Τετάρτη, 18 Μαΐου, 2022

Έρχονται «πράσινοι» περιορισμοί με τη Νέα ΚΑΠ

Η Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΝΚΑΠ) που θα ισχύσει για την 7ετία 2014-2020 εξαρτάται από την συνεχώς αναβαλλόμενη έγκριση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του μακροπρόθεσμου κοινοτικού προϋπολογισμού για την ίδια περίοδο. Η πρόταση της Επιτροπής είναι ελαφρώς μειωμένη στα 371,72 δις ευρώ, συν άλλα 15.2 εκατ. για την έρευνα και την καινοτομία. Από αυτά, τα 281,8 δις ευρώ προορίζονται για άμεσες ενισχύσεις και μέτρα ενίσχυσης της αγοράς προς στήριξη των αγροτών (Πυλώνας 1), ενώ τα υπόλοιπα 89.9 δις προορίζονται για την ανάπτυξη της υπαίθρου (Πυλώνας 2). Τα νούμερα είναι αισθητά μειωμένα και αν τελικά περάσει η πρόταση της Κομισιόν, η μείωση θα γίνει αισθητή στους αγρότες.

Επίσης, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την εξάλειψη των διαφορών στα επίπεδα των ενισχύσεων μεταξύ των γεωργών και μεταξύ των περιφερειών εντός των κρατών μελών, οι 27 είναι υποχρεωμένοι να καταλήξουν σε ενιαία ενίσχυση ανά εκτάριο από το 2019.

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι η Επιτροπή έχει εισηγηθεί ανώτατο όριο άμεσης εισοδηματικής στήριξης για πληρωμές από 150.000 ευρώ, με το μέγιστο ποσό της ενίσχυσης για κάθε μεμονωμένη εκμετάλλευση να περιορίζεται στις 300.000 το χρόνο. Επίσης, εξαρτά το 30% των άμεσων πληρωμών της ΚΑΠ από τρία «πράσινα» μέτρα: 1) Διατήρηση μόνιμων βοσκότοπων, 2) διαφοροποίηση της καλλιέργειας με υποχρέωση για τουλάχιστον τρεις διαφορετικές καλλιέργειες στις αρόσιμες γαίες, δύο εκ των οποίων πρέπει να αντιπροσωπεύουν το 5% της γης η κάθε μια, ενώ η τρίτη δε θα πρέπει να ξεπερνάει το 70% και 3) διατήρηση μιας «οικολογικής περιοχής» στο 7% τουλάχιστον των γεωργικών εκτάσεων μέσω των παρυφών των αγρών, των φρακτών, των δέντρων, των αγραναπαύσεων, των χαρακτηριστικών των τοπίων, των βιότοπων, των ζωνών ανάσχεσης και των δασωδών περιοχών.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων