Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου, 2021

Eurobank: Μείωση παραγωγικότητας της εργασίας βασικό στοιχείο του 2015 για την οικονομία της Ελλάδας

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Πρόσφατα η τράπεζα έδωσε στην δημοσιότητα το νέο εβδομαδιαίο οικονομικό δελτίο της, το οποίο εξετάζει την παραγωγικότητα της εργασίας που παρατηρείται στην ελληνική οικονομία για το έτος 2015. Το συμπέρασμα αυτό σημειώθηκε λόγω του ότι το πραγματικό προϊόν μειώθηκε το 2015 παρά την αύξηση της απασχόλησης και των ωρών εργασίας ανά απασχολούμενο.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας (Eurostat) η πραγματική παραγωγικότητα της εργασίας – μετρούμενη σε όρους πραγματικού προϊόντος ανά απασχολούμενο (ΠΠΑ) – συρρικνώθηκε κατά -2,15% το 2015. Το αντίστοιχο μέγεθος σε όρους πραγματικού προϊόντος ανά ώρα εργασίας ήταν -2,98% (ΠΠΩΕ).

Η ετήσια πτώση του ΠΠΑ και του ΠΠΩΕ το 2015 ήταν η τρίτη και η δεύτερη χειρότερη επίδοση αντίστοιχα από την αρχή της ελληνικής «μεγάλης ύφεσης». Αξίζει να αναφέρουμε πως από το 2007 μέχρι το 2015 η σωρευτική πτώση του ΠΠΑ ήταν -12,40% ενώ του ΠΠΩΕ ήταν -9,41%.

Δηλαδή, το 2015 ο μέσος Έλληνας απασχολούμενος ήταν κατά -12,40% λιγότερο παραγωγικός σε σχέση με το 2007. Με βάση τα προαναφερθέντα στοιχεία, η ετήσια μεταβολή της απασχόλησης διαμορφώθηκε στο +1,92% και των ωρών εργασίας ανά απασχολούμενο στο +0,83% το 2015.

Συμπεραίνουμε, αναφέρει η Eurobank, πως η ενίσχυση του παραγωγικού συντελεστή της εργασίας δεν οδήγησε σε αύξηση του πραγματικού προϊόντος της οικονομίας το 2015 (τουναντίον, ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης ήταν αρνητικός -0,23%) λόγω μείωσης της πραγματικής παραγωγικότητας της εργασίας.

Την ύπαρξη του εν λόγω φαινομένου – είτε σε όρους έτους είτε σε όρους τριμήνου – την έχουμε επανειλημμένως τονίσει στο παρόν φυλλάδιο. Τα στοιχεία του 2015 αποδεικνύουν ότι η αύξηση της απασχόλησης δεν αρκεί για να οδηγηθεί η ελληνική οικονομία σε ένα μονοπάτι ανάκαμψης.

Σύμφωνα με την Eurobank, απαιτείται να εφαρμοστούν κατάλληλες πολιτικές έτσι ώστε παράλληλα με την αύξηση του αριθμού των εργαζομένων να υπάρξει και ενίσχυση της παραγωγικότητας της εργασίας.

Το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 23,96% το Δεκέμβριο 2015 από 24,36% το Νοέμβριο 2015 και από 25,91% τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Το μέσο ποσοστό ανεργίας – μέσος όρος δώδεκα μηνών – ήταν 24,97% το 2015. Σε σύγκριση με το 2014 καταγράφηκε πτώση της τάξης της -1,58 ποσοστιαίας μονάδας.

Η ετήσια μεταβολή του εθνικού δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) ήταν -0,52% το Φεβρουάριο 2016 από -0,73% τον Ιανουάριο 2016. Τα αντίστοιχα μεγέθη για τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) ήταν +0,07% και -0,12%. Τέλος ο ΕνΔΤΚ με σταθερούς φόρους μειώθηκε σε ετήσια βάση -1,90% το Φεβρουάριο 2016 από -2,10% τον προηγούμενο μήνα.

Εν κατακλείδι, το οικονομικό δελτίο αυτό είναι πολύ βασικό εργαλείο για όλες τις εταιρείες, οι οποίες θα πρέπει να επανεξετάσουν τον τρόπο, με τον οποίο εργάζονται και να κάνουν ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους εργαζομένους προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγικότητα τους, αλλά και να χορηγηθούν τα απαραίτητα κίνητρα για την αύξηση της παραγωγικότητας.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων