Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου, 2021

Eurobank: Μελέτη σχετικά με τις επιπτώσεις της μακροχρόνιας ανεργίας

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Πρόσφατα δημοσιεύθηκε ένα νέο οικονομικό δελτίο της Eurobank, το οποίο αναφέρει ότι επιβραδύνθηκε ο ρυθμός πτώσης του ποσοστού ανεργίας, την αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και την μείωση του εξωτερικού εμπορίου. Παρόλα αυτά η πρόβλεψη για την ύφεση του 2015 δείχνει να επιβεβαιώνεται παρόλο που υπάρχει μία πρόσκαιρη βελτίωση στην βιομηχανική παραγωγή.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τη μελέτη αυτή, το ποσοστό ανεργίας, δηλαδή ο λόγος των ανέργων ως προς το εργατικό δυναμικό, διαμορφώθηκε στο 24,59% το Νοέμβριο του 2015. Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2015 καταγράφηκε οριακή μείωση 0,06 ποσοστιαίων μονάδων (ΠΜ) ενώ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014 η πτώση ήταν 1,30 ΠΜ.

Τους τελευταίους έξι μήνες παρατηρείται επιβράδυνση στο ρυθμό πτώσης του ποσοστού ανεργίας. Αυτό το στοιχείο, παράλληλα με την πρόσφατη πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (χειμερινές προβλέψεις, 4/2/2016) για αρνητικό ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης το 2016, σηματοδοτεί ότι στο τρέχον έτος η πτωτική πορεία του ποσοστού ανεργίας είναι πιθανό να αντιστραφεί.

Το γεγονός αυτό αναμένεται να έχει αρνητικές συνέπειες για τις παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας. Για παράδειγμα, το υψηλό ποσοστό των μακροχρονίων ανέργων οδηγεί σε απαξίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου και ως εκ τούτου σε μείωση του δυνητικού προϊόντος της οικονομίας. Επιπρόσθετα, η δυνατότητα της οικονομίας να χρηματοδοτήσει στο μέλλον το ίδιο επίπεδο κοινωνικών παροχών όπως αυτό στο παρόν τίθενται εν αμφιβόλω.

Σύμφωνα με τις χειμερινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης για τα έτη 2015, 2016 και 2017 αναμένεται να διαμορφωθεί στο 0,00%, -0,70% και 2,74% αντίστοιχα. Στην περίπτωση που επαληθευθούν οι εν λόγω προβλέψεις τότε η τριετία 2013-2016 θα χαρακτηριστεί ως περίοδος στασιμότητας. Μάλιστα, σύμφωνα με τις αντίστοιχες χειμερινές εκτιμήσεις του 2015, ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης για τα έτη 2015 και 2016 αναμενόταν στο 2,5% και 3,6% αντίστοιχα.

Παρά το γεγονός ότι η αναμενόμενη ύφεση του 2015 τείνει να αποδειχτεί ηπιότερη από τις προβλέψεις των καλοκαιρινών μηνών, πτωτικά ρίσκα για τις προοπτικές της οικονομίας εξακολουθούν να υφίστανται. Η σταθερή πορεία της ιδιωτικής κατανάλωσης σε ένα περιβάλλον αρνητικού ρυθμού αποταμίευσης (από την πλευρά των νοικοκυριών), η συρρίκνωση των επενδύσεων και η μείωση των εξαγωγών συμβάλλουν στην δημιουργία συνθηκών στασιμότητας στο παρόν και νέας ύφεσης στο μέλλον.

Ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής σημείωσε ετήσια αύξηση 5,19% το Δεκέμβριο 2015. Το αντίστοιχο μέγεθος το Νοέμβριο του 2015 ήταν 2%. Για το σύνολο του έτους η μέση ετήσια μεταβολή ήταν 0,65%. Η εν λόγω θετική επίδοση προέρχεται κυρίως από το β’ εξάμηνο του 2015.

Τέλος, σύμφωνα με τα στοιχεία εμπορευματικών συναλλαγών της ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι εξαγωγές κατέγραψαν ετήσια μείωση 2,61% το Δεκέμβριο του 2015. Το αντίστοιχο μέγεθος για τις εισαγωγές ήταν -7,91%. Για το σύνολο του έτους οι εξαγωγές μειώθηκαν 1,39 δισ. ευρώ ή 5,12% ενώ οι εισαγωγές συρρικνώθηκαν 4,55 δισ. ευρώ ή 9,45%.

Εν κατακλείδι, το οικονομικό δελτίο παρατηρεί τα οικονομικά δεδομένα και εκδίδει τα συμπεράσματα του προκειμένου να υπάρχει πλήρη ενημέρωση. Πέρα όμως από την αύξηση κάποιων δεικτών θα πρέπει να υπάρχει και αύξηση εισοδημάτων ή έστω να μπορέσει να αυξηθεί η αγοραστική αξία των πολιτών.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων