Πέμπτη, 5 Αυγούστου, 2021

Επιβεβλημένη η ανάγκη για χάραξη μεταναστευτικής πολιτικής!

Γράφει ο Γιάννης Νικήτας

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει ισχυρότατες λαθρομεταναστευτικές ροές. Η ένταση του φαινομένου ενισχύεται από τις μεγάλες κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικές μεταβολές σε χώρες της Ασίας και της Αφρικής, σε συνδυασμό με παράγοντες όπως η γεωγραφική θέση της Ελλάδας, η εκτεταμένη ακτογραμμή της και το πλήθος των νησιών και βραχονησίδων της, η πυκνότατη ναυτιλιακή κίνηση, ειδικότερα στο Αιγαίο Πέλαγος, η εγγύτητα προς τις ανατολικές τουρκικές ακτές και οι σχετικά μικρές θαλάσσιες οδοί, που τα οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα πρέπει να καλύψουν, για να μεταφέρουν τους παράνομα διακινούμενους αλλοδαπούς στη χώρα μας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εντοπίζονται δύο μοντέλα λαθρομετανάστευσης, ήτοι το «δυτικό», που αντιμετωπίζουν η Ισπανία και η Μάλτα (μεγάλες θαλάσσιες αποστάσεις μεταξύ χώρας προέλευσης και χώρας προορισμού – χρήση μεγάλων πλοίων – μεταφορά αριθμητικά μεγάλων φορτίων λαθρομεταναστών «on block»), καθώς και το «ανατολικό – ελληνικό» (μικρές διανυόμενες θαλάσσιες αποστάσεις – τελείως διαφορετικό modus operandi εγκληματικών δικτύων – μεγάλος αριθμός περιστατικών με χρήση σκαφών διαφόρων τύπων, που μπορεί να μεταφέρουν – μεγάλου εύρους – αριθμούς λαθρομεταναστών).

Τελευταίως και με τις αποφάσεις τους, τα αρμόδια Όργανα, οι Υπηρεσίες και οι Οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. η FRONTEX), φαίνεται πως στρέφουν το ενδιαφέρον τους στη δυτική πύλη λαθρομετανάστευσης, προσεγγίζοντας σε δεύτερο βαθμό το πρόβλημα που διαχειρίζεται η χώρα μας. Συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους παράνομα διακινούμενους αλλοδαπούς και τις χώρες της Ε.Ε., είναι τα οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα (smuggling links), τα οποία πρέπει να αποτελέσουν και το «στόχο» των αναλαμβανόμενων δράσεων και των επιλεγόμενων πολιτικών. Στα πλαίσια αυτά, η Ελλάδα θεωρεί απαραίτητη την ενίσχυση και την αναβάθμιση της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, ειδικότερα στο πεδίο της ανταλλαγής συγκροτημένων πληροφοριών (intelligence) και ενίσχυσης των ελέγχων.

Η Ελλάδα έχει άμεση ανάγκη από την χάραξη σωστής μεταναστευτικής πολιτικής. Πρακτικά, αυτό συνεπάγεται ποσόστωση στους μετανάστες που έρχονται και διαμένουν στην Ελλάδα και αυστηρή επιτήρηση των συνόρων με παράλληλη συνεργασία στον τομέα της εξάρθρωσης των κυκλωμάτων διακίνησης. Επιβάλλεται, να εφαρμοσθεί μια πολιτική ελεγχόμενης εισόδου μεταναστών ώστε η Ελλάδα να μην καταντήσει αποθήκη μεταναστών. Εάν οι χώρες της Ε.Ε. επιδιώκουν μια αληθινή αλληλεγγύη πρέπει να στηρίξουν έμπρακτα την Ελλάδα ως προς την αντιμετώπιση αυτού του περίπλοκου φαινομένου. Η χάραξη μεταναστευτική πολιτική δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως άλλη μια κυβερνητική πολιτική αλλά ως μια αδήριτη εθνική ανάγκη.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων