Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου, 2023

Eurobank: Θετική συνεισφορά των καθαρών εξαγωγών τριμήνου

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

 Θετική συνεισφορά στον ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας το 3ο τρίμηνο 2017, αναμένεται να έχουν οι καθαρές εξαγωγές, επισημαίνει η Eurobank στο εβδομαδιαίο οικονομικό της δελτίο “7 ημέρες οικονομία”. Όπως σημειώνεται στο οικονομικό δελτίο της τράπεζας, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία (provisional data) των τριμηνιαίων εθνικών λογαριασμών που δημοσιεύει η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ο ετήσιος ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 0,8% το 2ο τρίμηνο 2017 από 0,4% το 1ο τρίμηνο 2017.

Στο οικονομικό δελτίο της τράπεζας τονίζεται ότι η ενίσχυση της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας το 2ο τρίμηνο 2017 προήλθε από τις συνιστώσες των εξαγωγών (συνεισφορά 2,8 ποσοστιαίων μονάδων – ΠΜ), της δημόσιας κατανάλωσης (0,7 ΠΜ) και της ιδιωτικής κατανάλωσης (0,5 ΠΜ). Η μεταβολή των αποθεμάτων, οι εισαγωγές και οι επενδύσεις παγίων είχαν αρνητική συνεισφορά της τάξης των -1,6, -1,0 και -0,5 ΠΜ αντίστοιχα.

Βάσει των παραπάνω στοιχείων, η συνεισφορά των καθαρών εξαγωγών (εξαγωγές μείον εισαγωγές) και της εγχώριας ζήτησης (κατανάλωση και επενδύσεις) στον ετήσιο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης το 2ο τρίμηνο 2017 διαμορφώθηκε στις 1,8 και -0,9 ΠΜ αντίστοιχα.

Σε ότι αφορά την εικόνα που διαμορφώνεται αναφορικά με την πορεία των καθαρών εξαγωγών το 3ο τρίμηνο 2017, στο οικονομικό δελτίο της Eurobank επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ, ισοζύγιο πληρωμών) και της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ, εμπορευματικές συναλλαγές), η συνεισφορά των καθαρών εξαγωγών στην ετήσια μεταβολή του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) το 3ο τρίμηνο 2017 αναμένεται να είναι θετική. Το εν λόγω ποιοτικό συμπέρασμα, κατά τη Eurobank, εδράζεται στην καταγραφείσα επίδοση του τομέα των υπηρεσιών και συγκεκριμένα της τουριστικής βιομηχανίας.

Όπως σημειώνεται στο οικονομικό δελτίο της Eurobank, τα συγκεντρωτικά μεγέθη των εξωτερικών συναλλαγών της ελληνικής οικονομίας για το 3ο τρίμηνο 2017 έχουν ως εξής (στοιχεία ισοζυγίου πληρωμών της ΤτΕ): οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών διαμορφώθηκαν στα 19.216,8 εκατ. ευρώ (τρέχουσες τιμές) παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση της τάξης των 1.753,8 εκατ. ευρώ ή 10,0%. Οι εξαγωγές υπηρεσιών ενισχύθηκαν κατά 1.399,6 εκατ. ευρώ ή 12,5% και το αντίστοιχο μέγεθος για τις εξαγωγές αγαθών ήταν 354,3 εκατ. ευρώ ή 5,6%.

Στο δελτίο “7 Ημέρες Οικονομία” τονίζεται εξάλλου ότι στον τομέα των υπηρεσιών οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 976,7 εκατ. ευρώ ή 12,3% και ακολούθησαν οι κατηγορίες των μεταφορών και των λοιπών υπηρεσιών με ενίσχυση της τάξης των 332,9 (ή 15,7%) και 89,9 (ή 8,0%) εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Τέλος, στον τομέα των αγαθών η υψηλότερη αύξηση σημειώθηκε στην κατηγορία των προϊόντων χωρίς καύσιμα και πλοία (305,5 εκατ. ευρώ ή 6,7%) και ακολούθησαν τα καύσιμα και τα πλοία με άνοδο της τάξης των 30,1 (ή 1,8%) και 18,6 εκατ. ευρώ (ή 113,0%) αντίστοιχα.

Στην πλευρά της χρέωσης των εξωτερικών συναλλαγών, όπως αναφέρει η Eurobank, τα στοιχεία είχαν ως ακολούθως: Οι ελληνικές εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ανήλθαν στα 13.895,9 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο 2017 καταγράφοντας ετήσια αύξηση 1.253,1 εκατ. ευρώ ή 9,9%. Στον τομέα των αγαθών σημειώθηκε ενίσχυση της τάξης των 1.040,1 εκατ. ευρώ ή 10,3% και το αντίστοιχο μέγεθος στον τομέα των υπηρεσιών ήταν 213,0 εκατ. ευρώ ή 8,4%.

Στις επί μέρους κατηγορίες αγαθών, η μεγαλύτερη ενίσχυση παρατηρήθηκε στα προϊόντα χωρίς καύσιμα και πλοία (556,5 εκατ. ευρώ ή 7,1%) και ακολούθησαν τα καύσιμα με αύξηση 491,5 εκατ. ευρώ ή 21,7%. Στην κατηγορία των πλοίων καταγράφηκε πτώση -7,9 εκατ. ευρώ ή -14,8%. Σε ότι αφορά τις υπηρεσίες, οι κατηγορίες των λοιπών υπηρεσιών και των μεταφορών παρουσίασαν ενίσχυση της τάξης των 134,9 εκατ. ευρώ ή 16,8% και 131,9 εκατ. ευρώ ή 11,5% αντίστοιχα. Οι εισαγωγές ταξιδιωτικών υπηρεσιών κατέγραψαν πτώση της τάξης των -€53,8 εκατ. ή -9,2%.

Βάσει των προαναφερθέντων μεταβολών, συνεχίζει η Eurobank, το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών, ήτοι οι καθαρές εξαγωγές, σημείωσε ετήσια αύξηση κατά 500,7 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο 2017. Το αντίστοιχο μέγεθος το 2ο τρίμηνο 2017 ήταν 471,8 εκατ. ευρώ. Η ενίσχυση του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών προήλθε από την αύξηση του ισοζυγίου υπηρεσιών κατά 1.186,5 εκατ. ευρώ και από τη μείωση του ισοζυγίου αγαθών κατά -685,8 εκατ. ευρώ.

Στον τομέα των υπηρεσιών η υψηλότερη αύξηση προήλθε από το ταξιδιωτικό ισοζύγιο (ενίσχυση 1.030,5 εκατ. ευρώ) και ακολούθησε αυτό των μεταφορών με άνοδο 201,0 εκατ. ευρώ. Τέλος, στον τομέα των αγαθών η μεγαλύτερη πτώση καταγράφηκε στο ισοζύγιο των καυσίμων (-461,3 εκατ. ευρώ) και ακολούθησε το ισοζύγιο των προϊόντων χωρίς καύσιμα και πλοία με μείωση -251,0 εκατ. ευρώ.

Στο οικονομικό δελτίο της τράπεζας τονίζεται ότι ο κλάδος του τουρισμού αναδεικνύεται σε βασικό μοχλό ενίσχυσης των καθαρών εξαγωγών (οπότε και του ΑΕΠ) για το 2ο και το 3ο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Επιπρόσθετα, το ισοζύγιο υπηρεσιών μεταφορών παρουσιάζει ανάκαμψη σε σύγκριση με τα αντίστοιχα τρίμηνα του προηγούμενου έτους.

Στην πλευρά των αγαθών, ακόμα και αν εξαιρεθεί η κατηγορία των καυσίμων, το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό για το 3ο τρίμηνο 2017 (το ίδιο ισχύει και για το σύνολο της περιόδου Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2017). Σύμφωνα με τα στοιχεία των εμπορευματικών συναλλαγών που δημοσιεύει η ΕΛΣΤΑΤ, οι κατηγορίες των προϊόντων με τη μεγαλύτερη αρνητική συνεισφορά στην ετήσια μεταβολή του ισοζυγίου αγαθών ήταν: ορυκτά καύσιμα, λιπαντικά κλπ., τρόφιμα και ζώα ζωντανά, χημικά προϊόντα και συναφή και λάδια και λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης. Στην αντίθετη κατεύθυνση (θετική συνεισφορά στην ετήσια μεταβολή του ισοζυγίου αγαθών) κινήθηκαν τα βιομηχανικά είδη και τα μηχανήματα και υλικό μεταφορών.

mastografia_banner

σχετικα αρθρα

voucher_banner

ροη ειδησεων

mastografia_banner