Τρίτη, 27 Ιουλίου, 2021

ΕΝΦΙΑ Reloaded

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Μια απο τις υποσχέσεις του απερχόμενου Πρωθυπουργού όταν βρισκόταν στην αξιωματική αντιπολίτευση ήταν η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, διότι θεωρούσε πως ο φόρος αυτός συντελεί στην δήμευση της περιουσίας των πολιτών. Φυσικά η υπόσχεση αυτή ποτέ δεν έγινε πραγματικότητα καθώς το μέτρο ισχύει ακόμα κανονικά.

Συγκεκριμένα, οι πολίτες θα κληθούν να καταβάλλουν το ίδιο  ποσό φόρου με το περσινό εκτός από τους φορολογούμενους που είχαν μεταβολή στην ακίνητη περιουσία τους, ενώ θα ισχύσουν και οι εκπτώσεις που φθάνουν μέχρι και την πλήρη απαλλαγή για ορισμένες κοινωνικές ομάδες.

Αλλαγές στην κατανομή του ΕΝΦΙΑ με παρεμβάσεις στα κλιμάκια και τους συντελεστές αλλά όχι στο ποσό της είσπραξης αναμένονται το 2016 σε συνδυασμό με την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων.

Ο ΕΝΦΙΑ θα πληρωθεί φέτος σε πέντε μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη έως το τέλος Οκτωβρίου και την τελευταία έως το τέλος Φεβρουαρίου 2016. Το ισχύον καθεστώς προβλέπει απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ που είναι:

• Eκπτωση 20% επί του τελικού ποσού του φόρου για τους ιδιοκτήτες κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων.

• Eκπτωση 50% στον φορολογούμενο, τον ή τη σύζυγο και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του αν διαπιστώνεται οικονομική αδυναμία πληρωμής της συνολικής οφειλής και εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

• Tο συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

• Tο σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας «και του είδους του δικαιώματος» δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, δεν υπερβαίνει το ποσό των 85.000 ευρώ για τον άγαμο, των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο και τον ή τη σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο, τον ή τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα.

• Eκπτωση 100% εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

• Tο συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

• Tο σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ.

• O αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων ισούται ή υπερβαίνει τα τρία, ή ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του έχει αναπηρία σε ποσοστό 80% και άνω.

Επίσης με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης μπορεί να χορηγείται αναστολή πληρωμής του φόρου σε επιχειρήσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις:

• O συνολικός κύκλος εργασιών του νομικού προσώπου, κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. δεν υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του συνολικού φόρου.

• O συνολικός κύκλος εργασιών, όπως ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο, έχει παρουσιάσει μείωση άνω του 30% σε σχέση με το προηγούμενο προς αυτό φορολογικό έτος.

• O συνολικός κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως προκύπτει ύστερα από έλεγχο της Φορολογικής Διοίκησης, ο οποίος διενεργείται υποχρεωτικά εντός τριών μηνών από την υποβολή σχετικής αίτησης.

Εν κατακλείδι, ο ΕΝΦΙΑ παραμένει αμετάβλητος για φέτος και αναμένονται αυξήσεις για τα επόμενα χρόνια και αλλαγή στον τροπο υπολογισμού και πρόκειται να υπάρξει και αλλαγή στις αντικειμενικές αξίες. Ο φόρος αυτός ενοποίησε κάποιους προηγούμενους φόρους και εφόσον πλέον είναι μέτρο του τρίτου μνημονίου το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να αποπληρώνεται σε περισσότερες δόσεις, αλλά η Κυβερνηση δεν πρόλαβε να το κάνει αυτό με αποτέλεσμα οι δόσεις τουλάχιστον για φέτος να μειωθούν.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων