Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου, 2022

Διαβάστε αναλυτικά όλες τις αλλαγές στη φορολογία ακινήτων και αυτοκινήτων

Ανατροπές στη φορολογία ακινήτων και αυτοκινήτων φέρνουν δεκάδες διατάξεις που περιλαμβάνουν τροπολογίες που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με τροπολογία:

– Παρατείνεται μέχρι 20-12-2015 (έληξε 20-12-2014) η προθεσμία για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας με καινούρια επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης μέχρι 2.000 κ.ε. με τα υφιστάμενα κριτήρια (απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης). Η ρύθμιση επεκτείνεται και καταλαμβάνει αυτοκίνητα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας μέχρι 31-12-2001 (σήμερα η σχετική ημερομηνία είναι 31-12-2000).

– Παρατείνεται μέχρι 31-12-2016 (λήγει 31-12-2015) η προθεσμία κατάθεσης της διαφοράς τέλους ταξινόμησης σε περίπτωση αντικατάστασης αποσυρόμενου της κυκλοφορίας επιβατικού ή φορτηγού ή φορτηγού αυτοκινήτου κλπ.

– Μετατίθεται για την 1-1-2015 και εξής, αντί από 1-1-2014 που ισχύει, η υποχρέωση υποβολής από τον φορολογούμενο δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός 30 ημερών από την ημέρα μεταβολής της περιουσιακής του κατάστασης για τον προσδιορισμό του ΕΝΦΙΑ.

– Μετατίθεται μέχρι 31-3-2015 αντί μέχρι 31-1-2015 που ισχύει, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, για κάθε σύσταση, αποκατάσταση ή κάθε άλλη μεταβολή στοιχείων ακινήτων που έλαβε χώρα από 1-1-2014 έως και την 30-11-2014.

– Παρατείνεται μέχρι 31-3-2015 (έληξε 16-11-2014) η καταληκτική ημερομηνία υποβολής μεταβολών της περιουσιακής κατάστασης της 1ης Ιανουαρίου των ετών 2011,2012,2013 και 2014, για τα νομικά πρόσωπα, που έχουν δηλώσει τα στοιχεία των ακινήτων τους της 1.1.2011 με την υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου υπολογιστικών φύλλων εφαρμογών βιβλίων.

– Δεν εφαρμόζονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις του ν.2523/1997 και στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων των φορολογουμένων για τη διόρθωση της περιουσιακής κατάστασης του έτους 2010, εφόσον υποβληθούν μέχρι 30-12-2014 αντί 19-12-2014 που ισχύει.

– Ειδικά για το 2014 παρατείνεται μέχρι 30-12-2014 έληξε 19-12-2014 η προθεσμία υποβολής από τον φορολογούμενο της δήλωσης τροποποίησης των στοιχείων ακινήτων του.

– Παρατείνεται κατά ένα έτος οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου και κάθε άλλης πράξης επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή εισφορών, που λήγουν στις 31-12-2014 για υποθέσεις που: α) έχουν αποσταλεί στοιχεία ή εκκρεμεί η αποστολή στοιχείων από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ή τρίτες χώρες στις αρμόδιες φορολογικές, τελωνειακές, ελεγκτικές, δικαστικές και λοιπές αρχές ή β) έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν μέχρι 31-12-2014 εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ελέγχου, έρευνας ή επεξεργασίας ή εντολές και αιτήματα διερεύνησης από δικαστική ή φορολογική ελεγκτική αρχή καθώς και από την Αρχή Καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης.

– Τροποποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 21 και 42 του Κώδικα φορολογίας εισοδήματος (ΚΦΕ) σχετικά με τη φορολόγηση του κέρδους που προκύπτει από την μεταβίβαση τίτλων.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων