Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου, 2021

Τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Εταιρική κοινωνική ευθύνη αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, επηρεάζοντας και επηρεαζόμενες από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης τους.

Οι επιχειρήσεις καλούνται να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία, το περιβάλλον και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα στη τοπική κοινωνία. Με απλά λόγια η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της εικόνας της εταιρίας που αποβλέπει στον σεβασμό των αρχών και των αξιών που διέπουν τον πολιτισμό μας. Οι εταιρίες παρά τον όποιον ανταγωνισμό στην αγορά οφείλουν να σέβονται το περιβάλλοντα χώρο στον οποίο ζουν και δραστηριοποιούνται.

Σήμερα, ο θεσμός της Εταιρικής ευθύνης, προσδιορίζεται και με πολιτικές και δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία στοχεύει να του δώσει μεγαλύτερη πολιτική προβολή, να επιβραβεύσει ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για τις ενέργειές τους σε αυτόν τον τομέα και να ενθαρρύνει την ανάληψη μεγαλύτερων πρωτοβουλιών.

Σε αυτό το πλαίσιο έχουν αναπτυχθεί διάφορες ειδικές πιστοποιήσεις και βραβεία για τις επιχειρήσεις που έχουν εντάξει δραστηριότητες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην πολιτική τους με στόχο να δοθούν κίνητρα για όλες τις επιχειρήσεις να πραγματοποιούν τέτοιου είδους ενέργειες.

Βραβεία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης παρέχει στην Ελλάδα η CSR Hellas η οποία κάθε χρόνο πραγματοποιεί αντίστοιχες εκδηλώσεις απονομής βραβείων.

Το κύριο πιστοποιητικό ωστόσο, για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη απονέμεται από την AX Compass Consulting η οποία αποτελεί την πιο αξιόπιστη εταιρία παροχής πιστοποιητικών. Το πρότυπο SA 8000 προσφέρει μια παγκόσμια κοινωνικά αποδεκτή εργασιακή πρακτική η οποία συμμορφώνεται με τις διεθνείς συμβάσεις και δηλώσεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιπρόσθετα, η πιστοποιημένη εταιρεία δείχνει προς όλους τους εργαζόμενους της στην πράξη το σεβασμό και τη δέσμευση στα εργασιακά δικαιώματα και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων