Πέμπτη, 11 Αυγούστου, 2022

Eurobank: Με ποιον τρόπο θα αυξηθούν οι επενδύσεις

Σε μία νέα μελέτη της τράπεζας που περιλαμβάνεται στο εβδομαδιαίο δελτίο για την ελληνική οικονομία με τίτλο «Επτά μέρες Οικονομία» γίνεται μία πλήρης ανάλυση των τρόπων με τους οποίους θα αυξηθούν οι επενδύσεις, ενώ η μελέτη αυτή εστιάζει στο εξαιρετικά χαμηλό μερίδιο των επενδύσεων στην σύνθεση του ΑΕΠ.

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Αναλύοντας τη σύνθεση του ΑΕΠ, η ελληνική τράπεζα παρατηρεί τα εξής:

το μερίδιο της ιδιωτικής κατανάλωσης ενισχύθηκε κατά 5,1 μονάδες – δηλαδή από 64,8% το 2007 στο 69,9% το 2015
το μερίδιο της δημόσιας κατανάλωσης μειώθηκε οριακά κατά 0,4 μονάδες
το μερίδιο του ακαθαρίστου σχηματισμού πάγιου κεφαλαίου συρρικνώθηκε κατά 14,5 μονάδες
το μερίδιο των εξαγωγών αυξήθηκε κατά 9,4 μονάδες
το μερίδιο των εισαγωγών μειώθηκε κατά 3,2 μονάδες

HTML tutorial

Όπως εξηγείται στη συνέχεια, η αύξηση του μεριδίου της ιδιωτικής κατανάλωσης οφείλεται στη διαδικασία εξομάλυνσης της κατανάλωσης, μέσω της μείωσης του πλούτου των νοικοκυριών, ενώ η ενίσχυση του μεριδίου των εξαγωγών ερμηνεύεται από το γεγονός ότι η εξωτερική ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες ενισχύθηκε, σε σχέση με την εγχώρια.

Η Eurobank διαπιστώνει παράλληλα, πως η ελληνική οικονομία παρουσιάζει το υψηλότερο μερίδιο ιδιωτικής κατανάλωσης και το χαμηλότερο μερίδιο επένδυσης, ανάμεσα στα κράτη – μέλη της Ε.Ε.

Όσον αφορά το πρώτο μέγεθος, η απόκλιση ανάμεσα στην ελληνική οικονομία και την Ε.Ε. είναι στις 13,6 μονάδες (69,9% – 56,3%) ενώ όσον αφορά το δεύτερο, διαμορφώνεται στις 8,0 μονάδες (11,5% – 19,5%).

Κατά την Eurobank επομένως, η αύξηση του μεριδίου των επενδύσεων, η οποία συνιστά αναγκαία συνθήκη για την επιστροφή της οικονομίας σε βιώσιμους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης, προϋποθέτει:

την ανάκαμψη του μεριδίου της ιδιωτικής αποταμίευσης
την ύπαρξη όχι υπερβολικών πλεονασμάτων στον κυβερνητικό προϋπολογισμό
τη δημιουργία – για κάποιο χρονικό διάστημα – ελεγχόμενου ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο

Τέλος, θα πρέπει μελέτες σαν και αυτές που αναφέρονται στον τρόπο προσέλκυσης επενδύσεων να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς προκειμένου να προχωράμε με μία σωστή στρατηγική που στόχο θα έχει να βοηθήσει τους πολίτες και να οδηγήσει την χώρα προς την ανάπτυξη.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων