Παρασκευή, 30 Ιουλίου, 2021

Διορισμοί 11.700 εκπαιδευτικών: Ποια είναι η κατανομή ανά κλάδο και ειδικότητα

Το Υπουργείο Παιδείας ανακίνωσε την κατανομή των 11.700 θέσεων μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατά κλάδο, ειδικότητα και ειδίκευση, που διορίζονται κατά το τρέχον σχολικό έτος.

Από τις 11.700 θέσεις, οι 6.200 αφορούν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, οι 4.960 τη δευτεροβάθμια και οι 540 την κάλυψη θέσεων σε μουσικά σχολεία.

Οι ανακοινώσεις Ομοσπονδιών και συλλόγων εκπαιδευτικών υποστηρίζουν ότι οι 11.700 διορισμοί δεν αρκούν για να καλύψουν τα κενά στα σχολεία και πως το υπουργείο θα πρέπει να μεριμνήσει για το ζήτημα.

Δείτε την αναλυτική κατανομή των θέσεων

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

ΠΕ05 14
ΠΕ06 193
ΠΕ07 36
ΠΕ08 265
ΠΕ11 76
ΠΕ60 1500
ΠΕ70 3700
ΠΕ79 135
ΠΕ86 95
ΠΕ91.01 171
ΠΕ91.02 15
ΣΥΝΟΛΟ 6.200

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

ΔΕ02.01 10
ΔΕ02.02 19
ΠΕ01 108
ΠΕ02 1346
ΠΕ03 1106
ΠΕ04.01 87
ΠΕ04.02 305
ΠΕ04.04 424
ΠΕ04.05 87
ΠΕ05 21
ΠΕ06 112
ΠΕ07 17
ΠΕ08 45
ΠΕ11 26
ΠΕ33 7
ΠΕ34 1
ΠΕ78 18
ΠΕ79.01 62
ΠΕ80 51
ΠΕ81 29
ΠΕ82 148
ΠΕ83 60
ΠΕ84 19
ΠΕ85 20
ΠΕ86 67
ΠΕ87.01 50
ΠΕ87.02 179
ΠΕ87.03 77
ΠΕ87.04 26
ΠΕ87.05 3
ΠΕ87.06 1
ΠΕ87.07 1
ΠΕ87.08 47
ΠΕ87.09 87
ΠΕ87.10 1
ΠΕ88.01 79
ΠΕ88.02 36
ΠΕ88.03 7
ΠΕ88.04 10
ΠΕ88.05 4
ΠΕ89.01 30
ΠΕ89.02 1
ΠΕ90 51
ΤΕ01.19 68
ΤΕ02.01 2
ΤΕ02.02 5
ΣΥΝΟΛΟ 4.960
ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 540
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.500

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων