Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου, 2022

EURACTIV: Σημαντική μείωση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με τον μηχανισμό της ΕΕ

«Η μετάβαση της Ευρώπης από την ηλεκτρική ενέργεια που είχε ως βάση τα ορυκτά καύσιμα σε ανανεώσιμες πηγές, μείωσε τις εκπομπές αερίων ενώ έβαλε φρένο σε περιβαλλοντικά προβλήματα», δήλωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος τη Δευτέρα (18 Ιανουαρίου).

Η παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σχεδόν διπλασιαστεί από το 2005, παράγοντας το 34% της ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ το 2019, σε σύγκριση με το 38% από τα ορυκτά καύσιμα, όπως ο άνθρακας και το φυσικό αέριο.

Από το 2005, η μετάβαση της ΕΕ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχει «μειώσει σημαντικά» τις εκπομπές, ενώ παράλληλα παρέχει «σαφείς βελτιώσεις» για περιβαλλοντικά ζητήματα, ανέφερε οργανισμός της ΕΕ σε σχετική του μελέτη.

Αυτά περιλαμβάνουν τη μείωση της οξίνισης του εδάφους, τον ευτροφισμό – όπου το γλυκό νερό υπερφορτώνεται με θρεπτικά συστατικά, προκαλώντας άνθη φυκών και χαμηλά επίπεδα οξυγόνου – κατοχή γης και σωματίδια, ένας τύπος ατμοσφαιρικής ρύπανσης που συνδέθηκε με 379.000 θανάτους στην Ευρώπη το 2018.

«Αντικαθιστώντας περισσότερα ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα, η επέκταση της παραγωγής ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την ΕΕ παρέχει πολλαπλές ευκαιρίες για τη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα μετριάζει την κλιματική αλλαγή», δήλωσε ο ΕΟΠ.

Ο οργανισμός μελέτησε 16 μεθόδους παραγωγής ενέργειας, εκ των οποίων ο άνθρακας, το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο είχαν τις μεγαλύτερες επιπτώσεις στον κύκλο ζωής του περιβάλλοντος.

«Η παραγωγή άνθρακα έχει μακράν την υψηλότερη ένταση αντίκτυπου συνολικά, οδηγώντας στις περισσότερες επιπτώσεις σε όλες τις κατηγορίες που εξετάσαμε και σε όλα τα χρόνια», δήλωσε ο εμπειρογνώμονας του ΕΟΧ στον τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος Mihai Tomescu.

Το μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ είναι τώρα ο άνθρακας και ορισμένες χώρες της ΕΕ, (πιο πρόσφατα η Πορτογαλία), δεσμεύθηκαν να κλείσουν τις εγκαταστάσεις άνθρακα. Ωστόσο, άλλα κράτη μέλη, όπως η Πολωνία, δεν έχουν ακόμη ορίσει ημερομηνία για το πότε θα τελειώσουν με την χρήση του άνθρακα.

«Η έντονη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και η ουσιαστική αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι απαραίτητη για ένα ενεργειακό σύστημα καθαρού μηδενικού και αυτή η μελέτη υπογραμμίζει τα οφέλη αυτής της μετάβασης για το κλίμα και την οικονομία μας, ενώ προτείνει τρόπους για τον περιορισμό των πιθανών αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», δήλωσε. ο διευθυντής του Κέντρου Δράσης για το Κλίμα στην Ευρώπη, Wendel Trio.

Ωστόσο, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν έχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ο ΕΟΠ συνιστά οι μελλοντικές δράσεις να εστιάζονται στη μείωση των επιπτώσεων των πρώτων υλών, όπως ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία και καύσιμα βιομάζας.

Υπάρχουν ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη ρύπανση γύρω από τις φωτοβολταϊκές μονάδες και η μη βιώσιμη βιομάζα μπορεί να οδηγήσει στην καύση δέντρων ζωτικής σημασίας για την αποθήκευση άνθρακα και την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Η αύξηση του μεριδίου της ΕΕ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των μειώσεων των εκπομπών του μπλοκ, αλλά θα απαιτηθεί μια ακόμη ταχύτερη επέκταση για να επιτρέψει στον τομέα της ενέργειας να είναι 70% με βάση τις ανανεώσιμες πηγές έως το 2030

Η ΕΕ είχε έκπτωση κάτω του 0,5% για την επίτευξη του δεσμευτικού στόχου της για μερίδιο 20% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην κατανάλωση ενέργειας για το 2020, αλλά ο τομέας της ηλεκτρικής ενέργειας έχει πολύ δρόμο να διανύσει.

Αυτός άλλωστε είναι υπεύθυνος για σχεδόν το ένα τέταρτο όλων των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην ΕΕ. αφού τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να παρέχουν περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με τις εγκαταστάσεις που βασίζονται στην καύση να κυριαρχούν στο ενεργειακό μείγμα.

Η πλήρης εφαρμογή των εθνικών ενεργειακών και κλιματικών σχεδίων από τα κράτη μέλη θα σήμαινε ότι η ΕΕ θα μπορούσε να επιτύχει τον τρέχοντα κλιματικό στόχο της -40% έως το 2030, αλλά εξακολουθεί να απέχει πολύ από την επίτευξη του αναμενόμενου στόχου -55%.

Για να εκπληρώσει η ΕΕ τις δεσμεύσεις της βάσει της Συμφωνίας του Παρισιού και να περιορίσει την υπερθέρμανση του πλανήτη στους 1,5 ° C πάνω από τους προ-βιομηχανικούς χρόνους, πρέπει να υπάρξει αύξηση 50% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας έως το 2030 και 100% έως το 2040, σύμφωνα με το κλίμα Δίκτυο δράσης.

«Ανανεώσιμα έργα πρόκειται να αναπτυχθούν. Ως εκ τούτου, χρειαζόμαστε το σωστό πλαίσιο για να κατευθύνουμε τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές τα επόμενα χρόνια, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι επιλέγουμε την πιο βιώσιμη ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη. Οι πολιτικές για το κλίμα, την ενέργεια και τη βιοποικιλότητα πρέπει να αλληλοενισχύονται », δήλωσε ο Τρίο.

Πηγή: https://www.euractiv.com/section/energy/news/shift-to-renewables-significantly-decreased-emissions-eu-agency-says/?fbclid=IwAR3SxSoK8yia8yPsvOF9SXj-XjJrQiPKLjX8quKBJEotJ7XljNs4kwg6duI

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων