Τρίτη, 3 Αυγούστου, 2021

Δημόσιο: Νέες αλλαγές στην αξιολόγηση των υπαλλήλων

Την Δευτέρα πρόκειται η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κκ Βούτσης και Κατρούγκαλος αντίστοιχα, να παρουσιάσουν σε συνέντευξη Τύπου τις αλλαγές στο σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων που περιλαμβάνονται στο σχετικό νομοσχέδιο που θα καταθέσει η Κυβέρνηση στην Βουλή.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Έθνους, τα μέτρα που πρόκειται να εισάγει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου είναι τα ακόλουθα :

« 1. Η διασύνδεση αξιολόγησης, στοχοθεσίας και επιλογής στελεχών που ρυθμίζονται από τον ίδιο νόμο.
2. Η κατάργηση της υποχρεωτικής ποσόστωσης στα αποτελέσματα της αξιολόγησης, την οποία προέβλεπε το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο. Η αξιολόγηση θα αποσκοπεί στη βελτίωση της απόδοσης των υπαλλήλων, καθώς θα επισημαίνει τα ισχυρά και τα αδύναμα σημεία τους με υπόδειξη για βελτίωση των τελευταίων. Οι τρεις καλύτεροι υπάλληλοι ανά τμήμα θα έχουν προβάδισμα στην επιλογή στελεχών και ταχύτερη βαθμολογική εξέλιξη.
3. Ορίζονται διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης για προϊσταμένους και απλούς υπαλλήλους.
4. Θεσμοθετείται νέου τύπου αξιολόγηση «360 μοιρών»: αμφίδρομη αξιολόγηση προϊσταμένων-υφισταμένων, με έμφαση στην αξιολόγηση μέσω στοχοθεσίας, η οποία αποτελεί ένα σύστημα ανατροφοδότησης πληροφοριών με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των υπαλλήλων κάθε βαθμίδας της δημόσιας διοίκησης.
5. Τίθενται εγγυήσεις αντικειμενικότητας της αξιολόγησης μέσω θεσμών συμμετοχής αφού η αξιολόγηση συνδυάζεται με μορφές άμεσης δημοκρατίας και συμμετοχής, με την πρόβλεψη δύο νέων θεσμών, των Γενικών Συνελεύσεων Τμήματος και Διεύθυνσης, ως συμβουλευτικών οργάνων της διοίκησης και εξειδίκευσης της στοχοθεσίας.
6. Καθιερώνονται μηχανισμοί κοινωνικής λογοδοσίας της διοίκησης, μέσω της σύστασης Παρατηρητηρίου Διοίκησης στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΔΔΑ).
7. Στο σύστημα επιλογής στελεχών υπάρχει ισορροπία μεταξύ τριών δεσμών κριτηρίων: α) της αντικειμενικής μοριοδότησης τυπικών προσόντων και εμπειρίας β) της αξιολόγησης γ) της συνέντευξης.
8. Προβλέπονται νέες εγγυήσεις για την αντικειμενικότητα της συνέντευξης: τα θέματα επιλέγονται με κλήρωση από τράπεζα που ενημερώνει το ΕΚΔΔΑ, ενώ εισάγονται ψυχομετρικά, μη βαθμολογούμενα τεστ.
9. Προβλέπεται η υποχρεωτική εκπαίδευση όσων αναλαμβάνουν καθήκοντα προϊσταμένου για πρώτη φορά.»
Τα μέτρα αυτά βρίσκονται σε σωστή κατεύθυνση, διότι δίνουν καλύτερη εκπαίδευση στους εργαζομένους προκειμένου να μπορέσουν να εκτελέσουν τα καθήκοντα τους με αποτελεσματικότητα και δίνουν την δυνατότητα σε αυτούς που πρόκειται να αναλάβουν την ευθύνη ενός τμήματος ή μίας διεύθυνσης να την αναλάβουν με αξιοκρατικά κριτήρια.

Εν κατακλείδι, οι προτάσεις είναι αρκετά σωστές θα πρέπει να παρόλα αυτά κατά την εφαρμογή τους να παρατηρηθούν και τα ανάλογα αποτελέσματα, διότι όπως είναι γνωστό σε όλο το φάσμα του Δημοσίου υπάρχουν ορθοί κανονισμοί, αλλά δεν τηρούνται ή εφαρμόζονται με το αντίθετο αποτέλεσμα από το επιδιωκόμενο

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων