός Αποχωρήσεων Ποσοστό επί του συνόλου Αριθμός Αποχωρήσεων Ποσοστό επί του συνόλου Αριθμός Αποχωρήσεων Ποσοστό επί του συνόλου Αριθμός Αποχωρήσεων Ποσοστό επί του συνόλου
ΥΕ 4.808 16,0% 3.858 12,0% 3.034 10,7% 1.796 11,3%
ΔΕ 10.023 33,4% 10.589 33,0% 9.370 32,9% 5.068 31,8%
ΤΕ 1.834 6,1% 2.350 7,3% 1.961 6,9% 1.274 8,0%
ΠΕ 10.517 35,1% 11.199 34,9% 12.344 43,4% 6.403 40,2%
ΕΔ-ΑΝΕΥ-ΕΕΠ* 2.787 9,3% 4.076 12,7% 1.760 6,2% 1.384 8,7%
Σύνολο 29.969 32.072 28.469 15.925

Οι αποχωρήσεις των κατηγοριών εκπαίδευσης Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανήλθαν:

  • το 2012 σε 14.831 ή στο 49,5% του συνόλου των αποχωρήσεων του έτους
  • το 2013 σε 14.437 ή στο 45,0 % του συνόλου των αποχωρήσεων του έτους
  • το 2014 σε 12.404 ή στο 43,6% του συνόλου των αποχωρήσεων του έτους
  • το 2015 σε 864 ή στο 43,1% του συνόλου των αποχωρήσεων του έτους

Οι αποχωρήσεις των κατηγοριών εκπαίδευσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ανήλθαν:

  • το 2012 σε 12.351 ή στο 41,2% του συνόλου των αποχωρήσεων του έτους
  • το 2013 ανήλθαν σε 13.549 ή στο 42,2 % του συνόλου των αποχωρήσεων του έτους
  • το 2014 σε 14.305 ή στο 50,2% του συνόλου των αποχωρήσεων του έτους
  • το 2015 σε 7.677 ή στο 48,2% του συνόλου των αποχωρήσεων του έτους

Αναφορικά με την ηλικία η μεγαλύτερη κινητικότητα εμφανίζεται ανάμεσα στο 5ο και στα 60, δηλαδή οι υπάλληλοι που βρίσκονται κοντά στη σύνταξη:

ΗΛΙΚΙΑ 2012 2013 2014 2015
<= 40 4% 5% 4% 6%
>40 και <=45 5% 7% 5% 6%
>45 και <=50 10% 12% 12% 12%
>50 και <=55 22% 23% 26% 23%
>55 και <=60 35% 31% 32% 29%
>60 και <=65 17% 15% 15% 15%
>65 6% 6% 6% 7%

Όσον αφορά το λόγο της αποχώρησης, προηγείται με μεγάλη διαφορά η συνταξιοδότηση:

Λόγος Αποχώρησης 2012 2013 2014 2015
Απόλυση – Απόταξη 1.067 1.491 5.533 1.370
Παραίτηση και Παραίτηση λόγω συνταξιοδότησης 27.185 28.853 21.539 12.977
Θάνατος 891 840 781 788
Λοιπές Περιπτώσεις 826 888 616 790
ΣΥΝΟΛΟ 29.969 32.072 28.469 15.925

Η κατηγορία «Απόλυση-Απόταξη» περιλαμβάνει τις  εξής αιτιολογίες αποχώρησης:

Απόλυση – Απόταξη
Απόλυση για σωματική ή πνευματική ανικανότητα
Απόλυση λόγω ακαταλληλότητας κατά το άρθρο 95 του Υπαλληλικού Κώδικα
Απόλυση λόγω ανάκλησης διορισμού
Απόλυση λόγω επιβολής της ποινής οριστικής παύσης
Απόλυση λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας
Απόταξη
Αυτεπάγγελτη αποστρατεία με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας
Αυτοδίκαιη έκπτωση λόγω ποινικής καταδίκης
Λόγω απορριπτικής δικαστικής απόφασης
Λύση υπαλληλικής σχέσης λόγω λήξης διαθεσιμότητας

 

Η κατηγορία «Παραίτηση και Παραίτηση λόγω συνταξιοδότησης» περιλαμβάνει τις  εξής αιτιολογίες αποχώρησης:

Παραίτηση και Παραίτηση λόγω συνταξιοδότησης
Παραίτηση
Παραίτηση λόγω συνταξιοδότησης
Απόλυση λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετίας ή ανώτατου ορίου ηλικίας

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων