Σάββατο, 13 Αυγούστου, 2022

Έτσι μπορείτε να ακυρώσετε πλειστηριασμούς και κατασχέσεις

Τη δυνατότητα άρσης των κατασχέσεων από την εφορία δίνει εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών που είχε εκδοθεί πριν ακόμα το φαινόμενο πλήξει εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους που είδαν τα χρήματά τους να εξαφανίζονται από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς ή τα ακίνητά τους να δεσμεύονται για να βγουν στο σφυρί, για χρέη ακόμα και λίγων χιλιάδων ευρώ. Σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων κατασχέσεις κάθε μορφής έχουν ληφθεί εναντίον περίπου 800.000 φορολογούμενων.

Ο κάθε φορολογούμενος έχει στη διάθεσή του μερικά νομικά εργαλεία που μπορούν να τον προστατεύσουν από κατασχέσεις της εφορίας ή ακόμα και από πλειστηριασμούς ακινήτων. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, αυτό μπορεί να γίνει με την κατάθεση εγγράφων στην εφορία ή το τελωνείο που έχει προχωρήσει στη λήψη των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης που να αποδεικνύουν ότι συντρέχουν λόγοι επιβίωσης του οφειλέτη αν δεν αρθούν οι κατασχέσεις μερικώς ή ολικώς.

Η κατάσχεση μπορεί να περιοριστεί σε μικρότερο ποσό ή ποσοστό μετά από αίτηση του οφειλέτη στον έφορο, ο οποίος πρέπει να εξετάζει το αίτημα με κριτήρια αντικειμενικά όπως πραγματική οικονομική αδυναμία, λόγοι υγείας, ύψος οφειλής και εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

— Έχει υπαχθεί το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών του φορολογούμενου σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, όπως είναι η πάγια ρύθμιση των 12 έως 24 δόσεων.

HTML tutorial

— Η απαίτηση του οφειλέτη που έχει κατασχεθεί από την εφορία είναι πολύ σημαντική για τη διαβίωσή του εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, μη επιτηδευματία. Στις περιπτώσεις νομικών προσώπων (επιχειρήσεις, ιδρύματα) θα πρέπει να προκύπτει από επίσημα έγγραφα που θα προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος ότι ο περιορισμός κατάσχεσης αφορά στην καταβολή μισθοδοσίας σε υπαλλήλους επιχείρησης, στη καταβολή φορολογικών υποχρεώσεων ή άλλων υποχρεώσεων που κρίνονται αναγκαίες για την βιωσιμότητα και τη συνέχιση της. Ο αιτών θα πρέπει να προσκομίζει σε διάστημα 15 ημερών αποδεικτικά έγγραφα ότι το ανωτέρω ποσό διατίθεται για το σκοπό αυτό.

— Δεν εκκρεμεί εντολή ελέγχου οποιασδήποτε φορολογίας για τον οφειλέτη.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, στη συνέχεια αίρεται το εξής ποσό κατάσχεσης:

α) έως 50% της κατασχεθείσας απαίτησης επί των ευρισκόμενων και μη αποδοθέντων χρημάτων, με εξαίρεση τις οφειλές Φ.Π.Α. που αποδεδειγμένα έχουν εισπραχθεί και δεν έχουν αποδοθεί.

β) έως 30% του παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.),

γ) έως 70% επί των μελλοντικών απαιτήσεων με την προϋπόθεση να καλύπτονται τουλάχιστον τρεις δόσεις της ρύθμισης, εφόσον οι εναπομένουσες δόσεις είναι έως και 12 ή 5 δόσεις, σε περίπτωση που οι εναπομένουσες δόσεις είναι περισσότερες.

δ) η υποχρέωση προσκόμισης και ελέγχου των απαραίτητων δικαιολογητικών στοιχείων, όπως δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την δυνατότητα καταβολής των μηνιαίων δόσεων ή την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής καθώς και τη βιωσιμότητα του διακανονισμού ή η παροχή εγγυήσεων ή εμπραγμάτων ασφαλειών για τη διασφάλιση της οφειλής ανάλογα με το ποσό βασικής οφειλής και κυριότερα ο περιορισμοί: των δόσεων της χορηγηθείσας κατά τα ανωτέρω ρύθμισης, εφόσον προκύπτει δυνατότητα του οφειλέτη να αποπληρώσει την οφειλή του σε λιγότερες δόσεις από τις αρχικά χορηγηθείσες.

Η φορολογική διοίκηση εξετάζει και εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου ο οφειλέτης προσκομίζει έγγραφα, που αποδεικνύουν την αναγκαιότητα του περιορισμού της κατάσχεσης λόγω ειδικών συνθηκών, όπως μακροχρόνια ανεργία ή σοβαρά προβλήματα υγείας.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων