Παρασκευή, 1 Ιουλίου, 2022

Έκθεση Κομισιόν: «Πράσινο φως» για εκταμίευση κερδών – Πρόβλεψη για μείωση του ΑΕΠ κατά 10%

Την εκταμίευση των κερδών από τα ελληνικά ομόλογα που διακρατούν κεντρικές τράπεζες χωρών της Ευρωζώνης (ANFAs και SMPs) και την κατάργηση περιθωρίου επιτοκίων, συνολικής αξίας 748 εκατ. ευρώ εισηγείται η Κομισιόν. Σύμφωνα με την 6η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας της Ελλάδας που παρουσιάστηκε σήμερα, «λαμβανομένων υπόψη των εξαιρετικών συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία COVID-19, η Ελλάδα έχει αναλάβει την απαραίτητη δράση για να εκπληρώσει τις συμφωνημένες μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις».

Η 6η έκθεση για την Ελλάδα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, «λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικές περιστάσεις που θέτει το ξέσπασμα του νέου κορωνοϊού, η Ελλάδα έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να επιτύχει τις δέουσες συγκεκριμένες μεταρρυθμιστικές της δεσμεύσεις »

Σε σχέση με την αλλαγή χρήσης των κερδών ANFA-SMP, η έκθεση καταγράφει εξέλιξη στις συζητήσεις, αλλά ξεκαθαρίζει ότι οι ελληνικές αρχές συμφώνησαν ήδη τα ποσά που θα εκταμιευθούν τώρα να πάνε για τις δανειακές ανάγκες. Η συζήτηση περί αλλαγής χρήσης σε επενδύσεις θα συνεχιστεί το φθινόπωρο και θα κριθεί από το πως θα εκτελεί γενικώς η Ελλάδα το επενδυτικό της πρόγραμμα, το οποίο προς το παρόν δεν πιάνει τους στόχους.

Η έκθεση προειδοποιεί ότι ο τουρισμός και η ναυτιλία θα είναι οι τομείς της οικονομίας που θα χτυπηθούν ιδιαίτερα σκληρά από τη πανδημία, λόγω της πτώσης των κρατήσεων, των ακυρώσεων από το εξωτερικό, ενώ σοβαρές θα είναι και οι συνέπειες για τις εξαγωγές.

Η έκθεση καταγράφει ότι η ανεργία θα αυξηθεί κοντά στο 20% το 2020 από 17,3% το 2019.

Η Κομισιόν προβλέπει -όπως και στο πακέτο των εαρινών προβλέψεων- ότι το ΑΕΠ θα μειωθεί κατά 10% το 2020 και θα ανακάμψει ισχυρά το 2021.

Η Κομισιόν ενέκρινε επίσης εκθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ για όλα τα κράτη μέλη εκτός από τη Ρουμανία, η οποία βρίσκεται ήδη στο διορθωτικό σκέλος του Συμφώνου, καθώς τα εεν λόγω κράτη θα ξεπεράσουν τυπικά το όριο του ελλείμματος 3% το 2020.

Οι εκθέσεις για τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιταλία και η Ισπανία αξιολογούν επίσης τη συμμόρφωση αυτών των κρατών μελών με το κριτήριο του χρέους το 2019, βάσει επιβεβαιωμένων στοιχείων που επικυρώθηκαν από την Eurostat. Αυτές οι εκθέσεις λαμβάνουν υπόψη τον αρνητικό αντίκτυπο της πανδημίας του κορωνοϊού στα εθνικά δημόσια οικονομικά και η Κομισιόν ξεκαθαρίζει ότι «επί του παρόντος, δεν θα ληφθεί καμία απόφαση για διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος».

Αναλυτικά, οι συστάσεις διαρθρώνονται γύρω από δύο στόχους: βραχυπρόθεσμα, μετριασμός των σοβαρών αρνητικών κοινωνικοοικονομικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού και βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη που διευκολύνει την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Καλύπτουν επίσης τις τέσσερις διαστάσεις της ανταγωνιστικής αειφορίας – σταθερότητα, δικαιοσύνη, περιβαλλοντική βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα – και επίσης δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην υγεία.

Οι συστάσεις καλύπτουν τομείς όπως η επένδυση στη δημόσια υγεία και η ανθεκτικότητα του τομέα της υγείας, η διατήρηση της απασχόλησης μέσω της εισοδηματικής στήριξης για τους πληγέντες εργαζόμενους, η επένδυση σε άτομα και δεξιότητες, η υποστήριξη του εταιρικού τομέα (ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων) και η ανάληψη δράσης κατά του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και ξέπλυμα χρήματος.

Οι δημοσιονομικές ΕΚΕ φέτος είναι ποιοτικές, αποκλίνουν από τις δημοσιονομικές απαιτήσεις που κανονικά θα ισχύουν. Αντικατοπτρίζουν την ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής, συνιστώντας στα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας, τη διατήρηση της οικονομίας και τη στήριξη της επακόλουθης ανάκαμψης.

«Όταν το επιτρέπουν οι οικονομικές συνθήκες, οι δημοσιονομικές πολιτικές πρέπει να στοχεύουν στην επίτευξη συνετών μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών θέσεων και στη διασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους, ενισχύοντας παράλληλα τις επενδύσεις», τονίζει η Κομισιόν

Ο Valdis Dombrovskis, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε σχετικά: «η πανδημία μας έχει χτυπήσει σαν αστεροειδή και άφησε μια τρύπα σε σχήμα κρατήρα στην ευρωπαϊκή οικονομία. Το εαρινό οικονομικό πακέτο έχει αναδιατυπωθεί και εξορθολογιστεί για να παρέχει καθοδήγηση στα κράτη μέλη μας καθώς κατευθύνονται στην καταιγίδα. Σε αυτήν την άμεση φάση, εστιάζουμε στην επένδυση στη δημόσια υγεία και στην προστασία θέσεων εργασίας και εταιρειών. Καθώς μεταβαίνουμε στην ανάκαμψη, το Εξάμηνο θα είναι απαραίτητο για την παροχή μιας συντονισμένης προσέγγισης βάλουμε τις οικονομίες μας πίσω στο δρόμο για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη – κανείς δεν πρέπει να μείνει πίσω. Χρειαζόμαστε επίσης μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες, θα πρέπει να επιτύχουμε μια ισορροπία μεταξύ της επίτευξης της δημοσιονομικής βιωσιμότητας και ταυτόχρονα τόνωσης επενδύσεων.»

Ο Επίτροπος Οικονομίας Paolo Gentiloni, συμπλήρωσε: «η πανδημία και τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού έχουν προκαλέσει ένα βίαιο πλήγμα για τις οικονομίες της Ευρώπης. Αυτές οι συστάσεις αντικατοπτρίζουν αυτήν την άνευ προηγουμένου κατάσταση. Οι προτεραιότητες σήμερα είναι η ενίσχυση της υγειονομικής περίθαλψης, η υποστήριξη των εργαζομένων μας, η διάσωση των επιχειρήσεων μας. Ωστόσο, οι προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε πριν από αυτήν την κρίση δεν έχουν εξαφανιστεί. Έτσι, καθώς κοιτάζουμε το μέλλον, οι επενδυτικοί και μεταρρυθμιστικοί μας στόχοι πρέπει να παραμείνουν επικεντρωμένοι στην επιτυχία των πράσινων και ψηφιακών μεταβάσεων και στη διασφάλιση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτό σημαίνει επίσης ότι όλοι πρέπει να πληρώσουν το μερίδιό τους: δεν μπορεί να υπάρξει χώρος για επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό σε μια Ευρώπη αλληλεγγύης και δικαιοσύνης».

Ο Nicolas Schmit, Επίτροπος για την Απασχόληση και τα Κοινωνικά Δικαιώματα, τόνισε: «η στήριξη των εργαζομένων, η ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας, η καταπολέμηση των ανισοτήτων και η διασφάλιση του δικαιώματος στους ανθρώπους να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους θα είναι κορυφαίες προτεραιότητες για την οικονομική μας ανταπόκριση στην κρίση, καθώς και για τη διασφάλιση μιας πράσινης χωρίς αποκλεισμούς και ψηφιακής μετάβασης».

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων