Δευτέρα, 8 Αυγούστου, 2022

Ειδική ομάδα για την κατάργηση των μετρητών

Ομάδα εργασίας, με αντικείμενο την επεξεργασία και την εκπόνηση κοστολογημένου σχεδίου για την προώθηση και τη διευκόλυνση της χρήσης ηλεκτρονικών πληρωμών και τη μείωση της χρήσης μετρητών, συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Μεταξύ άλλων, αντικείμενο της ομάδας είναι η εφαρμογή του συστήματος πληρωμών με κάρτες σε επιχειρήσεις κει ελεύθερους επαγγελματίες, μέσω των ειδικών μηχανημάτων POS.

Όπως προκύπτει από την απόφαση, η ομάδα εργασίας θα επεξεργασθεί και θα μελετήσει θέματα που αφορούν στην:

– υποχρεωτική χρήση μεταφορών πιστώσεων για τις εισπράξεις στα Τελωνεία (ICISnet),

– αποδοχή καρτών πληρωμών έκδοσης αλλοδαπών φορέων παροχής υπηρεσιών πληρωμών για εισπράξεις του υπουργείου Οικονομικών,

HTML tutorial

– υποχρεωτική αποδοχή καρτών πληρωμών από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, μέσω της χρήσης τερματικών αποδοχής καρτών (POS),

– καθολική απαγόρευση χρήσης μετρητών στις ΔΟΥ,

– ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού παραβόλου, ιδίως μέσω της ένταξης σε αυτό και των υπουργείων, που, μέχρι στιγμής, δεν έχουν προβεί στις σχετικές ενέργειες ένταξης παραβόλων τους στο e-παράβολο, αλλά και λοιπών φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η νέα ομάδα εργασίας θα συνεργασθεί με την ομάδα εργασίας που λειτουργεί ήδη στη ΓΓΔΕ για την εξέταση των δυνατοτήτων άμεσης και on-line διαβίβασης των στοιχείων των εκδιδόμενων φορολογικών παραστατικών για χονδρικές πωλήσεις αγαθών, καθώς και παροχής υπηρεσιών, όπως και με άλλες ομάδες εργασίας ή Επιτροπές της ΓΓΔΕ ή του υπουργείου Οικονομικών και με υπηρεσίες και φορείς που εμπλέκονται σε θέματα και διαδικασίες που σχετίζονται με το έργο της.

Το πόρισμά της πρέπει να παραδοθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 στην ΓΓΔΕ.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων