Κυριακή, 1 Αυγούστου, 2021

Eurobank: Κέρδη 60 εκατ ευρώ κατέγραψε στο α’ τρίμηνο του 2016

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Κέρδη 60 εκατ ευρώ κατέγραψε στο α’ τρίμηνο του 2016 η τράπεζα Eurobank, έναντι ζημίας 94 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2015, ενώ επέστρεψε στην κερδοφορία για πρώτη φορά από γ’ τρίμηνο του 2011.

Ειδικοτερα, σε δηλώσεις τους τα ανώτατα στελέχη της τράπεζας δήλωσαν τα ακόλουθα:

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Eurobank, Νικόλαος Καραμούζης, δήλωσε ότι:

«Η διαφαινόμενη συμφωνία με τους Ευρωπαίους εταίρους για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την έναρξη της συζήτησης για τη βιώσιμη ρύθμιση του δημοσίου χρέους θέτει τις βάσεις για τον περιορισμό των αβεβαιοτήτων, τη βελτίωση της εμπιστοσύνης και την αποκατάσταση της σταθερότητας στη χώρα και την ελληνική οικονομία.

Απαλλαγμένο από το βάρος της αμφιβολίας για τις μακροοικονομικές προοπτικές, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα μπορεί πλέον να εστιάσει στο βασικό του ρόλο, που είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας, η στήριξη των υγιών και διεθνώς ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, η ενίσχυση της απασχόλησης και η συμβολή στη μετάβαση προς ένα βιώσιμο πρότυπο εξωστρεφούς και επενδυτικής ανάπτυξης.

Η δυνατότητα των τραπεζών να συμβάλουν σε ένα διατηρήσιμο ανοδικό κύκλο συνδέεται με την επιτυχή αντιμετώπιση μεγάλων προκλήσεων, όπως η αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η επιστροφή των καταθέσεων και η σταδιακή αποκατάσταση της πρόσβασής τους στις κεφαλαιαγορές, δηλαδή με την ανάκτηση της αξιοπιστίας τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς.

Κρίσιμο παράγοντα για την επίτευξη των παραπάνω στόχων αποτελεί η λήψη μέτρων ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των αγορών στις προοπτικές της χώρας, η άρση όλων των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και η αξιόπιστη υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που προάγουν την οικονομική ανάπτυξη και τις επενδύσεις και προσελκύουν σημαντικά και εξαιρετικά αναγκαία ξένα κεφάλαια και επενδύσεις.

Οι αναμενόμενες θετικές αποφάσεις της ΕΚΤ, ιδιαίτερα ως προς την αποδοχή των ελληνικών ομολόγων ως ενεχύρων, η πιθανή συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης και η αύξηση της αξίας αποδοχής των ελληνικών ενεχύρων που υποβάλλονται στο Ευρωσύστημα για δανεισμό, μπορούν να ενισχύσουν αποφασιστικά τη ρευστότητα και την κερδοφορία των τραπεζικών οργανισμών και, επομένως, τη δυνατότητά τους να στηρίξουν την οικονομική ανάκαμψη και την έξοδο από την πολυετή ύφεση.

Στο πλαίσιο αυτό η Eurobank, με σχέδιο, με ισχυρή διεθνή μετοχική βάση και θωρακισμένο ισολογισμό, με έμφαση στη διαφάνεια και τις σύγχρονες αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης, και με ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την πελατεία της, είναι σε ευνοϊκή θέση για να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες του ανοδικού κύκλου, δημιουργώντας ταυτόχρονα αξία για τους μετόχους, οφέλη για τους πελάτες της, την ευρύτερη κοινωνία και την οικονομία».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος, Φωκιών Καραβίας, σημείωσε:

«Τα αποτελέσματα του Α΄ τριμήνου επιβεβαιώνουν ότι η Eurobank βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης του βασικού στόχου για κερδοφόρο 2016, καθώς είχαμε το πρώτο θετικό αποτέλεσμα μετά από πέντε χρόνια πρωτοφανούς δοκιμασίας για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Η επιστροφή στην κερδοφορία θα παγιώσει τη σημαντικά βελτιωμένη εικόνα της Eurobank, τόσο έναντι των ρυθμιστικών αρχών όσο και στην ευρεία κοινωνία, διευκολύνοντας την επιστροφή των καταθέσεων και την προσπάθεια επανόδου στις διεθνείς αγορές.

Τα εσόδα προ προβλέψεων (έσοδα από τόκους και προμήθειες μείον λειτουργικό κόστος) αυξήθηκαν ικανοποιητικά σύμφωνα με το στόχο που έχει τεθεί για το έτος, ενώ η μείωση των προβλέψεων είναι αποτέλεσμα της σημαντικής υποχώρησης του ρυθμού δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση. Η προσδοκώμενη ολοκλήρωση της αξιολόγησης αναμένεται να βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου μας για επάνοδο των καταθέσεων στην Ελλάδα, ενώ είναι θετικό ότι το κόστος τους παραμένει καθοδικό, παρά τις προκλήσεις του Α’ τριμήνου.

Η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και η ανάκτηση αξίας μέσα από αυτήν παραμένει στην τρέχουσα συγκυρία η στρατηγική προτεραιότητά μας και η μεγαλύτερη πρόκληση που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.

Στο πλαίσιο αυτό, η συμφωνία με ένα κορυφαίο διεθνές επενδυτικό ταμείο, το KKR, με τη συμμετοχή της EBRD, για τη διαχείριση μέρους του προβληματικού δανειακού χαρτοφυλακίου και την αναδιάρθρωση βιώσιμων επιχειρήσεων με την εισροή νέων κεφαλαίων, έχει κεντρικό και πιλοτικό χαρακτήρα.

Η πλατφόρμα διαχείρισης είναι ανοιχτή στη συμμετοχή όλων των ελληνικών τραπεζών και ανοίγει το δρόμο για νέες στρατηγικές διαχείρισης του προβλήματος των προβληματικών επιχειρηματικών δανείων, που μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά τόσο στην εξυγίανση των χαρτοφυλακίων των τραπεζών (και επομένως στη δυνατότητά τους να χρηματοδοτούν τις υγιείς επιχειρήσεις), όσο και στην ανασυγκρότηση επιχειρήσεων και κλάδων ώστε να είναι βιώσιμοι και ανταγωνιστικοί στις διεθνείς αγορές.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι η πορεία των διεθνών μας δραστηριοτήτων, για τις οποίες επιβεβαιώνεται η επιστροφή τους σε σταθερή τροχιά κερδοφορίας και συνολικής βελτίωσης των μεγεθών, τάση που αναμένεται να συνεχιστεί καθώς οι οικονομίες της περιοχής ανακάμπτουν με σχετικά ισχυρούς ρυθμούς.

Τέλος, η πώληση χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων με ελκυστικούς όρους στην Βουλγαρία και στη Ρουμανία αποτελούν μέρος της στρατηγικής μας για την περαιτέρω ενδυνάμωση των ισολογισμών των εκεί θυγατρικών μας».

Στην ανακοίνωσή της, η Eurobank αναφέρει αναλυτικότερα:

Ιδιαίτερα θετικά ήταν τα αποτελέσματα της Eurobank το Α΄ τρίμηνο 2016, καθώς η Τράπεζα επέστρεψε στην κερδοφορία, για πρώτη φορά μετά το Γ΄ τρίμηνο 2011.

Τα καθαρά κέρδη σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν σε €60εκ., έναντι ζημιών €175εκ. το Δ΄ τρίμηνο 2015, ως αποτέλεσμα της σημαντικής βελτίωσης των λειτουργικών επιδόσεων της Τράπεζας.

Πιο αναλυτικά, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 2,0% έναντι του Δ΄ τριμήνου 2015 και ανήλθαν σε €383εκ. το Α΄ τρίμηνο 2016, κυρίως λόγω της μείωσης του κόστους χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα.

Παράλληλα, το καθαρό περιθώριο επιτοκίου βελτιώθηκε περαιτέρω σε 2,15%, από 2,09% το Δ΄ τρίμηνο 2015.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 10,0% σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε €68εκ. το Α΄ τρίμηνο 2016, λόγω υψηλότερων εσόδων από τις εργασίες στις κεφαλαιαγορές και χαμηλότερων δαπανών για τη χρήση των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου (Πυλώνας ΙΙ).

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν σε €451εκ., από €437εκ. το Δ΄ τρίμηνο 2015, ενώ τα λοιπά έσοδα ανήλθαν σε €64εκ., έναντι ζημιών €8εκ. το Δ΄ τρίμηνο 2015. Κατά συνέπεια, τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €514εκ., καταγράφοντας αύξηση 19,7% έναντι του Δ΄ τριμήνου 2015.

Οι Λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 1,4%4 σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €253εκ. το Α΄ τρίμηνο 2016.

Ο δείκτης αποτελεσματικότητας (κόστος προς έσοδα) βελτιώθηκε σημαντικά και διαμορφώθηκε σε 49,2% το Α΄ τρίμηνο 2016, από 58,7% 4 το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 14,3% 5 και ανήλθαν σε €198εκ. το Α΄ τρίμηνο 2016, από €173εκ.5 το Δ΄ τρίμηνο 2015.

Τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 57,9%5 σε €261εκ., από €165εκ.5 το Δ΄ τρίμηνο 2015.

Σημαντική επιβράδυνση σημειώθηκε στη δημιουργία νέων δανείων σε καθυστέρηση το Α΄ τρίμηνο 2016.

Ειδικότερα, τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών υποχώρησαν κατά 82% σε σχέση με το Δ΄ τρίμηνο 2015, από €235εκ. σε €42εκ., συνέπεια των πρωτοβουλιών της Τράπεζας για την αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Μείωση κατέγραψαν επίσης και τα συνολικά δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ως ποσοστό του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, από 35,2% στο τέλος του 2015 σε 34,8% στο τέλος του Α΄τριμήνου 2016.

Η κάλυψη των δανείων αυτών από προβλέψεις παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα και διαμορφώθηκε σε 64,3% την ίδια περίοδο.

Στα πλαίσια της ενεργούς διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων εντάσσεται και η συμφωνία με την KKR και την EBRD, που υπογράφηκε σήμερα [17/5/2016] και η οποία θα προσφέρει στις ελληνικές εταιρείες νέες πηγές χρηματοδότησης και λειτουργικής υποστήριξης.

Η συμφωνία αυτή είναι σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική της Eurobank για τη στήριξη των ελληνικών εταιρειών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Οι προβλέψεων έναντι πιστωτικών κινδύνων διαμορφώθηκαν σε €175εκ. το Α΄ τρίμηνο 2016, από €263εκ. το Δ΄ τρίμηνο 2015 και αντιστοιχούσαν σε 1,76% επί των μέσων χορηγήσεων.

Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό κατέγραψαν αξιοσημείωτες επιδόσεις για ακόμα ένα τρίμηνο, καθώς τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €27εκ., από €14εκ. το Δ΄τρίμηνο 2015, με τις δραστηριότητες σε όλες τις χώρες να είναι κερδοφόρες.

Η κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, καθώς ο δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας Ι (CET1) διαμορφώθηκε σε 16,5% επί του σταθμισμένου ενεργητού στο τέλος Μαρτίου 2016.

Σημαντική ήταν επίσης και η μείωση της τρέχουσας χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα σε €22,8δισ., έναντι €25,3δισ. στο τέλος του 2015, ως αποτέλεσμα κυρίως της σύναψης συμφωνιών repos στη διατραπεζική αγορά.

Οι καταθέσεις πελατών παρέμειναν σταθερές στην Ελλάδα σε σχέση με το τέλος του 2015, ενώ αυξήθηκαν στο εξωτερικό κατά €382εκ., αποτέλεσμα και της εξαγοράς της Alpha Bank Βουλγαρίας.

Οι καταθέσεις του Ομίλου ανήλθαν συνολικά σε €31,8δισ. στο τέλος Μαρτίου 2016.

Οι χορηγήσεις (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €51,3δισ.

Τα δάνεια προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά ανήλθαν σε €26,6δισ. και €24,7δισ. αντίστοιχα στο τέλος του Μαρτίου 2016.

Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε σε 125,1%, από 126,9% στο τέλος του 2015.»

Εν κατακλείδι, ως θετική εξέλιξη μπορεί να λογίζεται η καταγραφή κερδών απο την τράπεζα ιδίως λόγω των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίου, όσο και στην μεγάλη πτώση των τραπεζικών μετοχών, αλλα και γιατί στο αντίστοιχο διάστημα το 2015 κατέγραψε ζημιές.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων