Κυριακή, 1 Αυγούστου, 2021

Εισηγμένες: Ο χάρτης των αποτελεσμάτων του 2020

Αναλυτικός πίνακας με τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα 131 εισηγμένων. Οι όμιλοι που ξεχώρισαν, οι θετικές εκπλήξεις, τα turn around stories και τα «γεμάτα ταμεία». Συμπεράσματα και εκτιμήσεις για την «επόμενη μέρα».

Καλύτερα των αναμενομένων ήταν σε γενικές γραμμές τα αποτελέσματα του 2020 των εισηγμένων εταιρειών, καθώς αυτές μετά την κατακόρυφη πτώση που υπέστησαν κατά τη διάρκεια του πρώτου lock down, κατάφεραν να ανακτήσουν σημαντικό τμήμα των απωλειών τους κατά το τρίτο και κυρίως κατά το τέταρτο τρίμηνο της περυσινής χρονιάς.

Η ανθεκτική -σε γενικές γραμμές- συμπεριφορά του τελευταίου περυσινού τριμήνου, η οποία συνεχίζεται και κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες της φετινής χρονιάς, δημιουργεί προσδοκίες για καλύτερες επιδόσεις το 2021, ιδίως αν η επιβολή περιοριστικών μέτρων αρχίσει να χαλαρώνει από το Μάιο και μετά.

Όλα δείχνουν ότι κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο, τα εταιρικά κέρδη θα είναι πολύ υψηλότερα σε σχέση με τα αντίστοιχα περυσινά, ενώ για τις εταιρείες που πλήττονται περισσότερο από τα περιοριστικά μέτρα, ελπίζεται ότι κατά το διάστημα Μαΐου-Δεκεμβρίου θα καταφέρουν να ανακτήσουν τις όποιες απώλειες που κατέγραψαν τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2021.

Σε κάθε περίπτωση, με βάση τα αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν μέχρι και το απόγευμα της 29ης Απριλίου (βλέπε στοιχεία παρατιθέμενου πίνακα), οι 131 εισηγμένες εταιρείες (δεν περιλαμβάνονται εμπορικές τράπεζες και ΑΕΕΧ και όσες δεν είχαν δημοσιεύσει αποτελέσματα έως το απόγευμα της Παρασκευής) εμφάνισαν αθροιστικά μείωση κύκλου εργασιών κατά 17,9%, EBITDA κατά 23,3% και καθαρών κερδών μετά τη φορολογία και τα δικαιώματα μειοψηφίας κατά 26,5%.

Επίσης, σε αθροιστική βάση, η μέση αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων ήταν 4,3%, ενώ ο μέσος δείκτης καθαρού χρέους προς EBITDA 3,12 φορές (ο συγκεκριμένος δείκτης ρευστότητας είναι ικανοποιητικός, ωστόσο πολλές εταιρείες είναι υπερχρεωμένες και απαιτείται η «πλάτη» πιστωτών και μετόχων προκειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους).

Με βάση τις χρηματικές διανομές (μερίσματα και επιστροφές κεφαλαίου) που έχουν ανακοινώσει μέχρι σήμερα οι εισηγμένες εταιρείες, οι επενδυτές του ΧΑ εισέπραξαν ή θα εισπράξουν αθροιστικά τουλάχιστον το ποσό του 1,195 δισ. ευρώ.

Κλάδοι που εμφάνισαν σαφή υποχώρηση ήταν κυρίως αυτοί των διυλιστηρίων (Ελληνικά Πετρέλαια και Motor Oil), των μεταφορών (π.χ. Αεροπορία Αιγαίου, Attica Group, ΑΝΕΚ), των ξενοδοχείων, του εμπορίου (π.χ. Jumbo, AS Company, και έμμεσα Lamda Development), των μαρμάρων (π.χ. Ικτίνος, Mermeren Kombinat), των αλευροβιομηχανιών, της κλωστοϋφαντουργίας-ένδυσης (π.χ. Βαρβαρέσος, Μινέρβα, Fieratex), όπως και οι εταιρείες τα μεγέθη των οποίων επηρεάζονται από τον τουρισμό (π.χ. Autohellas, Μοτοδυναμική).

Αντίθετα, θετική εντύπωση προκάλεσαν:

Οι ισχυρές επιδόσεις πολλών παραγωγικών oμίλων (π.χ. Μυτιληναίος, Τιτάν, Viohalco, ElvalHalcor, Cenergy, Καρέλιας, ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, ΚΡΙ-ΚΡΙ, Δρομέας), utilities (πχ ΟΛΠ, ΟΛΘ, ΕΥΑΘ, ΕΥΔΑΠ) και ασφαλιστικών εταιρειών (Ευρωπαϊκή Πίστη, Interlife).
Η επιστροφή στα κέρδη της ΔΕΗ και της κατασκευαστικής Avax.
Οι ανοδικές επιδόσεις που σημείωσαν οι εταιρείες πληροφορικής (πχ Quest, Entersoft, Epsilon Net, Byte Computer, Performance), χημικών (Πλαστικά Θράκης, Πλαστικά Κρήτης, Flexopack, Paperpack), αλλά και του σιδηρεμπορίου (π.χ. Έλαστρον).
Πέραν αυτών, θετικές εντυπώσεις άφησαν τα αποτελέσματα πολλών εισηγμένων όπως πχ των ΕΛΤΟΝ Χημικά, Πετρόπουλου, Lavipharm, Medicon Hellas, Revoil, Αφοί Κορδέλλου, Δομική Κρήτης και Μουσικού Οίκου Νάκα.

Μια πρώτη παρατήρηση στις μέχρι τώρα δημοσιευθείσες λογιστικές καταστάσεις είναι πως σε αντίθεση με το 2019, πέρυσι τα αρνητικά έκτακτα αποτελέσματα ήταν πολύ υψηλότερα σε σύγκριση με τα έκτακτα κέρδη. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η πτώση των καθαρών κερδών θα ήταν αρκετά μικρότερη από το 26,5%, αν δεν προέκυπταν σημαντικά ποσά έκτακτων επιβαρύνσεων και απομειώσεων σε εισηγμένες όπως η ΕΥΔΑΠ, η τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν, η Ελλάκτωρ, η Quest Holdings, η Lamda Development, Prodea, ή ακόμη αν τα κέρδη των Viohalco, ElvalHalcor και Cenergy υπολογίζονταν με βάση τα προσαρμοσμένα κέρδη (δεν λαμβάνουν υπόψη τις μεταβολές στις διεθνείς τιμές των μετάλλων) και όχι με βάση τα λογιστικά.

Βέβαια, υπήρξαν και εισηγμένες που επηρεάστηκαν θετικά από μη λειτουργικούς-επαναλαμβανόμενους παράγοντες, (όπως πχ η AVE, η Premia Properties, Τζιρακιάν, Κέκρωψ, Βιοτέρ και η Newsphone), όπως και εκείνες στις οποίες δεν επαναλήφθηκαν το 2020 έκτακτες ζημίες του 2019 (πχ Εβροφάρμα, Foodlink, ΕΚΤΕΡ και Sato).

Επειδή ωστόσο τα αθροιστικά αποτελέσματα επηρεάζονται έντονα από έκτακτους παράγοντες, ή και από τις επιδόσεις λίγων μεγάλων εισηγμένων (π.χ. ΔΕΗ), αντιπροσωπευτικότερα για τη γενικότερη πορεία των εταιρειών είναι τα παρακάτω στοιχεία:

Παρά τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας, από τις 131 εισηγμένες, οι 81 εμφάνισαν κέρδη και μόνο οι 50 ζημίες.
Από τις 131 εισηγμένες, οι 56 (περισσότερες από τέσσερις στις δέκα) βελτίωσαν την «κάτω γραμμή» των αποτελεσμάτων τους (είτε αύξηση κερδών είτε συρρίκνωση ζημιών), ενώ οι 75 την επιδείνωσαν (είτε μείωση κερδών είτε διεύρυνση ζημιών).
Θετικό καθαρό ταμείο: Με θετικό καθαρό ταμείο (Net Cash, διαθέσιμα συν χρηματοοικονομικές επενδύσεις υψηλότερα από το σύνολο των τραπεζικών υποχρεώσεων) έκλεισαν το 2020 33 εισηγμένες εταιρείες και ειδικότερα οι Alpha Αστικά Ακίνητα, Alpha Trust ΑΕΔΑΚ, AS Company, CNL Capital, Entersoft, Epsilon Net, Jumbo, Ideal, Newsphone, Quest Holdings, Vidavo, ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, ΕΥΑΘ, ΕΥΔΑΠ, Ευρωπαϊκή Πίστη, Interlife, ΕΧΑΕ, Μουσικός Οίκος Νάκα, ΟΛΠ, ΟΛΘ, Πλαίσιο, Byte Computer, Interlife, Centric, ΕΛΒΕ Ενδυμάτων, Καρέλιας, Τεχνική Ολυμπιακή, Profile, Optronics, Πλαστικά Κρήτης, Flexopack, ΓΕΚΕ

Αρνητικά ίδια κεφάλαια: Με αρνητικά ίδια κεφάλαια σε ενοποιημένη βάση έκλεισαν το 2020 οι εισηγμένες εταιρείες Frigoglass, ΕΛΓΕΚΑ, ΣΙΔΜΑ, Lavipharm, Μπήτρος, Ακρίτας, ANEK, Βαρβαρέσος, Sato, Βιοτέρ, ΚΡΕΚΑ, Βαράγκης.

Turn Around Stories: Μέσα στο 2020 συνολικά 16 εταιρείες κατάφεραν να επιστρέψουν από ζημίες σε κέρδη (αρκετές από αυτές με τη συνδρομή έκτακτων θετικών αποτελεσμάτων) και συγκεκριμένα οι Avax, CPI (αποτελέσματα α’ εξαμήνου), Ideal, Newsphone, Premia, ΑλουμύλΑΛΜΥ -2,51%, Αφοί Κορδέλλου, READS, ΔΕΗ, Έλαστρον, Νίκας, Τζιρακιάν, Παΐρης, AVE, Κέκρωψ και Βιοτέρ.

Πηγή: Euro2day.gr

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων