Τετάρτη, 4 Αυγούστου, 2021

Ενέργεια και Περιβάλλον: Σχέσεις οργής ή στοργής;

Η συνεχώς αυξανόμενη κατανάλωση ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο, επιδρά αρνητικά τόσο στο περιβάλλον όσο και στην ανθρώπινη υγεία. Κατά την καύση του ξύλου, τα σωματίδια που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα επιδρούν αρνητικά στην ανθρώπινη υγεία. Το διοξείδιο του θείου που απελευθερώνεται κατά την ενεργειακή αξιοποίηση του άνθρακα ή του πετρελαίου δημιουργεί την όξινη βροχή. Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά την καύση όλων των ορυκτών καυσίμων συνιστούν την κυριότερη αιτία υπερθέρμανσης του πλανήτη. Παράλληλα, η κατασκευή και λειτουργία υδροηλεκτρικών σταθμών είναι συνυφασμένη πολλές φορές με την μετακίνηση χιλιάδων ανθρώπων και την καταστροφή μεγάλης έκτασης δασών.

Η επίδραση των ενεργειακών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία είναι πολύπλευρη και πολύπλοκη. Όταν καίγεται ξυλεία σε ανοιχτή εστία καύσης μέσα στο σπίτι μου, υπάρχει ο κίνδυνος να εισπνεύσω ιπτάμενα σωματίδια και άλλες βλαβερές ουσίες, αλλά αυτό περιορίζεται στο οικογενειακό μου περιβάλλον. Η κίνηση αυτοκινήτων δημιουργεί το γνωστό “νέφος” το οποίο επιδρά αρνητικά σε όλους τους κατοίκους μιας πόλης. Στην περίπτωση αυτή η επίδραση αυξάνεται σε δημοτικό επίπεδο. Ιπτάμενα σωματίδια, διοξείδιο του θείου και του αζώτου μπορούν να έχουν αρνητική επίδραση ακόμη και εκατοντάδες χιλιόμετρα από την εστία εκπομπής τους. Πρόκειται πλέον για επίδραση περιφερειακού επιπέδου. Τέλος το φαινόμενο του θερμοκηπίου και η υπερθέρμανση του πλανήτη αφορά στο σύνολο των κατοίκων της γης και βεβαίως πρόκειται για επίδραση πλανητικού επιπέδου.

Με βάση τα παραπάνω έχει ενδιαφέρον να δει κανείς τι κάνει ο μεγαλύτερος φορές ενέργειας της χώρας, η ΔΕΗ, για το Περιβάλλον.

H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής για το 2020 (20% Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, 20% εξοικονόμηση ενέργειας, 20% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου) και τις θεσμικές παρεμβάσεις για την κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας.

Η ΔΕΗ επιδιώκει την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητές της όπως την εξόρυξη λιγνίτη, την παραγωγή, τη μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό επιτυγχάνεται γιατί η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί βασικό κριτήριο στη λήψη αποφάσεων της Επιχείρησης.

Οι άξονες της Περιβαλλοντικής Στρατηγικής της ΔΕΗ είναι:

1. Η αντιμετώπιση της πρόκλησης της κλιματικής αλλαγής με μία ολοκληρωμένη στρατηγική για τον περιορισμό των εκπομπών CO2 κατά τη διαδικασία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τις εγκαταστάσεις της. Συμμετέχει στο Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τηρώντας τις δεσμεύσεις της για το πρωτόκολλο του Κιότο και συμβάλλοντας συνεχώς στην επίτευξη των εθνικών στόχων για τη μείωση αυτών και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
Πέραν των υποχρεώσεων της, όπως αυτές απορρέουν από τη σχετική Νομοθεσία, η ΔΕΗ έχει υπογράψει εθελοντικά:

– Τη Διακήρυξη για την κλιματική αλλαγή της EURELECTRIC
– Την Καμπάνια του ΟΗΕ “Seal the Deal”
– Την Πρωτοβουλία του World Business Council for Sustainable Development
– Την πρωτοβουλία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ηλεκτρισμού για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
– Το εθελοντικό Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης και πιστοποίησης κτιρίων, με το διακριτικό τίτλο “GreenBuilding”.

2. Η ανάπτυξη υδροηλεκτρικών έργων και λοιπών ΑΠΕ
Τα υδροηλεκτρικά έργα της ΔΕΗ αξιοποιούν εγχώριους ενεργειακούς πόρους, μειώνουν την εξάρτηση από το εξωτερικό και παράλληλα υποκαθιστούν ορυκτά καύσιμα. Συντελούν επίσης, στην αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, με τη δημιουργία νέων οικοσυστημάτων υψηλής περιβαλλοντικής και αισθητικής αξίας.

Η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. είναι σήμερα η μοναδική ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται και στις τέσσερις κύριες μορφές ΑΠΕ (Αιολική, Υδροηλεκτρική, Ηλιακή και Γεωθερμική), με αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με μηδενική επίπτωση στο περιβάλλον.

3. Η προστασία της ατμόσφαιρας, των νερών και των εδαφών, της βιοποικιλότητας, κλπ
Είναι γνωστό, ότι τόσο η εξόρυξη του λιγνίτη και η λειτουργία των Σταθμών Παραγωγής, όσο και η ανάπτυξη των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σχετίζονται με μια σειρά περιβαλλοντικών επιδράσεων στο φυσικό τοπίο και στον έμβιο κόσμο. Η ΔΕΗ, αναγνωρίζοντας τις επιδράσεις αυτές, διαχειρίζεται με σεβασμό το φυσικό περιβάλλον.
4. Οι καινοτομίες

Η εταιρεία μελετά και αναπτύσσει καινοτόμες λύσεις σε εναλλακτικούς κλάδους παραγωγής ηλεκτρισμού, όπως τα υβριδικά συστήματα και τα βιοκαύσιμα.

Φτάνουν αυτά για να αντιμετωπιστεί η περιβαλλοντική πρόκληση; Το βέβαιο είναι πως χρειάζεται πολύ περισσότερη προσπάθεια, στόχευση και όραμα. Το περιβάλλον δεν πρέπει να το αντιλαμβανόμαστε με όρους «πολυτέλειας μέσα στην κρίση». Είναι το «σπίτι» μας, είναι η ζωή μας.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων